ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ, ΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ...

Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.: ΝΕΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.

Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Θέμα: «Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2011-2012»   

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2011-2012 την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 39726/Γ2/09-04-2012 Υ.Α., για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
 
  Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων  ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012. Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων (άρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

  Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ & B’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ , B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012  μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι πανελλήνιες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  Οι πανελλήνιες εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
  Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τρίτη  12 Ιουνίου 2012 μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012.
  Οι πτυχιακές εξετάσεις της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
  Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.
  Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και των ΕΠΑ.Σ., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων (Υ.Α. 80033/Γ2/12-09-2006 και 148096/Γ2/24-12-2007).
H εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (άρ. 16 Π.Δ. 60/2006) και πέντε (5) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές (άρ. 12 Π.Δ. 50/2008 και άρ. 10 Π.Δ. 51/2008).
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας σχολικής μονάδας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς και για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για το Νέο Λύκειο, την Αξιολόγηση & το Νόμο-Πλαίσιο
Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας στη ΝΕΤ όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε αρκετά θέματα που ''καίνε'' μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 Αναλυτικά, το σχετικό δελτίου τύπου ακολούθως

Δελτίο Τύπου 24/04/2012

Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη σε εκπομπή της ΝΕΤ.
Ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης, παραχώρησε σήμερα, Τρίτη 24 Απριλίου 2012, συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» της ΝΕΤ. Ακολουθούν αποσπάσματα της συνέντευξης.

Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Το κύριο βάρος του Υπουργείου Παιδείας έχει πέσει στη διοργάνωση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο σύστημα που δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Ούτε ο ίδιος το ήξερα προτού αναλάβω.
Μαζί με την Υφυπουργό την αρμόδια, την κ. Χριστοφιλοπούλου, έχουμε πέσει πάνω να ξεκινήσουμε από τα τετράδια που πρέπει να έχουν οι μαθητές για να γράψουν, μέχρι τα δύο συστήματα Πληροφορικής, το Μηχανογραφικό και το σύστημα των αποτελεσμάτων.
 Βεβαίως, είναι και η διακίνηση των γραπτών από τα σχολεία στα Βαθμολογικά κέντρα, τα οποία δεν είναι γνωστά μέχρι την τελευταία στιγμή, και από κει πίσω στα σχολεία.

Για το εξεταστικό:

Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο και ακριβό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει επ’ ωφελεία των παιδιών, γιατί μπορεί να είναι αντικειμενικό -και είναι αντικειμενικό- αυτό το σύστημα, αλλά είναι απάνθρωπο. Ένα παιδί που θα αποτύχει θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να ξαναδώσει σ’ ένα αντικείμενο που απέτυχε. Δεν είναι πάντοτε δίκαιο.
Με το νέο σύστημα -όταν θα γίνει- θα μπορούν μέσα σε ένα Εθνικό Εξεταστικό Οργανισμό, να επαναλάβουν την εξέταση μέχρι και δύο φορές στον ίδιο χρόνο αντί να περιμένουν- όπως γίνεται σήμερα- να περάσει ο χρόνος για να ξαναδώσουν εξετάσεις.
 Ο Εθνικός εξεταστικός φορέας - υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας φυσικά - θα διενεργεί τις εξετάσεις με επιστημονικά κριτήρια και όχι με έναν τρόπο πρόχειρο. Ξέρετε, τώρα γίνεται με το τι λιγότερο έχει διδαχθεί και όχι με τους στόχους που πρέπει να επιδιώξουμε. Γι’ αυτό, δεν βγάζει πάντοτε τους καλύτερους. Άρα, χρειάζεται ένα άλλο σύστημα, που θα δίνει περισσότερες δυνατότητες. Δεν ανακαλύπτουμε τον κόσμο. Αυτά τα συστήματα υπάρχουν σε άλλες χώρες. Απλώς, θα τα μεταφέρουμε με τα ελληνικά δεδομένα.
Όλα αυτά, όμως, όταν γίνει και εφαρμοστεί το νέο σύστημα. Φέτος, Α’ Β’ και Γ’ Λυκείου, δίνουν με το υπάρχον σύστημα, ας το πούμε με το «παλιό», με το ισχύον σύστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει με την νέα Κυβέρνηση, αυτή θα αφορά στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, δηλαδή όλοι οι μαθητές θα έχουν μπροστά τους 3 χρόνια, πριν εφαρμοστεί το νέο σύστημα, οψέποτε εφαρμοστεί.

