ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΕΥΧΕΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2012

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για το "ΕΝΙΑΙΟ" ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

       Α΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       Θεσσαλονίκη, 23-12-2011
Ταχ. Δ/νση      :  Προξένου Κορομηλά 51                                         Αριθμ. Πρωτ.: 3
Τ.Κ.-Πόλη       :  546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο- fax           :  2310-226910
e-mail              eltee_a_thess@yahoo.gr           ΠΡΟΣ: Τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πληροφορίες  :  κ. Αλέξανδρος Σαχπεκίδης          ΚΟΙΝ: 1. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Τηλέφωνο       :  6946 036 367                                   2. ΕΔΟΘ / ΝΤ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
e-mail  alexsahp@yahoo.gr                                              3. Ο.Λ.Μ.Ε.
                                                                                                 4. κατά τόπους Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
                                                                                                 5. Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσ/νίκης
                                                                                                 6. ΕΝ.Ε.Λ.Ε.ΑΘΕΜΑ: Θέσεις και Προτάσεις για το «Ενιαίο» Μισθολόγιο.

Συνάδελφοι,
Εδώ και ενάμησι μήνα η Ένωσή μας ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της περιοχής μας για τις θέσεις μας για το Ενιαίο Μισθολόγιο, που μόνο «Ενιαίο» δεν είναι. Παράλληλα, πολλές Ενώσεις έχουν δραστηριοποιηθεί για επί μέρους θέματα και αδικίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου αυτού. Το Δ.Σ. της Ένωσής μας αισθάνεται την ανάγκη να κωδικοποιήσει τις θέσεις της Ένωσης και να τις κοινοποιήσουμε προς όλους με σκοπό την οργάνωση και ανάληψη συντονισμένης δράσης.
Ως Α΄ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης διεκδικούμε ιεραρχικά τα παρακάτω:
Α) Με βάση τη διαφορετική φύση του επαγγέλματός μας η οποία περιγράφεται και προσδιορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 1 του Νόμου 1566/85, διεκδικούμε τη διαφοροποίησή μας από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και ως εκ τούτου την κατάταξή μας σε διαφορετικό (ανώτερο) εισαγωγικό βαθμό από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Στον Νόμο αυτό περιγράφεται αναλυτικά το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη των σκοπών της Εκπαίδευσης (άρθρο 2α) που είναι η «…ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε …να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Σε καμία περίπτωση λοιπόν ο Εκπαιδευτικός δεν ασκεί απλή διοίκηση, ούτε είναι απλώς γρανάζι μιας αποτελεσματικής μηχανής διακυβέρνησης και λειτουργίας του Κράτους. Για το λόγο αυτό ορίζονται και τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του Εκπαιδευτικού Λειτουργού που είναι αυξημένα από αυτά του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα. Αυτή η διαφοροποίηση αποτυπώνεται και στην βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των Εκπαιδευτικών σε βαθμό και κλιμάκια (αναλόγως των τυπικών προσόντων) (παρ.2 άρθρου 14 του Νόμου 1566/85 ανώτερα αυτών του υπολοίπου Δημοσίου για τον οποίο ισχύουν τα άρθρα 77 έως και 79 του Νόμου 2683/1999).
