ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ01


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                Αθήνα, 29/6/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Αριθ Πρωτ : 260
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                                          ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 210 5121399                        κα Άννα Διαμαντοπούλου
          6932798177
FAX: 210 5202798   - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
            oltee.oltee@gmail.com


Θέμα: «Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ01».

                Έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα με τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ01.
             Η κάλυψη του ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ01, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν σχετίζεται με τις αναθέσεις διδασκαλίας όλων των υπόλοιπων κλάδων των εκπαιδευτικών.
Οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ01 κρίνονται μεταξύ τους ως προς την ειδικότητά τους, το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο τους και το ωράριο λειτουργίας των αντιστοίχων εργαστηρίων των ΣΕΚ ή ΣΕ.
Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ01 ως προς τις υπεραριθμίες δεν είναι σύννομη.
            Ζητάμε να δοθούν οδηγίες σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σωστό καθορισμό των υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ01 σύμφωνα με τα νομοθετημένα καθήκοντά τους. Επίσης είναι απαραίτητη ανάγκη να αναδεικνύονται και να καλύπτονται όλες οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΔΕ01 που υπάρχουν σε κάθε ΣΕΚ ή ΣΕ γιατί είναι απαραίτητοι για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων ( άρθρο 7 ΥΑ Γ2/ 6098/13-11-2001).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                                 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                Αθήνα, 29/6/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Αριθ Πρωτ : 257
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                                     ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399                 κα Άννα Διαμαντοπούλου
          6932798177
FAX: 210 5202798   - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
           oltee.oltee@gmail.com


Θέμα: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ».

