ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 28/01/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ.: 104
                                                   ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
                                                               ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                  ΚΟΙΝ:  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΚΜ
                                                                  ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ & ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
                                                              2. ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                              3. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                              4. ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ε. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                              5. ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΙ Ι.Ε.Κ
                                                                  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                              6. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
                                                              7. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε. – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
                      ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»
ΣΧΕΤ: α) Το με Αριθ. Πρωτ. 90/26-01-2011 έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., προς εσάς,
με θέμα: «Συνεδριάσεις των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας»
                  β) Το με Αριθμ. Πρωτ. 100/21-01-2011 έγγραφό μας, που σας κοινοποιήσαμε,
                       με θέμα: «Μεταρρύθμιση της Β’/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής
                      Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.)»

            Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, το παραπάνω (α) σχετικό, απευθυνόμενο σ’ εσάς, έγγραφο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), Β’/θμιου Συνδικαλιστικού μας Οργάνου.
            Σας επαναδιαβιβάζουμε, συνημμένα στο παρόν, προς υπενθύμιση και συσχετισμό, το παραπάνω (β) σχετικό, έγγραφό μας.
            Παρακαλούμε για τις, αναφερόμενες στα σχετικά, δικές σας ενέργειες, υποβάλλοντας την πρόταση – επιθυμία και πρόθεσή μας, παραμένοντας στη διάθεσή σας, να σας παρέχουμε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

            Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                Αθήνα, 26/ 01 / 2011
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ : 90
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 210 5121399                        ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
       210 6932798177
FAX: 210 5202798  - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/
        E-mail: oltee@otenet.gr
           oltee.oltee@gmail.com

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
           ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Λόγω των επικείμενων αλλαγών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις, τις ιδρύσεις σχολικών μονάδων αλλά και τις ιδρύσεις, καταργήσεις νέων τομέων και ειδικοτήτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας κάθε Δήμου να συνεδριάσουν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο 2011 και να αποφασίσουν με κριτήρια κοινωνικά για τα παραπάνω θέματα, έχοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με γνώμονα την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε ισχυρές βάσεις που θα είναι στην υπηρεσία των δημοτών και θα καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων σε τοπικό επίπεδο.
Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Συνδικαλιστικές Εκπαιδευτικές Ενώσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης, τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων και τις Παραγωγικές Τάξεις, πρέπει να αποστείλουν μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, τεκμηριωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ), όσον αφορά τα θέματα των συγχωνεύσεων, ιδρύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων και να μη δώσουν την ευκαιρία στην πολιτική ηγεσία του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ να αιφνιδιάσει και να προχωρήσει αυθαίρετα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων που θα είναι σε βάρος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας του κάθε Δήμου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ      ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΤΡΑΠΕΖΙ - ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 04/02/2011

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ  21/01/2011
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τα μέλη, την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους φίλους
στο τραπέζι - γεύμα με ευχές, επ΄ ευκαιρία της εισόδου του 2011,
που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Φεβρουαρίου
στην Ψησταριά - Ταβέρνα «ΡΟΤΟΝΤΑ» τηλ.23730 23682-22982,
πλατεία Ζωγράφου Χαλκιδικής.
Θα ακολουθήσει κοπή Βασιλόπιτας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (13€)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΥΜΑ, ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΤΟ.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ τηλ: 6976288325, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τηλ: 6977456957,
ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ τηλ: 6974064131, ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τηλ: 6947708732
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΤΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/01/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 101
Site : http://elteechal.blogspot.com                