Στα πλαίσια αυτής της διεκδίκησης έχουν κυκλοφορήσει στα σχολεία δύο τύποι αιτήσεων – ενστάσεων (ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους διευθυντές) που αφορούν την επανακατάταξη των εκπαιδευτικών σε διαφορετικό εισαγωγικό βαθμό από τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους στο ενιαίο μισθολόγιο. Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακόμη απάντηση από τους δικηγόρους στους οποίους αποτανθήκαμε για το πώς μπορεί να υποστηριχθεί νομικά αυτό το αίτημα, θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να υποβληθούν μαζικά αυτές οι αιτήσεις προς τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Ασχέτως της νομικής στοιχειοθέτησης που περιμένουμε, η συνδικαλιστική διεκδίκηση είναι δίκαιη και αποτελεί υποχρέωση και θέση μας.
Για όσους δεν έχουν λάβει τα σχετικά έντυπα, τα επισυνάπτουμε κι εμείς σε ειδική φόρμα για την εύκολη συμπλήρωσή τους είτε στον υπολογιστή είτε χειρόγραφα. Όπως μας συνέστησαν οι νομικοί, οι ενστάσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν μέσα σε δίμηνη προθεσμία από την επίσημη ανακοίνωση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξής μας (η οποία έγινε πρόσφατα) και πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δια των Σχολείων που υπηρετούν οι συνάδελφοι.
Β) Στο «Ενιαίο» Μισθολόγιο νομοθετείται η ανισότητα μεταξύ νεοεισερχόμενων και ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (όπως φαίνεται και από τους πίνακες που σας επισυνάπτουμε). Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν στον Α΄ βαθμό με μόλις 19 χρόνια υπηρεσίας (και να παίρνουν μεγαλύτερο μισθό), ενώ οι ήδη υπηρετούντες ακόμη και με 35 χρόνια υπηρεσίας (!) κατατάσσονται το πολύ μέχρι το 4ο κλιμάκιο του Β΄ βαθμού, και αμείβονται λιγότερο. Διεκδικούμε την ισότιμη μεταχείρισή μας  σε σχέση με τους νέους υπαλλήλους και να μας δοθεί το ίδιο δικαίωμα στην βαθμολογική και μισθολογική ανέλιξη χωρίς αυθαίρετους αποκλεισμούς.
Γ) Διεκδικούμε την αναγνώριση και προσμέτρηση του πλεονάζοντος χρόνου υπηρεσίας (μετά την κατάταξή μας στο βαθμό) τόσο για την μισθολογική όσο και για την βαθμολογική εξέλιξή μας. Ο πλεονάζων αυτός χρόνος «κουρεύεται» και μηδενίζεται, αυθαίρετα και χωρίς αιτιολόγηση. Κανένας νόμος δεν μπορεί να θεσπίσει αυθαίρετα την διαγραφή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Δημόσιας Υπηρεσίας.
Δ) Μετά την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή μας στις 1-11-2011, οι υπηρετούντες υπάλληλοι καθηλώνονται αυθαίρετα μέχρι και τέσσερα (4) χρόνια στον ίδιο βαθμό, ενώ οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να εξελίσσονται κανονικά… Φαίνεται ότι το Κράτος επιφυλάσσει ιδιαίτερα σκληρή, μεροληπτική και άνιση μεταχείριση για το ήδη υπηρετούν προσωπικό, το οποίο απαξιώνει συλλήβδην και με συνοπτικές διαδικασίες. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιπλέον έμμεσο (αλλά εξίσου πραγματικό) «κούρεμα» του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δημόσιας Υπηρεσίας μας!!
Αυτά τα τρία σημεία (Β, Γ και Δ) αποτελούν προδήλως αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του Νόμου – με την διακριτική μεταχείριση παλαιών και νέων δημοσίων υπαλλήλων – τον οποίο Νόμο και οφείλουμε να προσβάλλουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (δύο μήνες από την δημοσίευσή του, δηλαδή μέχρι τις 27-12-2011) !!
Η σχετική προεργασία με δικηγόρους έχει γίνει από Ένωση της Αθήνας. Εφόσον ενδιαφέρεστε να αναλάβουμε συντονισμένη συλλογική δράση επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας δώσουμε τα σχετικά στοιχεία. Εάν κάποια άλλη Ένωση, Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή παρακαλούμε να μας ενημερώσει σχετικά.
Ε) Διεκδικούμε την προώθηση των εκπαιδευτικών σε ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα έτη σπουδών (Πολυτεχνικές και άλλες Σχολές πενταετούς φοίτησης, Ιατρικής εξαετούς φοίτησης κλπ.).  Το αίτημα για την διαφοροποίηση αυτή είναι προφανέστατα δίκαιο, έχει αναγνωριστεί και έχει νομοθετηθεί με το Νόμο 3205/2003 (άρθρο 3, πράγραφοι 3 και 4βi).
