ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

     Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                      Αθήνα, 24/11/2010
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 Αριθ Πρωτ : 42
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                     ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399                   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
         6932798177                                             & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
FAX: 210 5202798  - 210 5121399           κα Άννα Διαμαντοπούλου
                                                                  2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/                       ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                      & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                oltee.oltee@gmail.com                 κα Παρ. Χριστοφιλοπούλου

                                                                        ΚΟΙΝ : ΟΕΠΕΚ


ΘΕΜΑ : « Επιμόρφωση  Β΄ Επιπέδου »Με αφορμή την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β΄ επιπέδου (Δεκεμβρίου 2010 - Ιουνίου 2011) των Καθηγητών, Δασκάλων και Νηπιαγωγών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη «Διδακτική Πράξη», η οποία είναι επιλέξιμη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα υλοποιηθεί από τα ΚΣΕ σε όλη τη χώρα, η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) εκφράζει την έντονη ανησυχία της.
          Ο ΟΕΠΕΚ  σαν φορέας υλοποίησης του έργου της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, παρά τις  υποσχέσεις του ότι θα υπήρχε πρόβλεψη επιμόρφωσης και για τους καθηγητές των διαφόρων ειδικοτήτων, για άλλη μια φορά δεν προχώρησε  και δεν υλοποίησε τις υποσχέσεις του αποκλείοντας και βάζοντας στο περιθώριο όλους τους συναδέλφους των τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων.
            Ενώ σαν Ομοσπονδία έχουμε πάρα πολλές φορές προτείνει την άμεση αναγκαιότητα επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το συμφέρον της ΤΕΕ, παρατηρούμε ότι για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ παραμερίζονται και εφαρμόζονται τα προγράμματα επιμόρφωσης μόνο σε ελάχιστες κατηγορίες εκπαιδευτικών, κυρίως γενικών μαθημάτων. 
              Το σκεπτικό της επιμόρφωσης είναι να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί και να γίνει πιο αποδοτικό το διδακτικό και εργαστηριακό έργο των συναδέλφων τεχνικών ειδικοτήτων προς όφελος των μαθητών.
          Θεωρούμε, ότι έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στους καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων, γιατί αυτή επωμίζονται μεγάλο εργαστηριακό και εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, που καθιστά επιβεβλημένη την επιμόρφωση τους με αντίστοιχο λογισμικό ειδικοτήτων, ώστε να μη νοιώθουν έντονα τα αισθήματα απαξίωσης, αγανάκτησης και δυσαρέσκειας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 17/11/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ: 91.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Χαλκιδικής ανακοινώνει τη
διενέργεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Απόφαση Αρ Πράξης 7/17-11-2010) την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 9:00 π.μ., στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών και προσκαλεί ΤΑ μέλη να συμμετέχουν.
Θέματα ημερήσιας ορίζονται:
1.     Εκλογή τριμελούς προεδρείου.
2.     Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.     Έγκριση πεπραγμένων.
4.     Οικονομικός απολογισμός.
5.     Πρόταση και έγκριση προγράμματος δράσης.
6.     Πρόταση και έγκριση προϋπολογισμού.
7.     Κατάθεση απόψεων και διαλογική συζήτηση για τρέχοντα κλαδικά και εκπαιδευτικά θέματα.
Εκτός από τους ήδη εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στα μητρώα της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στη Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και νέα μέλη, μόνιμοι - αναπληρωτές - ωρομίσθιοι, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής, μετά από την υποβολή του σχετικού εντύπου αιτήματος εγγραφής και την καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Σημειώνουμε ότι η συνδρομή, που θα κληθούν να καταβάλλουν την ημέρα της Συνέλευσης, παλαιά και νέα μέλη για το έτος 2011, έχει ορισθεί ΜΕ απόφαση Γ.Σ. στο ποσό των 18 € (δέκα και οχτώ ευρώ ).
ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής γνωρίζει ΣΤΗΝ Εκπαιδευτική κοινότητα ότι αποφάσισε τη διεξαγωγή της Γ.Σ. τη συγκεκριμένη ημέρα (πραγματοποίησης και της Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ) με γνώμονα και κριτήριο την περαιτέρω αποφυγή απώλειας επιπλέον διδακτικών ωρών. Για ΜΙΑ ΔΕ ακόμη φορά επισημαίνεται ότι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. δικαιούνται να ΕΙΝΑΙ παράλληλα και μέλη της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλλκιδικής.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                     ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