Για το νέο Λύκειο

-Πρόκειται για πρόταση που έχει βγει από έναν εθνικό διάλογο για την Παιδεία όπου είχαν συνεργαστεί τα τρία κόμματα. Αυτό λοιπόν δουλεύτηκε, το δουλέψαμε εν συνεχεία και με την κ. Διαμαντοπούλου και είναι έτοιμο ένα νομοσχέδιο το οποίο, ανά πάσα στιγμή, η Κυβέρνηση που θα βγει η νέα, θα μπορούσε να αξιοποιήσει και να λύσει πρώτον, το θέμα του Λυκείου, να μην είναι ένα κακό, απαξιωμένο φροντιστήριο για το Πανεπιστήμιο.
 Ξέρετε τι είναι για παιδιά 15 με 18 ετών, στην καλύτερη τους ηλικία -που μπορείς να τους δώσεις πράγματα-, να τα έχεις υποδουλωμένα σε μία αποστήθιση προκειμένου να μπουν στο Πανεπιστήμιο; Αυτό είναι μία στρέβλωση που πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να είναι μία αυτοτελής και αυτόνομη μορφωτική μονάδα το Λύκειο, όπως ήταν παλιά, και αφού τελειώσεις το Λύκειο, να δίνεις εξετάσεις.
Το σχέδιο για το Νέο Λύκειο είναι η απελευθέρωση από τον φροντιστηριακό του χαρακτήρα. Θα μειωθεί πάρα πολύ η ανάγκη στο να κάνουν φροντιστήριο. Όλα τα συστήματα τα αξιόλογα, βρίσκουν τρόπους να στηρίξουν μέσα στο σχολείο και τα αδύναμα παιδιά. Είναι αυτή η αντισταθμιστική, η ενισχυτική διδασκαλία. Αυτό είναι το σύστημα στο οποίο παίρνεις τα παιδιά που έχουν ένα πρόβλημα και μέσα στο σχολείο τα βοηθάς ώστε να συμβαδίσουν με τα άλλα. Αυτό είναι μία μεγάλη κοινωνική εκπαιδευτική παροχή.
Με το Νέο Λύκειο, όταν γίνει, θα μετράει η επίδοση στις τρεις τάξεις του Λυκείου, διότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα (τώρα). Έχεις έναν μαθητή που μπορείς να ξέρεις την εικόνα του μέσα σε τρία χρόνια, το αγνοείς αυτό και κοιτάζεις τι θα κάνει μέσα σε τρεις ώρες. Αυτό είναι μία στρέβλωση η οποία με το νέο σύστημα «θεραπεύεται» .
Το παιδί δεν μπορεί να ξέρει από την Α’ Λυκείου τι θέλει. Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες επιλογών - και αυτή είναι η πρόταση που γίνεται - σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν τους μαθητές – άλλα είναι θεωρητικά, άλλα θετικά κτλ- και βεβαίως ο πολιτισμός στα σχολεία. Θ’ ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα αν συνεχίσουμε μ’ αυτό. Το Ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή δεν έχει ζώνες πολιτισμού. Με την νέα πρόταση περνάει ο πολιτισμός στα σχολεία μ’ έναν τρόπο που τον καθιερώνει, όπου τα παιδιά έχουν ενασχόληση σε όλες τις τάξεις με θέατρο, με μουσική, με εικαστικά και έχουν μια ανάσα μέσα στο σχολείο και αγαπάνε το σχολείο.

Για τα βιβλία:

-Τα βιβλία θα είναι τον Ιούλιο στα σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο) και τον Αύγουστο, στα Δημοτικά σχολεία. Ένας αγώνας γίνεται, να φέρουμε το χαρτί. Έρχεται τις πρώτες μέρες του Μαΐου, να αρχίσει η εκτύπωση. Αν δεν γίνουν αυτά τώρα, δεν θα φτάσουν ποτέ τα βιβλία στο σχολείο. Δεσμεύομαι, και το δηλώνω δημόσια, πάντοτε σε μία συνεργασία με την κ. Χριστοφιλοπούλου, έχουμε καταφέρει αυτά να προχωρήσουν και να υπάρχουν τα βιβλία στα σχολεία Ιούλιο και Αύγουστο.
Τα απλοποιώ τα πράγματα. Χρειάζεται μία τεράστια διαδικασία που έχει προηγηθεί. Να μιλάμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μιλάμε με τον έναν και τον άλλον για να μπορέσουν να προωθηθούν αυτά τα θέματα. Αν δεν τα παρακολουθήσεις καθημερινώς μπορεί να σου κολλήσουν κάπου και να βρεθείς χωρίς βιβλία. Και δεσμεύομαι και υπερηφανεύομαι ότι θα έχουμε βιβλία από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Κάθε μέρα φθάνουν επιστολές εκπαιδευτικών που λένε ότι είναι στο τάδε μέρος, παίρνουν 680 ευρώ μισθό και δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένεια τους. Και αυτό λέω στους υπευθύνους της Κυβέρνησης. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να καλύψουμε τέτοιες ανάγκες διότι αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα παιδείας.
Χωρίς αξιολόγηση, επίσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα παιδείας. Κανείς εκπαιδευτικός- Α’ θμιας, Β’ θμιας, Γ’θμιας - δεν μπορεί να πει ότι είναι υπεράνω αξιολόγησης. Άρα, το ζητούμενο είναι με ποιο σύστημα θα γίνει η αξιολόγηση ώστε να είναι δίκαια, αντικειμενική και όχι τιμωρητική. Δεν κάνεις την αξιολόγηση για να απολύσεις τον άλλον, την κάνεις για να τον βοηθήσεις.
Φώναξα, λοιπόν, τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών -γιατί εγώ αισθάνομαι δάσκαλος και είμαι δάσκαλος- και καθίσαμε σε ένα τραπέζι και τους είπα: «Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν στην κοινωνία χωρίς πρόταση για το πώς θα γίνει η αξιολόγηση τους, όχι μόνον η δική σας αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος, και της σχολικής μονάδας.» Γιατί, ξέρετε, το να είσαι σε μία υποβαθμισμένη περιοχή, και να έχεις μία τάξη γεμάτη μεταναστόπουλα και να μην έχεις εργαστήρια ή άλλα, και να έρθω να σε αξιολογήσω θα σε βγάλω ότι είσαι υποβαθμισμένος έως άχρηστος.
Υπάρχει και ένα προσχέδιο, αλλά ξέρετε δεν ξεκινάς ένα διάλογο με το να δώσεις στον άλλον κάτι που τον απειλείς ότι αυτό θα εφαρμόσεις. Επειδή είναι ένας χώρος που τον ξέρω, ξεκινάω με τους ανθρώπους να μιλήσω , να μου δώσουν τις προτάσεις τις οποίες να εντάξω, να επεξεργαστώ και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τις λύσουμε.
Δεκαπέντε Μαΐου θα υπάρχουν προτάσεις από τις Ομοσπονδίες για την αξιολόγηση. Δεν κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις, υπάρχουν πάντοτε όρια. Δεκαπέντε Μαΐου θα έχουμε τις προτάσεις τους οι οποίες θα μπουν μέσα στο σχεδιασμό αυτόν τον τελικό. Το θέμα είναι ότι αν δεν προχωρούσαμε έτσι, κατάφερα κι έπεισα τον κ. Ρέππα, να μας δώσει μία τετράμηνη παράταση για να ετοιμάσουμε αυτόν τον Νόμο.

Για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

-Θα γίνουν στις 12 και 13 Μαΐου οι εξετάσεις για την Γλωσσομάθεια.