Για την προώθηση αυτού του αιτήματος ενεργοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό διάφοροι εκπαιδευτικοί και επιτροπές πρωτοβουλίας, και κυκλοφόρησαν ένα τύπο ένστασης τον οποίο υπέγραψαν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Σχολών Πενταετούς και Εξαετούς Φοίτησης συνέλεξε μέχρι τις 16-12-2011 υπογραφές από 236 συναδέλφους και την απέστειλε το κείμενο της ενστάσεως στο Υπουργείου Παιδείας με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση. Η ανωτέρω επιτροπή έχει κλείσει τον κατάλογο των υπογραφών, ωστόσο αν κάποιος ενδιαφερόμενος θέλει να υποβάλλει ατομικά αυτή την ένσταση μπορεί να αντιγράψει το κείμενο, να το υπογράψει με τα στοιχεία του και να το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Στ) Ένα ακόμα θέμα που επείγει είναι αυτό της αξιολόγησης και επιλογής των στελεχών της Εκπαίδευσης. Και επείγει όχι διότι θα έχουμε σύντομα επιλογή στελεχών (η οποία μόλις έγινε και πρόκειται να ξαναγίνει σε 4 χρόνια από τώρα), αλλά εξαιτίας μιας «πονηρής» ρύθμισης του Νόμου 4024/2011. Συγκεκριμένα στο άρθρο 7, παράγραφος 5, προβλέπεται ότι «Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και … επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως …των εκπαιδευτικών … μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης … και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.». Αν δηλαδή δεν υπάρξει Προεδρικό Διάταγμα μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2011 παύει να ισχύει ο νόμος 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης και οι σχετικές διατάξεις περί αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών (επί Υπουργού Παιδείας Πέτρου Ευθυμίου). Οι κρίσεις, αξιολογήσεις και επιλογή στελεχών όλου του Κρατικού Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της Παιδείας, θα πραγματοποιούνται πλέον ενιαία με νέες διατάξεις που θα προκύψουν στο μέλλον.
Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των Διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων, Διευθυντών Σ.Ε.Κ., τομεαρχών, κλπ. θα γίνεται με κριτήρια από όλη τη δεξαμενή των Κρατικών Υπαλλήλων με πάρα πολύ πιθανό αποτέλεσμα να προκύψει Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, υψηλόβαθμο και «ταλαντούχο» στέλεχος οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου (πχ. Περιβάλλοντος, Υγείας, Πολιτισμού, Δημόσιας Διοίκησης, κλπ.). Η εκδοχή αυτή ταιριάζει απόλυτα με την άποψη του Υπουργείου Παιδείας ότι ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας πρέπει να είναι «manager».
Εκτιμούμε ότι η Υπουργός Παιδείας ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος μέχρι την ορισμένη ημερομηνία. Και βέβαια δεν μπορεί να πιεστεί δικαστικά να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να πιεστεί όμως πολιτικά !! Αυτό όμως είναι κάτι που ξεπερνάει τις δυνατότητες μιάς (και κάθε) περιφερειακής Ένωσης.
Μπορεί να υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του Ν.3848/10, το σενάριο όμως που διαφαίνεται μετά την κατάργησή του είναι εφιαλτικό και βάζει τον κλάδο σε απίστευτες περιπέτειες.
Συνάδελφοι,
τα καταλυτικά γεγονότα και οι ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν στον κλάδο των εκπαιδευτικών ξεπερνούν κατά πολύ τις τυχόν διαφοροποιήσεις μας. Ζητούμε από όλες τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να συνεργαστούμε, να συντονιστούμε και να πιέσουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση με όποια μέσα διαθέτει ο καθένας, Νομικά, Πολιτικά, κλπ. και κυρίως με ΕΝΟΤΗΤΑ !!.
ΚΑΝΕΙΣ μας ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ σε αυτόν τον ΑΓΩΝΑ !!
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόταση συνεργασίας, ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και συντονισμένη δράση, ακόμα και μέσα στις γιορτές.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Σαχπεκίδης                                      Απόστολος Νούσκαλης