                                                              ΠΡΟΣ: ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                                                               ΚΟΙΝ:  1. ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                                           2. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           3. ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ε. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡ. ΕΚ/ΣΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           5. ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
                                                                           6. ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                               ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
                                                                           7. ΠΡΟΕΔΡΟ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
                                                                               ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                                                                           8. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
                                                                           9. Μ.Μ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΤΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Υπενθυμίζοντας τη διαμόρφωση – δενδροφύτευση του δημοτικού παρτεριού στη συμβολή των οδών Λ. Ελευθερίας και Θεσσαλονίκης, παραπλεύρως του κτιρίου του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στην είσοδο της πόλης των Ν. Μουδανιών, δηλαδή τις εργασίες – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των μαθητών της ειδικότητας ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ της ΕΠΑ.Σ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Μαΐου του 2010 και κατά τις οποίες φυτεύτηκαν συνολικά 53 δένδρα και φυτά (ψευδοπλάτανοι, καλλωπιστικές δαμασκηνιές, λέυλαντ, γιουνίπερος έρπον, μπόξους, φελίτσια, βερβερίδα, ναντίνα, εσκαλόνια, ευώνυμα, σέδο, αμπαρόριζα κ.α., καθώς και πολλά αρωματικά όπως δενδρολίβανο, ρίγανη και θυμάρι), επανερχόμενοι:
Προτρέπουμε και παρακαλούμε τις Διευθύνσεις και τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών να αποφασίσουν – προχωρήσουν, σε συνέχεια των εργαστηρίων και της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών, σε νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προτείνοντας τις:
·         Συντήρηση της υφιστάμενης κηποτεχνικής εφαρμογής και ενδεχόμενη πραγματοποίηση συμπληρωματικών εργασιών οριστικής φυτοτεχνικής διαμόρφωσης, αποκατάσταση – ολοκλήρωση – αυτοματοποίηση της άρδευσης, κ.α. από τους μαθητές ειδικοτήτων (Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος, Δενδροκομίας) του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
·         Κατασκευή περίφραξης, προτείνοντας περιφερειακή σωλήνα κυκλικής διατομής σε κολονάκια ύψους 30 – 50 εκ., για την προστασία του παρτεριού (είσοδος αυτοκινήτων κλπ). Προσφορά υπηρεσιών και εργασία από τους μαθητές ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας.
·         Σχεδιασμός και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών για ανάπαυση (π.χ. παγκάκια) ή και διακόσμηση (π.χ. κίοσκι) ή και ανάδειξη (π.χ. μικρό σιντριβάνι) με φωτισμό, είτε του σιντριβανιού (υποβρύχιοι προβολείς), είτε του συνόλου του παρτεριού (φωτιστικά επί ιστού ύψους 3 - 4 μέτρων) κλπ. Προσφορά υπηρεσιών και εργασία από τους μαθητές ειδικοτήτων των Τομέων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας.
Σε κάθε περίπτωση είναι ευνόητο και κατανοητό ότι σχολεία και μαθητές προσφέρουν - παρέχουν σχετικές των ειδικοτήτων υπηρεσίες – εργασίες και μόνο, το δε κόστος των απαραίτητων υλικών θα καλυφτεί είτε με προσφορές – χορηγίες είτε θα επιβαρύνει τη Δημοτική Αρχή (Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών – Δήμο Ν. Προποντίδας).
Παρακινούμε και παρακαλούμε τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κατ’ αρχήν διάθεση του συγκεκριμένου παρτεριού, για τους σκοπούς που προαναφέρονται και για τη χρηματοδότηση - κάλυψη της δαπάνης σε υλικά και εξοπλισμό που εκ των προτέρων, φυσικά, θα συμφωνηθούν.
