ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ 13ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 17/06/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 72

                                                                     ΠΡΟΣ: Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή αντιπροσώπων στο 13ο συνέδριο »,

Σε απάντηση της από 06/02/2010 (αριθ, πρωτ. 119) επιστολής σας, αναφέρουμε ότι η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής αναγεννήθηκε και επαναλειτούργησε φέτος όταν στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εκλέχθηκαν τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. Πραγματοποιήθηκε εγγραφή 42 μελών από τα οποία ψήφισαν τα 39. Έχουν υποβληθεί και ικανοποιηθεί 2 αιτήσεις μελών διαγραφής. Η συνδρομή των μελών μας, για το έτος 2010, καθορίστηκε από την απελθούσα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο ποσό των 12 με σκοπό να μην αποτελεί, στην παρούσα οικονομική ύφεση, εμπόδιο για την εγγραφή μελών. Το έσοδο που προέκυψε από τις ετήσιες συνδρομές των μελών κάλυψε τα έξοδα συνέλευσης - εκλογών (δικαστικός αντιπρόσωπος κλπ), τη δημιουργία προσωρινού γραφείου - γραμματείας, αλλά και δύο εκδηλώσεις - δράσεις και προβολής που πραγματοποιήσαμε, μία περιβαλλοντική δενδροφύτευσης και μια ενημερωτική για την ΤΕΕ. ήδη στις 18 Μαΐου πραγματοποιήσαμε συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού και απαιτείται, από πρόχειρη έρευνα, δαπάνη 500 - 650 € για την δημοσίευσή του στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, χρήματα τα οποία και δεν υπάρχουν.
Ως εκ τούτου γίνεται κατανοητό ότι η Ένωσή μας αδυνατεί να καταβάλλει στην Ομοσπονδία εισφορές μελών για το τρέχον έτος, από τις οποίες ζητούμε και να μας απαλλάξετε.
Επειδή επιθυμούμε να συμμετέχουμε με τους δύο εκλεγμένους αντιπροσώπους μας στο τακτικό συνέδριο το Σεπτέμβριο στη Λάρισα σας υποβάλλουμε το αίτημα να αποδεχθείτε την εν λόγω συμμετοχή (επίσημη και με δικαίωμα ψήφου), υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες δαπάνες τους θα καλυφθούν από τους ίδιους.
Ελπίζουμε ότι το αίτημά μας θα αντιμετωπισθεί θετικά και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                          ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 17/06/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 71                                                                     ΠΡΟΣ: Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.ΘΕΜΑ: «ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.»


Σας παρακαλούμε να εγγράψετε την Ένωση Λειτουργών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Χαλκιδικής μέλος στην Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                          ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Σ.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 13ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΞΗ 6η