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                    Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 16/12/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Ενόψει της νομοθέτησης του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», αλλά και των επερχόμενων Χριστουγεννιάτικων εορτών, αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής με τον Ο. Γραμματέα της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Σταμάτη Σταματιάδη, επισκέφθηκαν σχολεία της Χαλκιδικής.
            Αναλυτικά: Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου, στη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής και στο ΕΠΑ.Λ. Αρναίας. Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. Ποτίδαιας και στο ΕΠΑ.Λ. Νικήτης, ενώ την επομένη ημέρα Παρασκευή 16 του μήνα στο ΕΠΑ.Λ. Κασσάνδρας. Μέχρι τις γιορτές ακολουθεί το ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών και αναμένεται καθορισμός συνάντησης με τον Δ/ντή Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής για την οποία πέραν των προφορικών έχει υποβληθεί και έγγραφο αίτημα.
            Στις συναντήσεις και επαφές με τους συλλόγους διδασκόντων όλων των παραπάνω σχολείων συζητήθηκαν – αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα, η λειτουργία των σχολείων και ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι η επιπλέον μείωση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, η υπό οργάνωση ακόμη διοικητική δομή της - μετά και τις καταργήσεις (Γραφεία κλπ), η διάλυση - χωρίς αντικατάσταση όλων των φορέων που την υπηρετούν ΟΣΚ, ΟΕΔΒ, κλπ, ο τερματισμός λειτουργίας των ΓΡΑΣΥ, ΓΡΑΣΕΠ, κλπ, η υπολειτουργεία των ΚΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, κλπ, η ανυπαρξία της Ενισχυτικής και της ΠΔΣ που υποβοηθούν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από το «Νέο – ψηφιακό σχολείο» που επικαλείται και ονειρεύεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, που όχι μόνο δεν έχει διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικά βιβλία αλλά ούτε καν βιβλία και εκπαιδευτικούς που ακόμα και τώρα διορίζονται, με σχολικές επιτροπές χωρίς χρήματα, κλπ, το σύνθημα του Υπουργείου «πρώτα ο μαθητής» είναι μεγάλη κοροϊδία πρώτα για τον μαθητή που μετά από συγχωνεύσεις και καταργήσεις βρίσκεται σε πολυπληθείς τάξεις έχει δε να αντιμετωπίσει και αυτό ακόμη το πρόβλημα της μετάβασής του στο σχολείο από το ξεκίνημα της λειτουργίας μετά τις γιορτές. Κοινή διαπίστωση ακόμη καταγράφεται για την εκπαιδευτική κοινότητα η δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά από όλες τις περικοπές, μειώσεις και τα χαράτσια, την καταπάτηση όλων των κεκτημένων, την πλήρη αμφισβήτηση όλων των δικαιωμάτων μέσα από την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την επαπειλούμενη εφεδρία – απόλυση, τις άγριες και συνεχείς καταστροφικές επιδρομές σε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, την κατάργηση ακόμη και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τον εκπαιδευτικό που αποκαλούσαν τα υπουργικά χείλη «πρωταγωνιστή της εκπαίδευσης» κατήντησαν έναν απαξιωμένο κοινωνικά και εξαθλιωμένο κοινωνικά κομπάρσο.
            Σε αναμονή της ψήφισης του νόμου και αναφορικά με ότι σ’ αυτόν θα προβλέπεται αντηλλάγησαν σκέψεις και καταγράφηκαν απόψεις για το είδος των κοινητοποιήσεων και τη μορφή των αγωνιστικών δυναμικών αντιδράσεων που θα σχεδιαστούν – οργανωθούν από τις αρχές του 2012 δεδομένου ότι ο κλάδος δεν ανέχεται και δεν αντέχει άλλα πλήγματα – άλλο βάρος.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Δ/ΝΤΗ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                     Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/12/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                     Αριθμ. Πρωτ.: 169
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
E-mail : elteechal@oltee.gr                        ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΘΕΜΑ: « ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ »

            Μετά τα προφορικά υποβάλλουμε και έγγραφα το αίτημά μας για συνάντηση αντιπροσωπείας του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
            Η αιτούμενη συνάντηση θα έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα, πρόκειται να συζητηθούν τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα και για τη μη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των σχολείων θα ήταν θεμιτό να ορισθεί ημέρα Πέμπτη.
            Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                        ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Υποχείριο των συντεχνιών και των καθεστωτικών αντιλήψεων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν έδωσε ουσιαστικές προτάσεις πόσο μάλλον δε λύσεις στο ζητούμενο (και κατά την ίδια), την αναβάθμιση της Δ/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε. Όσα περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ για το Τεχνολογικό Λύκειο απέχουν πολύ από μια ουσιαστική αναβάθμιση και ανάπτυξη της Τ.Ε.Ε. Αντίθετα με τα προτεινόμενα μέτρα δεν προβλέπεται κανένα αισιόδοξο μέλλον κι αυτό γιατί συνεχίζουν ακόμα να εμφανίζονται εκπαιδευτικές πολιτικές που ακυρώνουν όλες τις θετικές προσπάθειες και θα οδηγήσουν για άλλη μια φορά σε αποτυχία.
Τα αρνητικά σημεία της πρότασης:
1)             Μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου από 35 ώρες την εβδομάδα, που εφαρμόζεται σε όλες τις προηγούμενες μορφές σχολείων της Τ.Ε.Ε., στις 31.
2)             Δραστική μείωση των μαθημάτων γενικής παιδείας στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη, μαθημάτων που είναι αναγκαία για να συνεχίσουν οι μαθητές τις σπουδές τους στα Α΄Τ.Ε.Ι.
3)             Διαχωρισμός των μαθητών στη Γ΄ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου με τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας και ξεχωριστού τμήματος γενικής παιδείας κάτι που το θεωρούμε απαράδεκτο στο πνεύμα της ισοτιμίας των δύο τύπων λυκείου.
4)             Η λειτουργία Τεχνολογικών Λυκείων σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Το παρελθόν έχει δείξει ότι στα σχολεία Τ.Ε.Ε. άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία αλλά δημιουργούνται προνόμια που αποβαίνουν σε βάρος πάντα των σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.
5)             Το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων Τεχνολογικού Λυκείου με ειδικές εξετάσεις στα Α΄Τ.Ε.Ι. προτείνεται να προσδιορίζεται από την πληθυσμιακή συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου. Αυτό δεν είναι ισότιμη αντιμετώπιση γιατί καταλήγει σε βάρος των μαθητών του Τεχνολογικού Λυκείου.
6)             Αποκλεισμός των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες καθορισμού και απόφασης - έγκρισης λειτουργίας των τομέων και ειδικοτήτων.
Πέραν των παραπάνω αντιρρήσεων και διαφωνιών μας. Ζητούμε:
Ø   Να μην ιδρυθούν και λειτουργήσουν Τεχνολογικά Λύκεια σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Οι όποιες ανάγκες τους σε τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό να καλυφθούν μέσα από σχολές μαθητείας. Εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνον από το Παιδείας.
Ø   Οι ΕΠΑ.Σ. να μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια. Όσες από αυτές λειτουργούν με απογευματινό ή εσπερινό ωράριο να μετατραπούν σε Εσπερινά Τεχνολογικά Λύκεια.
Ø   Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί, στην κατ’ αρχήν λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου, καμία σχολική μονάδα της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε. και να παραμείνουν όλοι οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή πάντα των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σοβαρές, υπεύθυνες, μελετημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, μέσα από τις Περιφερειακές Επιτροπές και τα Συμβούλια, με βαρύνουσας σημασίας την άποψη της τοπικής κοινωνίας.
Ø   Τη μεταφορά της τεχνολογικής κατεύθυνσης από το Γενικό Λύκειο στο φυσικό της χώρο, το Τεχνολογικό Λύκειο.
Ø   Οι ώρες των μαθημάτων υποστήριξης να πραγματοποιούνται πέραν του 35ώρου.
Ø   Νέα Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
Ø   Απολυτήριο και Πτυχίο σε όλους τους αποφοίτους της Γ΄τάξης.
Ø   Στα Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), της Δ΄ - μεταλυκειακής - τάξης, να καθοριστεί με σαφήνεια η πρακτική άσκηση και η πιστοποίηση του πτυχίου (επίπεδο 3) να πραγματοποιείται μέσα από τις εκπαιδευτικές ενδοσχολικές διαδικασίες και εξετάσεις.
Ø   Να ορισθούν ξεκάθαρα και χωρίς αοριστολογίες τα Επαγγελματικά Δικαιώματα όλων των αποφοίτων.
Ø   Σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό επιτέλους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Ø   Επαρκή χρηματοδότηση και δημιουργία υποδομών σε κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Ø   Ουσιαστικό διάλογο με τον πρωταγωνιστή της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό.
Ø   Η εισαγωγή των αποφοίτων των Τεχνολογικών Λυκείων με Ειδικές Εξετάσεις στα Α΄Τ.Ε.Ι. να καθοριστεί με ποσοστό που να προσδιορίζεται από το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου.
Ø   Τη σύσταση και λειτουργία Δ/νσης Σπουδών Τ.Ε.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου στην οποία θα απευθύνονται τα Γραφεία Ε.Ε. τα οποία και πρέπει να ξαναλειτουργήσουν.
Έτσι και μόνο θα έχει περιεχόμενο και ουσία το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής» και θα καταξιωθεί το Τεχνολογικό Λύκειο σαν σχολείο πρώτης επιλογής, όπως δηλώνει ότι επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να καλέσει άμεσα την Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., ως μόνη και πλέον αρμόδια, για να εκφράσει τις απόψεις της και έτσι να διατυπωθεί μια πρόταση πραγματικής αναβάθμισης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκαταλείποντας τις αγκυλώσεις, τα στερεότυπα, τους διαχωρισμούς και ότι άλλο κατατάσσει τους μαθητές της ΤΕΕ στην κατηγορία των «παιδιών ενός κατώτερου θεού».

