ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ      Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 01/03/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                         Αριθμ. Πρωτ.: 184
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 6974064131 & 6976288325


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Μετά την αίτηση – δήλωση παραίτησης του κ. Τσαρούχα Ιωάννη από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για λόγους προσωπικούς,
το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής στη συνεδρίασή του, σήμερα 1η Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη, επανασυστάθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Όρλης Ανδρέας, ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου,
τηλ. 6974064131, e-mail: orlisadre@sch.gr
Αντιπρόεδρος: Νανούση Αικατερίνη, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών,
τηλ. 6977985284, e-mail: knanousi@sch.gr
Γ. Γραμματέας: Ηλιάδης Άγγελος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών,
τηλ. 6976288325, e-mail: iliangelo@yahoo.gr
Ο. Γραμματέας: Παπαβασιλείου Γεώργιος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6977521260, e-mail: papavas@sch.gr
Ταμίας: Τσαρούχας Ιωάννης,ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών,
τηλ. 6977456957, e-mail: gyiannis@yahoo.com
Μέλος: Ροδίτης Αναστάσιος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών,
τηλ. 6989390588,e-mail: a.roditis@yahoo.gr
Μέλος: Δέρας Κυριάκος, ΕΠΑ.Λ. Αρναίας,
τηλ. 6976129286, e-mail: deras2@hotmail.gr

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετείτε στα σχολεία - υπηρεσίες της Χαλκιδικής, το Δ.Σ. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά, επιβάλλοντας τη δυναμική παρουσία της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, διασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση των στόχων – διεκδικήσεων μας για αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε., υλοποιώντας το όραμά μας γι αυτήν.
Το Δ.Σ. υπόσχεται συνεπή και αγωνιστική παρουσία, έξω και μακριά από δεσμεύσεις, κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις, παραγοντίστικες τακτικές και συντεχνιακές ή προσωπικές επιδιώξεις, στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών, των γονέων τους, των συναδέλφων με όσα δεινά πρόσφατα έχουν υποστεί, των τεχνικών σχολείων και της Τ.Ε.Ε., προς όφελος γενικότερα της κοινωνίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                          ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