Επαναφέρουμε την πρόταση, της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής Κας Τριανταφύλλου Ελένης, για την υιοθέτηση του εν λόγω παρτεριού από τα συγκεκριμένα σχολεία τα οποία και παρακαλούμε με αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων τους, όπως και την Τοπική Αρχή με αντίστοιχη - σχετική απόφαση, να την αποδεχτούν. Η υιοθέτηση αυτή θα έχει περιεχόμενο στην πράξη τη μόνιμη και συνεχή παροχή υπηρεσιών συντήρησης του παρτεριού από τους μαθητές καθ’ όλο το χρόνο με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα των σχολικών διακοπών. Στην περίπτωση αποδοχής προτείνεται η τοποθέτηση φωτιζόμενης ξύλινης πινακίδας, που θα φιλοτεχνήσουν – ζωγραφίσουν μαθητές και μπορεί να αναγράφει ¨ΠΑΡΤΕΡΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ¨. Βέβαιο είναι ότι στο εγγύς μέλλον θα υπάρξουν πολλές σκέψεις και προτάσεις για συνεργασία των σχολείων μας με την τοπική κοινωνία σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Υπενθυμίζουμε τη χορήγηση, στο παρελθόν, πρώτης ύλης (σπόροι, τύρφη κλπ) από πλευράς Δήμου, την παραγωγή φυτών από την πλευρά του σχολείου και την εν συνεχεία παραχώρησή τους στο Δήμο για τις ανάγκες των χώρων πρασίνου. Θα μπορούσε π.χ. να πραγματοποιείται μια ανοιξιάτικη ανοικτή τελετή – γιορτή κατά την παράδοση με συμβολική φύτευση από τους μαθητές.
Θεωρούμε και αρχή μας είναι ότι μόνο με την εξωστρέφεια και το άνοιγμα προς την κοινωνία, με παρόμοιες καινοτόμες δράσεις στις οποίες καλούμε μιμητές, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ουσιαστικά το έργο του εκπαιδευτικού αναβαθμίζοντας πραγματικά το ρόλο του καθώς και των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τότε μόνο, χωρίς θεωρίες και λόγια κενά περιεχομένου, αλλά στην πράξη, θα είναι γεγονός το «Νέο Σχολείο» και «Πρώτα ο Μαθητής».
Πέραν του ζητούμενου – ανάγκης πρακτικής εξάσκησης των μαθητών σε συνθήκες πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα γενικά πλαίσια των μηνυμάτων δημιουργίας και καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης, που έχουν χρέος να μεταδίδουν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, όχι μόνο προς τους μαθητές, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, με στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων και αναγκαίων συνθηκών για υγεία και καλύτερη – ποιοτικότερη ζωή.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                             ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β'/ΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.Ε.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/01/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 100
Site : http://elteechal.blogspot.com                  ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                               ΚΟΙΝ:  1. ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                                           2. ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ε. Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           3. ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
                                                                               ΚΑΙ Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΚΜ
                                                                               ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
                                                                               & ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
                                                                           5. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΑ
                                                                               ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                           6. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
                                                                           7. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
                                                                           8. Μ.Μ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ:«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΕ»