Για τα ΑΕΙ και την εφαρμογή του νόμου

Σε κανένα από τα 24 Πανεπιστήμια δεν έχουν εκλεγεί αυτά τα Συμβούλια Διοίκησης ενώ στα ΤΕΙ, είναι μόνο τα 7 από τα 16 με νέα Συμβούλια.
Δεν έχουμε καμία κόντρα με την κ. Διαμαντοπούλου. Και την εκτιμώ και έχουμε συνεργαστεί μαζί. Για το Νόμο έχουμε εργαστεί ώρες μαζί. Υπάρχει μία αμοιβαία εκτίμηση, δεν υπάρχει κόντρα. Κάποια στιγμή ίσως να βγήκε έτσι προς τα έξω από μερικά ιδιωτικά κανάλια. Δεν πρόκειται γι’ αυτό το πράγμα.
Κατ΄ αρχήν δηλώνω, όπως το έχω δηλώσει κατά κόρον ότι έχουμε ένα Νόμο που πάμε να τον εφαρμόσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός, αυτό λέω στους Πρυτάνεις, αυτό λέω στα Πανεπιστήμια. Το θέμα είναι η τακτική.
Μέχρι τώρα είχαμε μία δυσλειτουργία. Δεν έχουν εκλεγεί αυτά τα διοικητικά Συμβούλια. Φώναξα λοιπόν τους Πρυτάνεις, καθίσαμε σε ένα τραπέζι, μαζί με τον κ. Αρβανιτόπουλο με τον οποίον συνεργαζόμαστε στενά, και είπαμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα να προχωρήσει ο Νόμος γιατί ο Νόμος θα εφαρμοστεί. Ξεκαθαρισμένο και τελειωμένο αυτό.
Είπαν λοιπόν, θα εφαρμόσουμε το Νόμο απ’ τη στιγμή που δεν έχουμε χρήματα για τις υποχρεώσεις μας; Και από εκεί ξεκίνησε μία ρύθμιση που πήγαμε να κάνουμε με τον κ. Αρβανιτόπουλο. Να τους δώσουμε μερικά χρήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν διότι θα έκλειναν τα Πανεπιστήμια, θα κατέβαιναν οι φοιτητές στους δρόμους και καταλαβαίνετε τι κλίμα θα είχαμε ενόψει εκλογών. Αυτό σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό αποφεύχθηκε και βρέθηκε μία λύση με τα Πανεπιστήμια να έχουν χρήματα μέχρι τον Ιούλιο. Αυτό απέτρεψε οποιεσδήποτε κινήσεις. Θα μπορούμε να έχουμε μία ηρεμία στα Πανεπιστήμια για να γίνει συζήτηση.
Τι κάναμε; Οργανώσαμε μία ομάδα εργασίας που αποτελείται από Πρυτάνεις, Προέδρους των ΤΕΙ και εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας. Για πρώτη φορά κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζήτησαν τα θέματα που εκκρεμούν ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος. Αυτό το θεωρώ ένα επίτευγμα. Ήταν μία κοινή σκέψη μαζί με τον κ. Αρβανιτόπουλο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει αυτή η συζήτηση δεν θα μπορέσει ο Νόμος να εφαρμοστεί. Αρχίζουμε και βλέπουμε τι δυσκολίες υπάρχουν. Μπορεί να διορθωθεί κάπου αλλά κυρίως ο Νόμος θα εφαρμοστεί. Δεν ξεκινάς από έναν Νόμο να τον αλλάξεις αλλά να τον εφαρμόσεις.
Το κύριο θέμα είναι η συζήτηση για την εφαρμογή του Νόμου και την εκλογή των Συμβουλίων. Απλώς, ανέκυψε το εξής: Μέχρι να βγουν τα νέα συμβούλια τι θα γίνει με τους Κοσμήτορες που δεν υπάρχουν ή πώς θα ορκίζονται οι φοιτητές; Τι θα γίνει με τους Προέδρους; Αυτό ήτανε το θέμα. Αυτό προέκυψε και θα ρυθμιστεί με μίαν εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας διότι είναι μεταβατικές καταστάσεις μέχρι να υπάρξουν τα Συμβούλια.

Για τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιογράφος: Θα παραμείνετε μετά τις εκλογές;
Υπουργός: Προφανώς όχι. Να απαντήσω σ’ αυτό; Φανταστείτε το αντίθετο. Να έχω παραιτηθεί και να κάθομαι σε μία τηλεόραση και να βλέπω τι θα γίνει με τις εκλογές και να έχω αφήσει το Υπουργείο στην τύχη του. Άντε να γίνουν Εξετάσεις, άντε να βγουν βιβλία, άντε να υπάρξει πρόγραμμα.
Νομίζω ότι όποιος αναλάβει με τη νέα Κυβέρνηση θα πρέπει να βρει κάπου να πατήσει για να μπορέσει να προχωρήσει. Να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Αυτό μου εμπιστεύθηκαν. Εγώ είμαι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Με φώναξαν επειδή ξέρω αυτόν τον χώρο για να βοηθήσω. Πώς θα βοηθήσω αν δεν βάλω μία σειρά στα πράγματα; Και αυτό είναι που θα κάνω και θα παραδώσω στον Υπουργό που θα βγει από την νέα Κυβέρνηση. Δεν θέλω να του πω ιστορίες, θέλω να του δώσω ένα υλικό στο οποίο να δουλέψει.
Δεν μπαίνω στον πολιτικό χώρο, δεν θα είμαι υποψήφιος. Αυτό είναι σαφές. Εάν κληθώ να βοηθήσω και διαπιστώσω ότι υπάρχουν οι όροι που να μπορώ πράγματι να βοηθήσω – και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό- τότε θα το σκεφτώ και θα δω τι θα κάνω. Δεν αποκλείω τίποτα αλλά το κυριότερο είναι αν αναλάβω κάτι να το φέρω εις πέρας, όχι για να πάρω αξίωμα γιατί, να πω και την αλήθεια, μέσα από την δουλειά μου έχω κάποιο όνομα που πρέπει να το διατηρήσω και όχι να το χαλάσω.

ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΘΕΜΑ: -Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα Πανεπιστημίων, των ΑΤΕΙ και των Ανώτ. Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, ακ. έτους 2012-13.
-Προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακ. έτους 2012-13.