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-12-2011


       Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                         Αθήνα, 13/12/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 367
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455
ΠΡΟΣ<!--[endif]-->         6974000033
FAX: 210 5202798 - 2742024361
                                                                       1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛΤΕΕ 
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/             2) ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΕ
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com


     Συνάδελφοι,
σας στέλνουμε όλα τα έγγραφα που η Ομοσπονδία έχει αποστείλει στην Υπουργό, Υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς που εμπλέκονται στην Εκπαιδευτική Διαδικασία για τρέχοντα ζητήματα που μας απασχόλησαν.

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι μεταρρυθμίσεις στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχουν αποκτήσει περιοδικότητα επταετίας και το φαινόμενο πλέον παίρνει διαστάσεις νομοτέλειας. Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζει η κυβέρνηση ή ακόμη και ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, επιχειρείται νέα μεταρρύθμιση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η τελευταία μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2006 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) φαίνεται ότι ολοκληρώνεται το 2012-2013 χωρίς να έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα - όσο μπορεί να αξιολογηθεί μια μεταρρύθμιση σε βάθος επταετίας - και παραχωρεί τη θέση της στη νέα (Τεχνολογικό Λύκειο).
Η μακρόχρονη περιπέτεια της αστάθειας της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται και τα λάθη των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων δεν κατέστησαν σοφότερες τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου παιδείας, που συνεχίζουν να παίρνουν στις πλάτες τους τις εθνικές ευθύνες των αλλαγών χωρίς να καθιστούν συνυπεύθυνους με την ενεργό συμμετοχή τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς που εκπροσωπούν.
Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που καλούνται κάθε φορά να υλοποιήσουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση και όταν αυτές δεν είναι οι καταλληλότερες και δεν έχουν γίνει με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, είναι προδιαγραμμένο το μέλλον τους να αποτύχουν. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για άλλη μια φορά όπως κάθε φορά που προαναγγέλλεται μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και μαζί τους αγωνιούν και ανησυχούν χιλιάδες γονείς και μαθητές για το τι μέλει γενέσθαι.
Θεωρούμε ότι εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας υπάρχουν οι καλλίτερες προθέσεις για τη νέα μεταρρύθμιση ώστε να προκύψουν οι καταλληλότερες αλλαγές για μια αναβαθμισμένη ποιοτικά Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα έχει διάρκεια και θα αλλάξει θετικά την πορεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προς το συμφέρον της Παιδείας, της οικονομίας, της κοινωνίας, για ένα ορθολογικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, της μείωσης της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομίας κάθε χώρας.
Καλούμε την υπουργό Παιδείας να συναντήσει τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις τους που είναι θέσεις και απόψεις της ευρύτερης βάσης των εκπαιδευτικών και να τους καταστήσει με τη συνεργασία τους συνυπεύθυνους στην επερχόμενη μεταρρύθμιση ώστε να έχουμε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα.
Δεν είναι φυσικό και καθόλου δημοκρατικό η υπουργός παιδείας να αρνείται συστηματικά να δεχτεί σε συνάντηση τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που είναι το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, για να συζητήσει το σχέδιο νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο ώστε να υπάρξει η δυνατότερη σύνθεση και συναίνεση για μια αποδεκτή μεταρρύθμιση που θα υλοποιηθεί με επιτυχία για να υπάρξουν τα καλλίτερα αποτελέσματα που θα ωθήσουν την ΤΕΕ σε ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση.
Κα υπουργέ περιμένουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας πριν είναι πολύ αργά για την εκπαίδευση και την τύχη της μεταρρύθμισης στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔ/ΝΤΕΣ ΣΕΚ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ άριθμ Γ2/4321/26-10-83 Απόφαση που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΕΚ – τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) χαρακτηρίζονται ως Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως Σ χ ο λ ι κ έ ς μονάδες συμπληρώνοντας το ν.1566/1985.
Με την ανωτέρω τροποποίηση, όσον αφορά την επιλογή του Υποδιευθυντή άμεσα προκύπτει ότι τα ΣΕΚ εμπίπτουν (ως Σχολικές Μονάδες πλέον) στην παράγραφο 7, άρθρο 11 του νόμου 1566/1985 όπου ρυθμίζεται ο τρόπος επιλογής των Υποδιευθυντών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων.
Οι θέσεις των υποδιευθυντών ορίζονται όπως παρακάτω:
· (1) υποδ/ντή για αριθμό τμημάτων πάνω από (8) μέχρι και (12) και
· (2) υποδ/ντές για αριθμό τμημάτων πάνω (12).
Λαμβάνοντες υπ’ όψη στη συνέχεια το ν. 3848/2010, άρθρο 11, παράγραφος 5, όπου στα ΣΕΚ ορίζεται υποδ/ντης με την προϋπόθεση ότι το ΣΕΚ λειτουργεί σε πρωινό και απογευματινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές, προτείνουμε:
· Να ορίζεται ένας (1) υποδ/ντης στα ΣΕΚ εάν λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο ανεξάρτητα αριθμού τμημάτων και μαθητών.
· Να ορίζονται δύο (2) υποδ/ντες εάν στο ΣΕΚ λειτουργούν περισσότερα από 12 τμήματα και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές.
·Να δύναται να οριστεί και 3ος υπδ/ντης στα ΣΕΚ όπου λειτουργούν περισσότερα από 24 τμήματα σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 500 μαθητές.

2. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

          Το ωράριο των διευθυντών των ΣΕΚ – λόγω του ότι είναι Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ωράριο των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.

Επειδή ο διευθυντής του ΣΕΚ προΐσταται σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θέσης ευθύνης πρέπει να εναρμονιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΚ.

Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ως προς την κατανομή των μαθημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων που αφορούν τη θεωρία και το εργαστηριακό μέρος σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να διδάξει ο Υποδιευθυντής σε άλλη Σχολική Μονάδα του Συγκροτήματος.
Προτείνουμε ο υποδιευθυντής των ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ να δύναται να διδάξει στο ΣΕΚ και αντίστοιχα ο υποδιευθυντής των ΣΕΚ να δύναται να διδάξει θεωρητικό μέρος μαθημάτων στο ΕΠΑΛ η ΕΠΑΣ.
Διότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Υποδιευθυντής να μην καλύπτει ωράριο μόνο με τα εργαστηριακά μαθήματα και να απαιτείται ένας επί πλέον εκπαιδευτικός να διδάξει τα εργαστηριακά μαθήματα στο ΣΕΚ και ο υποδιευθυντής να πλεονάζει.

        « ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ».

Επίσης σε αιτήματα ή ενστάσεις συναδέλφων να δίνονται απαντήσεις στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

« Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Σ.Ε.Κ. ».
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε ότι δεχόμαστε δεκάδες καταγγελίες για διάφορα ΠΥΣΔΕ της χώρας (ιδιαίτερα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) όπου στις κρίσεις των υποδιευθυντών-τομεαρχών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ αγνοήθηκαν οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων από τα ΠΥΣΔΕ, ακυρώνοντας στην πράξη το πνεύμα και το γράμμα του νόμου σύμφωνα με τον οποίο η πρόταση του συλλόγου είναι η κυρίαρχη.
Παρατηρήθηκε όμως από τα ΠΥΣΔΕ αλλαγή και τροποποίηση των προτάσεων των συλλόγων διδασκόντων με αποτέλεσμα υποψήφιοι που δεν υπερψηφίστηκαν από τους συλλόγους να επιλέγονται ως υποδιευθυντές – τομεάρχες. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς ως κατευθυνόμενη συμπεριφορά που εξυπηρετεί ημέτερους.
Ζητάμε την επανεξέταση και αποκατάσταση όλων των περιπτώσεων των συναδέλφων που ενώ προτάθηκαν από τους συλλόγους διδασκόντων, δεν επιλέγηκαν από τα ΠΥΣΔΕ όπως ορίζει ο νόμος ως υποδιευθυντές – τομεάρχες.

« Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και
υπευθύνων ομέων Σ.Ε.Κ. ».
Σύμφωνα με το Ν. 3848, άρθρο 23, παρ.1: ¨Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, … , συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ., …¨. Συνεχίζοντας στην επόμενη παρ. 2: ¨Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.¨
Στην πράξη όμως, πολλές φορές, τα υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), για τους όποιους κατά περίπτωση λόγους, αυθαίρετα αγνοούν την πρόταση των συλλόγων διδασκόντων, αδιαφορούν για την επιθυμία – προτίμηση στην επιλογή των συναδέλφων, περιφρονούν το συλλογικό όργανο και απαξιώνουν το ρόλο που καλείται να επιτελέσει στα πλαίσια και της εφαρμογής του νόμου. Όλα αυτά χωρίς καμία αιτιολόγηση – τεκμηρίωση για τη λήψη της απόφασης, με την οποία προσβάλλουν το κύρος του θεσμού του συλλόγου προκαλώντας και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι σύλλογοι διδασκόντων έχουν πλήρη επίγνωση των υφιστάμενων της λειτουργίας συνθηκών καθώς και των συγκεκριμένων δυνατοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να εμπαίζονται ούτε να χρησιμοποιούνται από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Σε τελευταία ανάλυση είναι σίγουρο ότι πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή των στελεχών – οργάνων που  διοικούν τη σχολική τους μονάδα ή Σ.Ε.Κ.
Ζητούμε την τροποποίηση – επαναδιατύπωση του άρθρου 23 του Ν. 3848, στη βάση και με τη λογική του σεβασμού και της υιοθέτησης – αποδοχής, από τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., των προτάσεων των συλλόγων διδασκόντων, πάντα μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης. Στην περίπτωση, και μόνον, που ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείπει να υποβάλλει πρόταση, τότε και μόνον τότε να αποφασίζει - προτείνει αυτοβούλως στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.