    Κα Υπουργέ

Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ μελέτησε αναλυτικά και προσεκτικά την πρότασή σας για το Τεχνολογικό Λύκειο και έγκαιρά απέστειλε τις παρατηρήσεις και την ολοκληρωμένη θέση της για τη δομή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.
Συμπληρωματικά θέλουμε να επισημάνουμε ένα τυπικό «κατ’ αρχήν» αλλά πολύ ουσιαστικό κατά την άποψη μας, που έχει προκύψει όσον αφορά τον τίτλο του Απολυτηρίου του Τεχνολογικού Λυκείου.
Θεωρούμε ότι ο τίτλος «ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ» πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της απόλυσης χωρίς τα συνοδευτικά «ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» γιατί αυτό αποτελεί πλεονασμό και διάκριση σε σχέση με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα ισοτίμησης των δύο τίτλων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                                 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,
κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΘΜΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς σχολιάζετε, γενικά, την πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και συγκεκριμένα για το Τεχνολογικό Λύκειο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πολιτική ηγεσία του Παιδείας, υποχείριο των συντεχνιών και των καθεστωτικών αντιλήψεων, δεν έδωσε ουσιαστικές προτάσεις πόσο μάλλον δε λύσεις στο ζητούμενο (και κατά την ίδια), την αναβάθμιση της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε. Ακολουθώντας τις παλιές – ξινές – στερεότυπες και αποτυχημένες συνταγές, άτολμη να προχωρήσει σε ρίξεις, όπως η μεταφορά της τεχνολογικής κατεύθυνσης από το Γενικό Λύκειο στο φυσικό της χώρο, που η ίδια αποφάσισε να ονομάσει Τεχνολογικό Λύκειο, απέκλεισε για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα βελτίωσης – ανάπτυξης της Τ.Ε.Ε., την οποία θα επέφερε η αύξηση και διαφοροποίηση του μαθητικού δυναμικού. Λύσεις που δεν τολμά να δώσει ούτε στη δομή της διοίκησης της εκπαίδευσης με τη σύσταση και λειτουργία Δ/νσης Σπουδών Τ.Ε.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Δυστυχώς ακόμη μία πολιτική ηγεσία του Παιδείας δεν αποφεύγει τις γνωστές αγκυλώσεις και με ημίμετρα, μέσα από μεγαλοστομίες και ευχολόγια, δεν καταφέρνει τίποτε περισσότερο από τη διατήρηση ενός περίπου ΕΠΑ.Λ. με νέα ονομασία. Έτσι έχουμε μία ακόμη αλλαγή μέσα από αναποτελεσματική πολιτική που τώρα όμως φορά τον μανδύα της διαβούλευσης, της διαφάνειας, της συναίνεσης. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και τα προσχηματικά μέσα – εργαλεία για επιφανειακές χωρίς περιεχόμενο δημοκρατικές διαδικασίες αποκαλύπτονται απάτη και καταλήγουν κακόγουστο αστειάκι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε δόθηκε στη δημοσιότητα η συγκεκριμένη πρόταση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.; Τι προβλέπεται στη συνέχεια και από πότε πρόκειται να ισχύσει το νέο καθεστώς λειτουργίας της Τ.Ε.Ε.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο, θητείας της κυβέρνησης, δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΥΠΔΒΜΘ η πρόταση του για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.). Με τη λήξη του διδακτικού έτους, για να ψηφιστεί το καλοκαίρι και να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Τυχαίο; Δεν νομίζω! (κατά τη γνωστή ατάκα). Γνωστές οι πονηρές μεθοδεύσεις και πρακτικές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά η σχέση του Τεχνολογικού Λυκείου με το Γενικό Λύκειο; Αναφέρεται – προβλέπεται στην υποβληθείσα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας ισοτιμία των δύο τύπων Λυκείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι αναφέρεται – προβλέπεται, στην υποβληθείσα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ισοτιμία των δύο τύπων Λυκείου. Αλλά, αλήθεια, γιατί μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών και μηδενίζονται της Φυσικής και Χημείας στις Β΄ και Γ΄ τάξεις του Τεχνολογικού Λυκείου; Μήπως έτσι ουσιαστικά αμφισβητείται (εσκεμμένα;) πάλι η ισοτιμία με το Γενικό Λύκειο; Την υποψία μας ενισχύει και ο διαχωρισμός της Γ΄ τάξης σε Τμήματα Ειδικότητας και Γενικής Παιδείας. Που είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο Λυκείων; Η εισαγωγή των αποφοίτων των Τεχνολογικών Λυκείων με Ειδικές Εξετάσεις στα Α.Τ.Ε.Ι. να καθοριστεί με ποσοστό που να προσδιορίζεται από το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄ τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πέραν των παραπάνω αντιρρήσεων και διαφωνιών σας, ποια άλλα αιτήματα ή προτάσεις υποβάλλετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πέραν των παραπάνω αντιρρήσεων και διαφωνιών μας, ζητούμε ακόμη:
Να μην ιδρυθούν και λειτουργήσουν Τεχνολογικά Λύκεια σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνον από το Παιδείας.
Οι ΕΠΑ.Σ. να μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια. Όσες από αυτές λειτουργούν με εσπερινό ωράριο σε Εσπερινά Τεχνολογικά Λύκεια.
Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί, στην κατ’ αρχήν λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου, καμία σχολική μονάδα της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε.και να παραμείνουν όλοι οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή πάντα των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σοβαρές, υπεύθυνες, μελετημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, με βαρύνουσας σημασίας την άποψη της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τις Περιφερειακές Επιτροπές και τα Συμβούλια.
Οι ώρες των μαθημάτων υποστήριξης να πραγματοποιούνται πέραν του 35ώρου.
Νέα Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
Απολυτήριο και Πτυχίο σε όλους τους αποφοίτους της Γ΄τάξης.
Στα Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), της Δ΄ - μεταλυκειακής - τάξης, να μην διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, να καθοριστεί με σαφήνεια η πρακτική άσκηση και η πιστοποίηση του πτυχίου (επίπεδο 3) να πραγματοποιείται μέσα από τις εκπαιδευτικές ενδοσχολικές διαδικασίες και εξετάσεις.
Να ορισθούν ξεκάθαρα και χωρίς αοριστολογίες τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων.
Σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό επιτέλους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Επαρκή χρηματοδότηση και δημιουργία υποδομών σε κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Ουσιαστικό διάλογο με τον πρωταγωνιστή της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι με την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων σας θα επιτευχθεί το ζητούμενο - επιθυμητό, η πραγματική – ουσιαστική δηλαδή αναβάθμιση και καταξίωση του Τεχνολογικού Λυκείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την, κατ’ αρχήν, ικανοποίηση και εφαρμογή των παραπάνω αιτημάτων μας θα αναβαθμισθεί - καταξιωθεί το Τεχνολογικό Λύκειο σαν σχολείο πρώτης επιλογής, όπως δηλώνει ότι επιθυμεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τότε και μόνον τότε η Δ/θμια Τ.Ε.Ε. θα καταστεί εφάμιλλη – ισάξια των υπολοίπων εκπαιδευτικά προοδευμένων Ευρωπαϊκών χωρών και θα απαντηθεί το ερώτημα – λυθεί η απορία του Υφυπουργού Παιδείας μας, Κου Πανάρετου, γιατί ο Υπουργός Παιδείας της Ελβετίας έστειλε τα 5 από τα 6 παιδιά του στην Τεχνική Εκπαίδευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, απάντηση στο ερώτημα μπορεί να δίνει το γράμμα Φιλανδού μαθητή σε Έλληνα φίλο του, που μπορείτε να διαβάσετε στη διαδικτυακή σύνδεση: http://elteechal.blogspot.com/2011/06/blog-post_08.html.
Κε Σταματιάδη, σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε.
Κι εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκθέσω τις απόψεις μας.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΔΡΑΣΗ: "ΠΑΡΤΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ" ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                      Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 17/06/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 119
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Ν Ε Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισθείσα για την Τετάρτη 22 Ιουνίου και από 20:30 μέχρι 22:30, σε συνεργασία με την ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, γιορτή – εκδήλωση παρουσίασης πεπραγμένων στο χώρο του παρτεριού (σχετική Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου μας, με αριθμ. πρωτ 117/10-06-2011) μετατίθεται για την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 στο ίδιο μέρος και τις ίδιες ώρες.
Λυπούμεθα αλλά λόγοι ανωτέρας βίας (αδυναμία παρουσίας σημαντικών συντελεστών και προσκεκλημένων) επέβαλλαν και έκριναν επιβεβλημένη την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής.
Προσκαλούνται οι αρχές του τόπου και της εκπαίδευσης, φορείς, όλοι οι συντελεστές αλλά και κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμμετάσχει.
Κατά την εκδήλωση θα προσφερθούν αναψυκτικά και κεράσματα στους παρευρισκόμενους.


Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

"ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ", ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                       Αθήνα, 14/6/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399
6932798177
FAX: 210 5202798   - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
                    oltee.oltee@gmail.com
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αιδώς Αργείοι

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, το τελευταίο διάστημα, έχει αναγάγει ως μοναδικό αντίπαλό της στα προβλήματα της εκπαίδευσης την ομοσπονδία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ΟΛΤΕΕ.
Έφτασε δε στο σημείο, μέλος της, να θέσει θέμα νομιμότητας συμμετοχής του προέδρου της ΟΛΤΕΕ στο ΣΠΔΕ του ΕΣΥΠ στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 7/6/2011 όπου συζητήθηκε η πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ για το νέο Τεχνολογικό Λύκειο.
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ας ενσκήψει επιτέλους στα πραγματικά προβλήματα της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της και ας επιδιώξει την συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών φορέων και ειδικά των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και των εκπροσώπων τους στις ΕΛΤΕΕ και την ΟΛΤΕΕ.
Η ανυπόστατη θεώρηση που επικαλούνται πολλές φορές τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ ότι δήθεν «η ΟΛΤΕΕ είναι διασπαστική ομοσπονδία», το μόνο αίσθημα που προκαλεί στο σύνολο της βάσης των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και όχι μόνο, είναι το αίσθημα της απόλυτης ηγεμονίας που θέλει να επιβάλλει αυταρχικά στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συντρίβοντας κάθε άλλη φωνή στο χώρο του συνδικαλισμού και μάλιστα φωνής που ανατρέχει ιστορικά δεκαετίες πίσω, με πλούσια συνδικαλιστική δράση υπέρ της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της, όπως είναι η φωνή της ΟΛΤΕΕ.
Αιδώς Αργείοι, οι αντίπαλοι σας στα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της δεν είναι οι συνάδελφοι μέλη των ΕΛΤΕΕ αλλά οι πολιτικές επιλογές της εξουσίας που οδηγούν τους δημόσιους εκπαιδευτικούς σε απαξίωση και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα σε συρρίκνωση.
Η επιστολή σας με αρ. πρ. 2404/14-6-2011 προς την ειδική γραμματέα Ευρωπαϊκών πόρων, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται ότι «αν το Υπουργείο Παιδείας πραγματικά επιθυμεί την παρουσία της ΟΛΜΕ στους κοινωνικούς εταίρους της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Ε.Δ.Β.Μ του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να διορθώσει την ΥΑ για την Επιτροπή Παρακολούθησης, διαγράφοντας από τα μέλη της την ΟΛΤΕΕ και επιφυλασσόμαστε για την προσφυγή μας στα Ευρωπαϊκά όργανα του προγράμματος και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών», αποτελεί τεκμήριο ιδιότυπης συνδικαλιστικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς, που ανοίγει άθελά σας πιστεύουμε, δρόμους ολισθηρούς στους οποίους θα γλιστρήσουμε όλοι μας σε ελεύθερη πτώση ανεπιστρεπτί.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                                  ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ. ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                Αθήνα, 14/6/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Αριθ Πρωτ : 247
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                                          ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399                      κα Άννα Διαμαντοπούλου
          6932798177
FAX: 210 5202798   - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
            oltee.oltee@gmail.com