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 17:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε,) Χαλκιδικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Αιτήσεις διαγραφής μελών.
2.      Συμμετοχή αντιπροσώπων στο 13ο τακτικό συνέδριο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
3.      Δημοσίευση τροποποιημένου καταστατικού στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
4.      Ταμείο – Εξεύρεση εσόδων.
5.      Λειτουργία γραμματείας.
6.      Δημιουργία BLOG.
Άπαντα παρόντα τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν και συζήτησαν – αντάλλαξαν απόψεις επί των θεμάτων και το Δ.Σ. ομόφωνα
α π ο φ ά σ ι σ ε
…………………………………………………………………………………………..
2. α. Την υποβολή αιτήματος για την εγγραφή της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής ως μέλος στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
     β. Την αποστολή εγγράφου στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για τη συμμετοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων (Σταματιάδη Σταμάτιου και Τσαρούχα Ιωάννη) στο 13ο τακτικό συνέδριο, το μήνα Σεπτέμβριο, στη Λάρισα. Στην επιστολή θα αιτιολογηθεί η αδυναμία πληρωμής των εισφορών στην Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. και θα ζητηθεί η απαλλαγή καταβολής τους για αυτή τη χρονιά. Θα εκδηλωθεί η επιθυμία – πρόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων χωρίς να επιβαρυνθεί εξ αιτίας της η Ομοσπονδία. Οι όποιες δαπάνες προκύψουν θα καταβληθούν από τους ίδιους.
…………………………………………………………………………………………..
            Μετά τα παραπάνω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ           ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
    ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΤΕΕ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ στην από 19/5/2010 συνεδρίαση του αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι στηρίζει την πάγια θέση της Ομοσπονδίας για αξιολόγηση με την προϋπόθεση πραγματοποίησης διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Ομοσπονδίας μας.
Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, διαδικασία που πιστεύουμε ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσει να πραγματοποιείται, για να έχει επιτυχία και θετικά αποτελέσματα πρέπει να στηρίζεται στο διάλογο και στηv κοινή αποδοχή κανόνων. Οι αυθαίρετες αποφάσεις με νόμους και αποφάσεις έχουν δείξει μέχρι σήμερα ότι μένουν μόνο στα χαρτιά, δεν εφαρμόζονται, δεν επιτυγχάνουν κανένα θετικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και αντικαθίστανται από άλλους μετά από λίγα χρόνια χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Αυτή την τακτική ακολουθεί και τώρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο προχώρησε στη έκδοση εγκυκλίου για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Ενώ, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, έχει σαν στόχο να αναδείξει τη σχολική μονάδα ως βασικό φορέα προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αναθέτει αυτό το έργο στους σχολικούς συμβούλους για τις ενημερώσεις και την επιλογή σχολείων για πιλοτική εφαρμογή.
Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης πρέπει να απευθυνόμαστε σε εκείνους που την πραγματοποιούν.
Πρέπει επιτέλους να γνωρίζουμε όλη την αλήθεια. Οι σχολικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με το καθεστώς αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν, κάποιες φορές δείχνουν να μην έχουν αίσθηση της πραγματικότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται στα σχολεία. Μερικοί βλέπουν την εκπαίδευση αφ υψηλού, καθισμένοι στα κάστρα τους, χωρίς να παρέχουν την απαραίτητη  υποβοήθηση στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων τους, που προσπαθούν με πολύ κόπο να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους χωρίς καμιά βοήθεια (με 1 - 2 γενικές συναντήσεις το χρόνο όχι μόνο δεν συνεισφέρουν, εκπαιδευτική αλλά αρκετές φορές παρεμποδίζουν και την διαδικασία).
Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν οι σχολικοί σύμβουλοι τις σχολικές μονάδες που θα εφαρμοστεί το σύστημα πιλοτικά. Ασφαλώς αυτά που θα εξυπηρετούν τους ίδιους. Δηλαδή μερικά πολύ καλά σχολεία με άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, με εξαιρετικό εργαστηριακό εξοπλισμό, με πληθώρα μονίμων εκπαιδευτικών, με συλλόγους γονέων που θα συνεισφέρουν γιατί θα ανήκουν σε προνομιακές κοινωνικές τάξεις, με βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, με ανύπαρκτα προβλήματα λειτουργίας κ.λ.π.
Αν πράγματι η πολιτική ηγεσία έχει σαν στόχο με την αυτοαξιολόγηση, να ενδυναμώσει τις σχολικές μονάδες θα πρέπει να αρχίσει ένα ανοικτό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που θα καταλήξει στην ανάδειξη όλων εκείνων των κριτηρίων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αυτοαξιολόγηση για την επίτευξη του τελικού σκοπού που είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν μετά από διάλογο ληφθούν όλες οι αποφάσεις που θα γίνουν αποδεκτές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.
Πρέπει να αρχίσει άμεσα διάλογος μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω:
1)   Στους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.
2)   Στην υλοποίηση αυτών μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος
3)   Στις διδακτικές μεθόδους
4)   Στην κτιριακή υποδομή
5)   Στην υλικοτεχνική υποδομή
6)   Στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
7)   Στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών
8)   Στην άμεση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η από κοινού συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων για θεσμοθέτηση ανεξάρτητων οργάνων, έγκυρων και αξιόπιστων. Μακριά από πολιτικές, κομματικές ή άλλες διαχειριστικές επιρροές, που θα αποδίδουν την αξιολογική εικόνα όλων των παραπάνω.
Η αυτοαξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και όχι σαν μέσο επίτευξης άλλων επιδιώξεων (καταργήσεις σχολείων - συμπτύξεις σχολικών μονάδων - αύξηση αριθμού μαθητών - υποχρηματοδότηση κ.λ.π).

Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, κυρίως για τις σχολικές μονάδες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης θα δείξει:
1)   Την τέλεια αδιαφορία των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
2)   Τις τεράστιες ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές που υπάρχουν.
3)   Την αδιαφορία όλων των εμπλεκόμενων για επίλυση των κτιριακών προβλημάτων της ΤΕΕ.
4)   Την ανυπαρξία σύγχρονού εργαστηριακού εξοπλισμού στις περισσότερες σχολικές μονάδες.
5)   Την ανυπαρξία βιβλιοθηκών και εργαστηρίων φυσικής - χημείας εξοπλισμένων.
6)   Την ανυπαρξία κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών βιβλίων.
7)   Την για πάρα πολλά χρόνια ανυπαρξία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
8)   Την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών από τους περισσότερους Δήμους της χώρας.
9)   Την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικών πολλούς μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.
10)     Την ανυπαρξία βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού στα σχολεία.
και πολλών άλλων προβλημάτων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουν να παράσχουν καλύτερη την δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές τους όλα αυτά τα χρόνια που η πολιτεία τους έχει παραμελήσει. Έφτασε επιτέλους η ώρα που και η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να χρεώνει όλα τα κακά στους εκπαιδευτικούς.
Η μη ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο
1)    Στις αποφάσεις που έχουν λάβει μέχρι τώρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να σαμποτάρουν την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση στο όνομα της ανάπτυξης της.
2)    Στην ανυπαρξία διαλόγου με την ομοσπονδία μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιτύχει την ανάπτυξη της ΤΕΕ (γιατί άραγε?)..