Υπηρετώντας τη ¨Δημόσια, Δωρεάν Παιδεία υψηλής ποιότητας για όλους¨, υιοθετώντας το «αλλάζουμε Παιδεία για να αλλάξουμε την Ελλάδα», πιστεύοντας ότι πρέπει ¨ το εκπαιδευτικό μας σύστημα να γίνει ο φάρος όλων των αλλαγών¨, επειδή σίγουρα ¨ο πρωταγωνιστής στην υλοποίηση των πολιτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο εκπαιδευτικός, με κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος το μαθητή¨ και σύμφωνα πάντα με την ομιλία της Κας Διαμαντοπούλου Υπουργού Δ.Β.Μ.Θ. (19/1/2011 στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας – ΕΣΥΠ) ¨οι μεγαλύτερες αλλαγές στη χώρα έγιναν τις πιο δύσκολες περιόδους και οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει ιστορικά δείγματα πρωτοπορίας σε όλες αυτές τις δύσκολες περιόδους¨, μετά την έναρξη (20/1/2011) της Δημόσιας Διαβούλευσης (λήξη στις 24/1/2011, γιατί;) με θέμα: «Κριτήρια συνενώσεων και ιδρύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», συμμετέχουμε και καταθέτουμε προτάσεις θεωρώντας κι εμείς ότι: ¨Ένας τέτοιος διάλογος δεν κρίνεται από την απουσία, κρίνεται από τη συμμετοχή και η συμμετοχή δεν κρίνεται από τις γενικότητες ή από τη μαχητικότητα, κρίνεται από τις προτάσεις¨.
Σχετικά, λοιπόν, με την προαγγελθείσα αναβάθμιση και το συνολικό επανασχεδιασμό της Τεχνικής Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις εκπεφρασμένες θέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. αλλά και τα όσα κατά διαστήματα, σαν πληροφόρηση, έχουν δει το φως της δημοσιότητας,
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής αποφάσισε και προτείνει αναλυτικά:
1)      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διατήρηση όλων των τομέων – ειδικοτήτων και με το νέο καθεστώς σχολείου (¨Τεχνολογικό Λύκειο¨;) για όλα τα υφιστάμενα στη Χαλκιδική ΕΠΑ.Λ. και με, όπως μέχρι σήμερα, πρωινό ωράριο λειτουργίας.
Με γνώμονα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Τ.Ε.Ε. διαμορφώνουμε αυτή τη θέση, με κριτήριο τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Χαλκιδικής, τη στοιχειώδη έως υποτυπώδη υφιστάμενη συγκοινωνιακή κάλυψη, τη δυσκολία πρόσβασης λόγω του κακού οδικού δικτύου, ειδικά στην ορεινή περιοχή ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, αλλά και τις μεγάλες γενικά χιλιομετρικές αποστάσεις που προκαλούν – απαιτούν μεγάλο χρόνο για την κάλυψη της διαδρομής μετακίνησης των μαθητών προς και από το σχολείο. Ακόμη με την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη¨ και τη δημιουργία των πέντε μεγάλων Δήμων, αντιστοιχεί από ένα ΕΠΑ.Λ. σε κάθε Δήμο και συγκεκριμένα το ΕΠΑ.Λ. Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη, το ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου στον ομώνυμο Δήμο, το ΕΠΑ.Λ. Νικήτης στο Δήμο Σιθωνίας, το ΕΠΑ.Λ. Κασσάνδρας στον ομώνυμο Δήμο και το ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Προέκυψε δηλαδή το ζητούμενο, ακόμη και για λόγους κοινωνικής ισορροπίας και δικαίου, κάθε Δήμος να έχει το δικό του Τεχνικό Σχολείο και έχοντας πλέον και τη δυνατότητα, μέσω των όσων ορίζει ο ¨Καλλικράτης¨, να καθορίζει τη λειτουργία του αποβλέποντας στην κάλυψη των τοπικών αναγκών σε τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό.
2)      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Για τη μόνη, παραμένουσα σε λειτουργία, στη Χαλκιδική, ΕΠΑ.Σ. των Μουδανιών, διατήρηση της λειτουργίας της με το νέο τύπο σχολείου, σε κατά προτίμηση εσπερινό ή εναλλακτικά απογευματινό ωράριο όπως δηλαδή είναι και σήμερα. Επιβάλλεται, σ’ ολόκληρη τη Χαλκιδική και μάλιστα στο μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο της (Νέας Προποντίδας), να λειτουργεί τουλάχιστον ένα εσπερινό τεχνικό σχολείο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών εργαζομένων, ενηλίκων κλπ. Καλείται δε το σχολείο αυτό, εξ αντικειμένου, λόγω του γεωγραφικού χώρου αλλά και του μαθητικού κοινού στο οποίο απευθύνεται, να διευρύνει τη γκάμα των ειδικοτήτων που λειτουργεί. Σχετικό αίτημα του Συλλόγου των Διδασκόντων στην ΕΠΑ.Σ., στο οποίο είχε συνηγορήσει η εκπαιδευτική του Νομού Αρχή (Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης), η οικεία Δημοτική αλλά και η μέχρι πρότινος Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, για την ίδρυση νέων ειδικοτήτων (αμαξωμάτων, αμπελουργίας – οινοποιίας, βοηθών φαρμακείων, αισθητικής τέχνης), δεν έχει ακόμη από το Υπουργείο απαντηθεί.