Α. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των κατόχων απολυτηρίου Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για εισαγωγή σε τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, και το χρόνο Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2012 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)
ΗΜΕΡΑ, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ, ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16/6/2012, ΑΓΓΛΙΚΑ 16.00 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ, 18/6/2012, ΑΡΜΟΝΙΑ 08.30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ, 19/6/2012, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝ/ΤΩΝ 08.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/6/2012, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 11.00 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ, 21/6/2012, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 11.00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22/6/2012, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.μ,  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 16.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23/6/2012, ΓΑΛΛΙΚΑ 08.30 π.μ, ΙΤΑΛΙΚΑ 16.00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,
μέχρι τις 10.30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 11.00 π.μ. και
μέχρι τις 15.30 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 16.00 μ.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
Β. Ορίζουμε ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.

./.

 ΘΕΜΑ: Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων:
- της Γ΄ τάξης ημερησίων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων, της Γ΄ τάξης ημερησίων και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) σχολ έτους 2011-12,
- μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ A΄) και ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στα ΑΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων ακ. έτους 2012-13.

Α. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των  απολυτηρίων  εξετάσεων της  Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων, των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής, σχολ. έτους 2011-2012, για τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ - ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 - 5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 - 5 - 2012 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 - 5 - 2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
-ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 - 5 - 2012 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 - 5 - 2012 -ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 - 6 - 2012 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
-ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΡΙΤΗ 5 - 6 - 2012 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Β. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων ακαδ. έτους 2012-2013 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 22-5-2012 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΜΠΤΗ 24-5-2012 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-6-2012 -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ, -ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ, -ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-6-2012 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ, -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7-6-2012 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ, -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, -ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-6-2012 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, -ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ, -ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, -ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ, -ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 9-6-2012 -ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, -ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ, -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ, -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11-6-2012 -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, -ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, -ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ , -ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ.. κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ

27/04/2012
Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος για τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων από 4 έως και 7 Μαΐου, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών την Κυριακή 6 Μαΐου.

Εγκύκλιος με την οποία γνωστοποιείται η διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 4 Μαΐου έως και Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών την Κυριακή 6 Μαΐου, απεστάλη στις αρμόδιες Διευθύνσεις σήμερα Παρασκευή 27 Απριλίου 2012.
Στην εγκύκλιο, η οποία υπογράφεται από την Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, γνωστοποιούνται τα εξής: «Λόγω της διενέργειας των Εθνικών Εκλογών στις 6 Μαΐου 2012, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και Δευτέρα 7 Μαΐου  2012.
Επίσης, οι Διευθυντές σχολείων που διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες κ.λ.π.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. να ενημερώσουν τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους.»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑΝ ΙΣΧΥΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιλέξτε έναν ισχυρό κωδικό για τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες

Το τέλειο password, δηλαδή ο μυστικός κωδικός που θα παρέχει απόλυτη ασφάλεια από όσους επιδιώκουν να υποκλέψουν τα προσωπικά μας στοιχεία από τον υπολογιστή μας, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα, ωστόσο όλοι μπορούν να θωρακίσουν το password τους ώστε να αποφύγουν τις ηλεκτρονικές κακοτοπιές, μικροί μεγάλοι.
Έρευνες δείχνουν ότι ο μυστικός κωδικός που συνήθως χρησιμοποιούμε για την πρόσβασή μας σε διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες δεν είναι και τόσο ασφαλής όσο πιστεύουμε. Το πιο συχνό λάθος είναι να επιλέγουμε συνηθισμένες λέξεις ή φράσεις τις οποίες τις θυμόμαστε μεν εύκολα, αλλά είναι εξ’ ίσου εύκολο να τις μαντέψει και ένας επίδοξος χάκερ. Το password καλό είναι να μην αποτελείται από μία μόνο λέξη. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Forbes που διεξήχθη από εταιρείες που συλλέγουν εξαιρετικά μεγάλο όγκο δεδομένων και ασχολούνται με την ασφάλεια, όπως η splashdata, ανάμεσα στα 25 χειρότερα passwords για το 2011 συγκαταλέγονται η ίδια η λέξη “password” στην πρώτη θέση (!) και απλές αγγλικές λέξεις όπως “monkey”,  “letmein”, “trustno1”, “dragon”, “baseball”, “iloveyou” κ.α.
Το password πρέπει να είναι μη προσωπικό. Ειδάλλως, με ένα προσωπικό password είναι σα να δίνουμε το κλειδί του σπιτιού μας σε οποιονδήποτε γνωστό και άγνωστο. Αποφεύγουμε π.χ. την ημερομηνία των γενεθλίων μας, που πιθανώς να έχουμε δημοσιεύσει σε έναν ιστοχώρο όπως το facebook, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να μπει στο λογαριασμό μας πολύ εύκολα, με την ημερομηνία αυτή. Ομοίως, αποφεύγουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μαντέψει κάποιος, όπως π.χ. το τηλέφωνό μας, το όνομα του κατοικίδιου μας, κάποιου κοντινού συγγενή μας κλπ. Επίσης, ο κωδικός μας δεν πρέπει να είναι προβλέψιμος. Αποφεύγουμε τυπικούς συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, όπως  «123456», «12345678», «111111», “qwerty”, “abcdefg”, “abc123”, passwords που, σύμφωνα με την εταιρεία Imperva σε έρευνα 32 εκατομμυρίων κωδικών που υποκλάπηκαν από την ιστοσελίδα RockYou, κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις χρήσης.
Υπάρχουν τρεις απλές συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια του password μας. Πρώτον, ο κωδικός μας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι αναμεμειγμένος με πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και κάποιους ειδικούς χαρακτήρες όπως (!@#$%^&*,;”). Τρίτον, χρησιμοποιούμε φαντασία στην επιλογή των λέξεων∙είναι σημαντικό να μην είναι μια συνηθισμένη λέξη που μπορεί να υπάρχει στο λεξικό. Μπορούμε π.χ. να επιλέξουμε μια φράση και να μην την χρησιμοποιήσουμε αυτούσια, αλλά να πάρουμε τα πρώτα γράμματα από την κάθε λέξη της φράσης και να δημιουργήσουμε μια νέα λέξη, την οποία όμως θα τη θυμόμαστε εύκολα και θα είναι δύσκολο να τη μαντέψει κάποιος άλλος. Ένα παράδειγμα: από τη φράση «Mou aresoun poli ta lazania me saltsa» δημιουργούμε τον κωδικό «Maptlms», βάζουμε στη μέση και στο τέλος ειδικούς χαρακτήρες ή αλλάζουμε κάποιους όπως το «a» σε «@» και έχουμε έτσι έναν ισχυρό κωδικό «Μ@ptlms%».
Ακόμα, όμως, και αν έχουμε επιλέξει το τέλειο password, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας, γιατί τις περισσότερες φορές δεν τίθεται μόνο θέμα υποκλοπής των στοιχείων μας, αλλά οι επιτήδειοι προσπαθούν μέσα από το λεγόμενο “phishing” να μας παρασύρουν ώστε να δώσουμε μόνοι μας τον κωδικό μας. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, μικροί και μεγάλοι!
Αν θέλετε να ελέγξετε την ασφάλεια του password σας υπάρχουν διάφορα sites που μπορείτε να επισκεφθείτε, π.χ. ιδιαίτερα δημοφιλής σε εκπαιδευτικούς και παιδιά είναι ο ιστοχώρος http://howsecureismypassword.net/.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Δρ. Βερόνικα Σαμαρά, Συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου & Επικεφαλής της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, κιν. 6948 729493

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                 Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                             Αθήνα, 23/04/2012
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 454
 Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436   -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455         ΠΡΟΣ:
         6974000033                               ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
FAX: 210 5202798 - 2742024361         Κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/
                    E-mail: oltee@otenet.gr
                                 oltee.oltee@gmail.com


      Κύριε Υπουργέ,
   Από την ανάληψη των καθηκόντων σας, έχουμε υποβάλλει πολλές φορές το αίτημα να σας συναντήσουμε για να αναλλάξουμε απόψεις αναφορικά με το μέλλον της Δ/θμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε την έλλειψη από πλευράς σας της αναγκαίας πρόθεσης και επιθυμίας.
Με δεδομένο ότι συναντηθήκατε με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών απαξιείτε ακόμη και να απαντήσετε στο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.
Η συνάντησή μας ήταν ακόμη περισσότερο από επιβεβλημένη όταν διαπιστώσατε ότι το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δεν είχε ιδέα για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για το Τεχνολογικό Λύκειο (σύμφωνα με δήλωσή σας στους εκπαιδευτικούς συντάκτες στις 20 Μαρτίου).
Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, από το διάστημα της προεδρίας σας στο ΕΣΥΠ, ότι οι απόψεις μας για την ΤΕΕ συνέβαλλαν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση των προτάσεων, ήταν μάλιστα σε πολλά σημεία ταυτόσημες με τις δικές σας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
λοιπόν, για την υιοθέτηση, από την πλευρά σας, μη ισότιμης μεταχείρισης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών,
ΖΗΤΟΥΜΕ
τις εξηγήσεις σας για την υποτίμηση και απαξίωση της ομοσπονδίας μας, όπως αυτή προκύπτει από την παραπάνω εκτεθείσα συμπεριφορά σας και επαναφέρουμε το αίτημά μας για συνάντηση, είτε στα γραφεία μας, είτε σε σχολείο της ΤΕΕ (συμβολικά) που σεις θα υποδείξετε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                          ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ



Η Δ/νση Αναδασώσεων Θεσ/νίκης στην οποία απευθυνθήκαμε, σύμφωνα με την υπόδειξη του Δασαρχείου Πολυγύρου για την παραλαβή των φυτών, μας γνωστοποίησε ότι χορηγεί μόνο γυμνόριζα και εξ αυτού αναγκαστικά μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η διάθεση επανεκκινά το Νοέμβριο οπότε και θα επανέλθουμε για την παραλαβή και την υλοποίηση της προγραμματισμένης δράσης.

Από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: 22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΤΟ 14ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ


         Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                             Αθήνα; 3/04/2012
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ : 436
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436   -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455                ΠΡΟΣ:
        6974000033                                         Τα Δ.Σ. των Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
FAX: 210 5202798 - 274202436

ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr          
            oltee.oltee@gmail.com


ΘΕΜΑ: 14ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΤΕΕ
Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ στην από 3/4/2012 συνεδρίαση του, με την υπ΄ άριθμ. 57η πράξη του και σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35, 36 & 37 του Καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση του 14ου Τακτικού Συνεδρίου την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 στα ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του συνεδρίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.32413/Δ2/23-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες :
Ν. Κονδύλης: 210 3442126
Τ. Μεϊμάρης: 210 3442250
Ε. Μπιγέρη: 210 3442280
FAX : 210 3442282
E-mail: dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013».
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.
Επισημαίνουμε ότι ο πίνακας Α’ θα υπογραφεί από τον Δ/ντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Οι πίνακες Β’ και Γ’ θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο του οικείου ΠΥΣΔΕ, την ευθύνη δε για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων θα έχει ο εκάστοτε Διευθυντής Εκπαίδευσης.
Στο σύστημα e-DataCenter θα καταχωρισθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μόνο ο πίνακας Γ’. Πιο συγκεκριμένα η καταχώριση θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις → Διαχείριση οργανικών κενών → Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» έως 28 Μαρτίου 2012.
Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης και, εφόσον ζητηθούν, θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στην ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ - είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά - προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Θα πρέπει να κοινοποιηθούν όμως στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία, θα καταχωρίσουν την εκτίμησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία, δε θα συμπληρωθεί για τα πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολεία ή τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και θα περιλαμβάνει:
• Τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με αριθμό μαθητών εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
• Τον αριθμό ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων στην κάθε σχολική μονάδα, στη στήλη 1 με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
• Τον αριθμό όλων των εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά (συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινά τοποθετημένοι και όσοι βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ), στις στήλες 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική αυτή μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν.
• Τον αριθμό συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εν λόγω εκπαιδευτικών, χωρίς να ληφθεί υπόψη η μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) στη στήλη 3.
• Το έλλειμμα των ωρών από τους οργανικά ανήκοντες στη σχολική αυτή μονάδα εκπαιδευτικούς επί θητεία (διευθυντή, υποδιευθυντή, σχολ. σύμβουλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπευθύνους Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λπ.), καθώς και το έλλειμμα ωρών που προκύπτει από μειωμένα ωράρια λόγω ανατροφής τέκνων, άσκηση συνδικαλιστικών καθηκόντων κ.τ.λ. και εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στο εξωτερικό (οι οποίοι δεν διανύουν το τελευταίο έτος απόσπασης) θα αναγραφεί στη στήλη 4α (με αρνητικό πρόσημο).
• Το πλεόνασμα ωρών λόγω υπηρετούντων διευθυντών με άλλη οργανική θέση θα αναγραφεί στη στήλη 4β (με θετικό πρόσημο).
• Τις ώρες Project στη στήλη 5.
• Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 - στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 6α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική θα αναγράφεται στη στήλη 6β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή). Για παράδειγμα εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη (6α) έλλειμμα ωρών -3.
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1) Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ.118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 140990/Γ2 /03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄) σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ.119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.
2) Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Β΄ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και το όνομα των σχολείων, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 6α και 6β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το δεκαοχτώ (18) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 7α ή 7β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του έντεκα (11) δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στη στήλη 8 του πίνακα Β’ θα αναφερθεί η εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα, η οποία πέραν των αναφερομένων στη στήλη 7α/7β, θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις δυνατότητες διδασκαλίας με δεύτερη ανάθεση και δεύτερη ειδικότητα [αριθ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811 Β΄), αριθ. 111528/Δ2/27-09-2011 εγκύκλιο «Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1811 Β΄)» και αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 654 Β’ 07-03-2012)], τις δυνατότητες συμπλήρωσης του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου με την ανάθεση διδασκαλίας σε άλλα σχολεία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εφόσον οι αποστάσεις και οι συνθήκες το επιτρέπουν, τις ανάγκες λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., τη δυνατότητα ανάθεσης υπερωριών μέχρι 10 ωρών, τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας σε τμήματα τομέων και ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. ή τυχόν συγχωνεύσεις – καταργήσεις ή ιδρύσεις νέων σχολείων.
β. Τις αριθμ. 50946/Δ2/06-05-2010 και 60818/Δ2/27-05-2011 εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κρίση και η άρση υπεραριθμίας στον κλάδο ΠΕ04 γίνεται ενιαία.
Η στήλη 8 για την εκτίμηση ελλειμμάτων και πλεονασμάτων είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμηση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφέρει τρία πλεονάσματα (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3.
Εάν η εκτίμηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφέρει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε –3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
Στα σχετικά πεδία του πίνακα Γ΄ θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό σχολείων, τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων αυτών καθώς και το συνολικό αριθμό των μαθητών ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία της στήλης 1 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 1 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία της στήλης 2 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 2 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 4α και 4β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα ωρών ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες στήλες 4α και 4β του πίνακα Γ’.
Τα στοιχεία της στήλης 5 των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψει το αντίστοιχο στοιχείο για τις ώρες Project ανά περιοχή μετάθεσης και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 5 του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 7α - 7β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού, ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) του πίνακα Γ΄. Η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε –3.
Στη στήλη 8 του πίνακα Γ’ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) θα καταχωρισθεί το αλγεβρικό άθροισμα των στοιχείων από τη στήλη 8 των πινάκων Β’ που αφορά στην εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα. Και εδώ η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.
Σε περίπτωση που στην ως άνω εκτίμηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αναφερθούν ελλείμματα ή πλεονάσματα πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να μας τα αιτιολογήσετε αναλυτικά εγγράφως.
Στη στήλη 9 του πίνακα Γ’ θα αναγραφεί ο αριθμός των αυτοδίκαιων παραιτήσεων ανά περιοχή μετάθεσης.
Στη στήλη 10 του πίνακα Γ’ θα αναγραφεί ο αριθμός των αδυνατούντων να προσφέρουν διδακτικό έργο εκπαιδευτικών, χωρίς να αφαιρεθεί από τη στήλη 7 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ.
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή αποτύπωση των κενών που καταχωρίζονται στους πίνακες, με στόχο πάντοτε την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΩΣ  31-12-1992)
Ο.Π.Α.Δ.2,55%+5,10%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Μ.Τ.Π.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ.
1%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Π.Μ.
2%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
Τ.Π.Δ.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Π.Μ.
1%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Π.Μ.
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΑΠΟ  1-1-1993)
Ο.Π.Α.Δ.2,55%+5,10%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Μ.Τ.Π.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ.
1%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
Τ.Π.Δ.Υ.4%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
1%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ + 140,80 € - Κ.Α.  ΤΟΥ  Π.Μ.
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Μ.Τ.Π.Υ.  1/12ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  12  ΜΗΝΕΣ
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/48ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  24  ΜΗΝΕΣ
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  (ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Μ.Τ.Π.Υ.  1/12ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  12  ΜΗΝΕΣ
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/48ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  24  ΜΗΝΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΚΤΑΚΤΗ)
(ΟΤΑΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΛΛΑΓΗ  Β.Μ.)
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/2 EΠΙ  ΝΕΟΣ  Β.Μ.  -  ΠΑΛΑΙΟΣ  Β.Μ.  
ΔΩΡΟ  ΠΑΣΧΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ  ΑΔΕΙΑΣΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΩΣ  31-12-1992)
Ο.Π.Α.Δ.0%  
Μ.Τ.Π.Υ.0%  
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.0%  
Τ.Π.Δ.Υ.5%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € +  70,40 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € 
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΑΠΟ  1-1-1993)
Ο.Π.Α.Δ.0%  
Μ.Τ.Π.Υ.0%  
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
Τ.Π.Δ.Υ.5%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € +  70,40 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € 
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 €