  1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι πιστώσεις που κατανέμονται στα Συμβούλια των Σχολικών κοινοτήτων μέσω των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων, σύμφωνα με το ν.1566/1985, άρθρο 44 και την υπ’ αριθμ.8440/24-2-2011 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι οι σχολικές μονάδες της ΤΕΕ έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές.
Ως εκ τούτου για την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι στον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ και να υπολογίζεται ο τριπλάσιος αριθμός των φοιτούντων μαθητών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν πρόκειται να κατανεμηθούν πιστώσεις 100.000,00 για λειτουργικά έξοδα σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν συνολικά 12.500 μαθητές, από τους οποίους οι 10.000 φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και 2.500 σε σχολεία ΤΕΕ, οι πιστώσεις που αναλογούν κατά μαθητή θα πρέπει να είναι:
100.000,00 / [10.000,00 +(2.500 Χ 3)]=100.000,00 / 17.500 = 5,71 Ευρώ / ανά μαθητή
Θα δοθούν λοιπόν στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ τα εξής χρήματα,
          (2.500 Χ 3 ) Χ 5,71 = 7.500 Χ 5,71 = 42.825,00 Ευρώ.
και στις σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης
100.000,00 – 42825,00 = 57.175,00 Ευρώ.
Παρακαλούμε για την τήρηση των παραπάνω αναλογιών για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαίδευση των μαθητών της ΤΕΕ.


2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4ου ΕΤΟΥΣ
Το 4ο έτος, το αποκαλούμενο και Τμήμα Ειδίκευσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), προτείνουμε όπως λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά 2012-13 με εγγραφές Αποφοίτων Πτυχιούχων σχολείων ΤΕΕ προγενέστερων ετών.


ΘΕΜΑ:«Παιδαγωγική επάρκεια μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ»

          Κυρία Υπουργέ,
          Κυρία Υφυπουργέ,
          Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. κλάδων ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ στερούνται παντελώς ή εν μέρει παιδαγωγικών σπουδών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεδομένου ότι δεν ήταν απαραίτητες για το διορισμό τους.
          Επειδή θεωρούμε αναγκαία την παιδαγωγική τους επάρκεια, η οποία θα καλλιεργήσει τις απαραίτητες δεξιότητες προς όφελος της διαδικασίας και του αποτελέσματος της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό και με την περαιτέρω αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη υπαρχόντων κενών,
          Ζητούμε την φοίτηση των παραπάνω ειδικοτήτων συναδέλφων στα παιδαγωγικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, πλησίον του τόπου εργασίας – κατοικίας, για την απόκτηση της σχετικής επάρκειας κατά τα πρότυπα – προηγούμενο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.


2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κυρία Υπουργέ,
Καταγγέλλουμε την αναλγησία της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΔΒΜΘ στα αιτήματά μας για συνάντηση.
Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει συνάντηση με Υπουργό και Υφυπουργό με πολλά σημαντικά θέματα κάθε φορά που αφορούν την ΤΕΕ και η πολιτική ηγεσία κωφεύει.
Τώρα όμως που έχουμε μπροστά μας την ψήφιση των νόμων για το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ και την Νέα Διοικητική Δομή της Εκπαίδευσης, οι οποίοι αφορούν άμεσα εμπλεκόμενους, Εκπαιδευτικούς – Μαθητές - Γονείς της ΤΕΕ, είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψη η άποψη και οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας (ΟΛΤΕΕ) ως η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου.
Η ΤΕΕ θέλει διάλογο και συναίνεση όλων, ΥΠΔΜΘ - Εκπαιδευτικών – Μαθητών – Γονέων, για να υπάρξουν τα Προσδοκώμενα Αποτελέσματα.
Η στάση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΔΜΘ, είναι απαράδεκτη μέχρι σήμερα, γιατί έχει καταργήσει τον Διάλογο με τους Εκπροσώπους της ΤΕΕ και ακολουθεί την μοναχική πορεία του αυταρχισμού της που θα έχει δυστυχώς τα αντίθετα αποτελέσματα οδηγώντας για άλλη μια φορά σε αδιέξοδα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εντός των επόμενων ημερών άμεση συνάντηση μαζί σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