3)      ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Σ.Ε.Κ.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διατήρηση της λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., Ν. Μουδανιών και Πολυγύρου, των δύο δηλαδή μεγαλύτερων αστικών κέντρων και εδρών των μεγαλύτερων πληθυσμιακά Δήμων (Νέας Προποντίδας και Πολυγύρου αντίστοιχα) της Χαλκιδικής. Τα Σ.Ε.Κ. αυτά, πέραν της υποστήριξης της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών των σχολείων της Β΄/θμιας Τ.Ε.Ε. αλλά και των δύο Ι.Ε.Κ. (Ν. Μουδανιών και Πολυγύρου) που λειτουργούν στη Χαλκιδική, θα μπορούσαν, προτείνουμε, να υποστηρίζουν εργαστηριακά (Πληροφορική, Τεχνολογία, κλπ) και τα υπόλοιπα σχολεία της Β΄/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια και Λύκεια) που λειτουργούν στις πόλεις αυτές. Αναλυτικότερα η πρόταση περιλαμβάνει τη μεταφορά των εργαστηρίων (των Γυμνασίων και Λυκείων) σε χώρους (υφιστάμενους ή δημιουργούμενους) ευθύνης των Σ.Ε.Κ. και αποβλέπει στην οργανωμένη – προγραμματισμένη, μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση των εργαστηρίων με αποτέλεσμα τη διασφάλιση καλύτερης, ομαλότερης - εύρυθμης λειτουργίας στο σύνολό τους και γενικά τη διαφύλαξη της καλής κατάστασης, της αξιοπιστίας και μακροζωίας των σαν δημοτικών περιουσιακών στοιχείων. Κάτω από προϋποθέσεις και με την ενδυνάμωση - ενίσχυση του θεσμού και του ρόλου των Σ.Ε.Κ., η λειτουργία τους θα μπορούσε να επεκταθεί προς όφελος και της Α΄/θμιας Εκπ/σης με την παροχή μέσων και υπηρεσιών για την πρακτική εξάσκηση (πληροφορική κλπ) και των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των πόλεων που τα Σ.Ε.Κ. εδρεύουν.
4)      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διατήρηση της λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νέας Ποτίδαιας, στη Νότια – παραθαλάσσια, Πολυγύρου στην Κεντρική και έναρξη λειτουργίας (από το Σεπτέμβριο 2011) του ιδρυθέντος (από το Σεπτέμβριο 2009) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Στρατονίκης, στην Βόρεια – ορεινή Χαλκιδική, σύμφωνα και με την πρόσφατη σχετική έγγραφη (Αριθμ. Πρωτ. 99/17-12-2010) πρότασή μας προς τη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής. Να σημειώσουμε, για μία ακόμη φορά, ότι η ύπαρξη και λειτουργία τουλάχιστον αυτού του τύπου σχολείων αποτελεί τη στοιχειώδη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας, προς την ειδική αυτή κατηγορία παιδιών και όχι μόνο πρέπει να εξαιρεθεί όλων των διαδικασιών περί ¨συνενώσεων¨, αλλά και να μην υπόκειται σε κανένα άλλο λογιστικό – οικονομικό κριτήριο ή περιορισμό.
Οι παραπάνω αποφάσεις – προτάσεις ελήφθησαν προς όφελος του μαθητή, των Σχολείων της Β’/θμιας και γενικά της Τ.Ε.Ε. στη Χαλκιδική, με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, σε μια προσπάθεια διαφύλαξης - διατήρησης της απαραίτητης - αναγκαίας ηρεμίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε κατ’ αρχήν τη σημερινή (21/1) δήλωση της Υφυπουργού Κας Χριστοφιλοπούλου ότι «Η λογική των συνενώσεων και των ιδρύσεων είναι εκπαιδευτική και τα κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά». Ας είμαστε όμως συγκρατημένα επιφυλακτικοί αλλά πάντα αισιόδοξοι. Πράγματι, ελπίζουμε και για την Υπουργό μας, όπως αναφέρει, να ¨Έχει διαμορφωθεί σε όλους μια αντίληψη ότι αυτός ο χώρος της Παιδείας, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια πολιτική, που την ασκεί ένας Υπουργός, ή που προτείνεται από ένα κόμμα. Ή θα αποτελέσει εθνική αποστολή στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι χωρίς δογματισμούς, ή αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Σε αυτή την εθνική αποστολή, πρωταγωνιστές δεν μπορεί παρά να είναι οι εκπαιδευτικοί -που καλούνται να την υλοποιήσουν. Υπηρέτες της αλλά και εμπνευστές της, δεν μπορεί παρά να είναι οι πολιτικοί. Όλοι μας έχουμε τεράστιο εθνικό χρέος. Καθένας από τη μεριά του, χωρίς υπερβολές, χωρίς ρητορείες, χωρίς θεατρινισμούς και κρινόμενος από το μέτρο της συμμετοχής του και όχι της απουσίας του, μπορεί να απαντήσει στα ζητούμενα και στις προκλήσεις της εποχής και των καιρών¨.
                Σε κάθε περίπτωση, ¨Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις συνεργασίας των υπηρεσιακών παραγόντων με τους εκπαιδευτικούς, τους λοιπούς φορείς και τους ΟΤΑ¨. Επειδή, ¨Η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης¨, είμαστε δεκτικοί και πρόθυμοι σε κάθε επιθυμία τους για πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρινήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                           ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΕΣΥΠ

      Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                 Αθήνα, 19 / 1 / 2011

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ Πρωτ : 82
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                              ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399                            ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
         210 6932798177                                               & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
FAX: 210 5202798  - 210 5121399                      κα Άννα Διαμαντοπούλου
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/          
       E-mail: oltee@otenet.gr
             oltee.oltee@gmail.com


ΘΕΜΑ : « Συμμετοχή στο ΕΣΥΠ »
            
           Κα Υπουργέ
          Το  ΔΣ της ΟΛΤΕΕ διαμαρτύρεται γιατί δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του ΕΣΥΠ που πραγματοποιήθηκε την 19/1/2011.
          Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ έχει διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές φορές στις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται η ΟΛΤΕΕ στους θεσμικούς εκπροσώπους του ΕΣΥΠ.
          Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Νόμου 2986/2002 που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 συμμετέχουν μεταξύ των άλλων και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το άρθρο 1 του Ν. 2327/ 1995 για το ΕΣΥΠ έχει καταργηθεί με την παράγραφο θ του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000.
          Στην παράγραφο 2ζ του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας καθορίζεται η συγκρότηση του ΕΣΥΠ και των επί μέρους Συμβουλίων του από εκπροσώπους των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας.
          Με το ΠΔ 127 /2003 που εκδόθηκε, στους θεσμικούς εκπροσώπους του ΕΣΥΠ συμπεριλήφθησαν σαν εκπαιδευτικοί φορείς η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και η ΟΙΕΛΕ και δεν συμπεριλήφθηκε η ΟΛΤΕΕ από τον τότε Υπουργό Παιδείας κατά παράβαση του νόμου 2987/2002 και παραβιάζοντας όχι μόνο το νόμο αλλά και τα συνταγματικά μας δικαιώματα, μη συμπεριλαμβάνοντας την ΟΛΤΕΕ στους θεσμικούς εκπροσώπους του ΕΣΥΠ.
          Σας ενημερώνουμε, αν δεν το γνωρίζετε, ότι στο χώρο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει μόνο μία ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, αλλά υπάρχει νόμιμα με καταστατικό στο Πρωτοδικείο Αθηνών από το 1987 και η ομοσπονδία λειτουργών τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ΟΛΤΕΕ. Άρα παράνομα και αντισυνταγματικά δεν συμπεριελήφθη η ΟΛΤΕΕ στους θεσμικούς φορείς του ΕΣΥΠ από τον τότε Υπουργό Παιδείας.
          Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει άπειρες καταγγελίες και διαμαρτυρίες για τροποποίηση του ΠΔ 127 και συμμετοχή της ΟΛΤΕΕ στο ΕΣΥΠ χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Αυτό φανερώνει βέβαια και το κατά πόσο τηρούν και εφαρμόζουν τις ισχύουσες νομοθεσίες και τις συνταγματικές δεσμεύσεις οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
          Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κάθε χρόνο, καταγγέλλαμε την μη συμμετοχή της ΟΛΤΕΕ στις συνεδριάσεις του ΕΣΥΠ και μέχρι επίλυσης του προβλήματος γινόμασταν δεκτοί να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις και να καταθέτουμε τις απόψεις μας.
          Αυτό ακριβώς είχε εφαρμοστεί και στις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις του ΣΠΔΕ του ΕΣΥΠ. Η ΟΛΤΕΕ είχε συμμετάσχει σε όλες τις συνεδριάσεις, είχε καταθέσει τις απόψεις της και είχε λάβει μέρος στην έκδοση των Προτάσεων του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
          Παρακαλούμε άμεσα να γίνει δεκτή η ΟΛΤΕΕ σαν θεσμικό μέλος του ΕΣΥΠ και να προχωρήσει επιτέλους η διαδικασία διόρθωσης του ΠΔ 127/2003 ώστε να συμπεριληφθεί η ΟΛΤΕΕ στους θεσμικούς φορείς του ΕΣΥΠ εφαρμόζοντας τους νόμους και τα συνταγματικά μας δικαιώματα.


 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