Θέμα : «Μετατροπή ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ σε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ»

       Σύμφωνα με την πρότασή σας που έχει κατατεθεί για το Τεχνολογικό Λύκειο, το σχολικό έτος 2011-2012 θα λειτουργήσει με μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα η Α’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου και με την ισχύουσα δομή η Α’ τάξη και Β’ τάξη των ΕΠΑΣ.
Θεωρούμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη για την ομαλή μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ στο Τεχνολογικό Λύκειο να λειτουργήσει για το σχολικό έτος 2011-2012 σε όλες τις ΕΠΑΣ παράλληλα με τις υπόλοιπες τάξεις των ΕΠΑΣ και μεταβατική Α΄ τάξη Τεχνολογικού Λυκείου, έτσι ώστε με τις μετατροπές των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ σε Τεχνολογικά Λύκεια που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2012-2013 να μην εμφανιστεί το φαινόμενο να υπάρχουν Τεχνολογικά Λύκεια χωρίς την Β΄ τάξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                                   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                Αθήνα, 14/6/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Αριθ Πρωτ : 245
Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                                          ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973   - 210 5121399                      κα Άννα Διαμαντοπούλου
          6932798177
FAX: 210 5202798   - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr
            oltee.oltee@gmail.com


Θέμα : «Επιλογή Σχολικών Συμβούλων & Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

          Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ δέχεται καθημερινά τις διαμαρτυρίες εκατοντάδων εκπαιδευτικών της ΤΕΕ για την πορεία των διαδικαστικών εξελίξεων που αφορούν την επιλογή των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
          Η επιλογή των Σχολικών Συμβούλων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να έπεται της επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων γιατί σε αντίθετη περίπτωση η καταστρατήγηση και η στρέβλωση που θα προκύψουν θα είναι ανατρεπτικές ως προς τους αξιολογικούς πίνακες, όταν εκπαιδευτικοί θα παραιτούνται από θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων για να καλύψουν θέσεις σχολικών συμβούλων.
          Η διαδικασία αυτή θα ανατρέψει στην ουσία την αξιολογική σειρά των Διευθυντών Σχολικών μονάδων γιατί θα καλούνται από τους πίνακες εκπαιδευτικοί για να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις που ενδεχομένως θα καλύπτονταν από εκπαιδευτικούς που είναι σε υψηλότερες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα.
          Προτείνουμε να προηγηθούν οι επιλογές των Σχολικών Συμβούλων και να ακολουθήσουν οι επιλογές των Διευθυντών σχολικών μονάδων για να αποφευχθούν αδικίες και μελλοντικές ενστάσεις ή και δικαστικές προσφυγές για την ανατροπή των αξιολογικών πινάκων. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η καταστρατήγηση της διαδικασίας επιλογής στελεχών που πραγματοποιήθηκε το 2010 κατά την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης που προηγήθηκαν της επιλογής Σχολικών Συμβούλων.
          Επίσης θεωρούμε ότι η τράπεζα θεμάτων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που ετοιμάζει ειδική επιτροπή του ΥΠΔΒΜΘ θα πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας, σωστής και υπεύθυνης ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και αποφυγής τυχόν διαρροών που θα οδηγήσει σε απαξίωση της όλης διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ                                   ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 14/06/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 118
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ


ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΘΜΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΑΛΙ Μ’ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ, ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ

            Μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο, θητείας της κυβέρνησης, δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΥΠΔΒΜΘ η πρόταση του για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.). Με τη λήξη του διδακτικού έτους, για να ψηφιστεί το καλοκαίρι και να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Τυχαίο; Δεν νομίζω! (κατά τη γνωστή ατάκα). Γνωστές οι πονηρές μεθοδεύσεις και πρακτικές.
            Υποχείριο των συντεχνιών και των καθεστωτικών αντιλήψεων η πολιτική ηγεσία του Παιδείας δεν έδωσε ουσιαστικές προτάσεις πόσο μάλλον δε λύσεις στο ζητούμενο (και κατά την ίδια), την αναβάθμιση της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε. Ακολουθώντας τις παλιές – ξυνές – στερεότυπες και αποτυχημένες συνταγές, άτολμη να προχωρήσει σε ρίξεις, όπως η μεταφορά της τεχνολογικής κατεύθυνσης από το Γενικό Λύκειο στο φυσικό της χώρο, που η ίδια αποφάσισε να ονομάσει Τεχνολογικό Λύκειο, απέκλεισε για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα βελτίωσης – ανάπτυξης της Τ.Ε.Ε., την οποία θα επέφερε η αύξηση και διαφοροποίηση του μαθητικού δυναμικού. Λύσεις που δεν τολμά να δώσει ούτε στη δομή της διοίκησης της εκπαίδευσης με τη σύσταση και λειτουργία Δ/νσης Σπουδών Τ.Ε.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Δυστυχώς ακόμη μία πολιτική ηγεσία του Παιδείας δεν αποφεύγει τις γνωστές αγκυλώσεις και με ημίμετρα, μέσα από μεγαλοστομίες και ευχολόγια, δεν καταφέρνει τίποτε περισσότερο από τη διατήρηση ενός περίπου ΕΠΑ.Λ. με νέα ονομασία. Έτσι έχουμε μία ακόμη αλλαγή μέσα από αναποτελεσματική πολιτική που τώρα όμως φορά τον μανδύα της διαβούλευσης, της διαφάνειας, της συναίνεσης. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος και τα προσχηματικά μέσα – εργαλεία για επιφανειακές χωρίς περιεχόμενο δημοκρατικές διαδικασίες αποκαλύπτονται απάτη και καταλήγουν κακόγουστο αστειάκι.
            Αλήθεια, γιατί μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών και μηδενίζονται της Φυσικής και Χημείας στις Β΄και Γ΄τάξεις του Τεχνολογικού Λυκείου; Μήπως έτσι ουσιαστικά αμφισβητείται (εσκεμμένα;) πάλι η ισοτιμία με το Γενικό Λύκειο; Την υποψία μας ενισχύει και ο διαχωρισμός της Γ΄τάξης σε Τμήματα Ειδικότητας και Γενικής Παιδείας. Που είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο Λυκείων; Η εισαγωγή των αποφοίτων των Τεχνολογικών Λυκείων με Ειδικές Εξετάσεις στα Α.Τ.Ε.Ι. να καθοριστεί με ποσοστό που να προσδιορίζεται από το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης του Τεχνολογικού Λυκείου σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ΄τάξης Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου.
            Πέραν των παραπάνω αντιρρήσεων και διαφωνιών μας. Ζητούμε ακόμη:
Ø  Να μην ιδρυθούν και λειτουργήσουν Τεχνολογικά Λύκεια σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. Εκπαίδευση αποκλειστικά και μόνον από το Παιδείας.
Ø  Οι ΕΠΑ.Σ. να μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια. Όσες από αυτές λειτουργούν με εσπερινό ωράριο σε Εσπερινά Τεχνολογικά Λύκεια.
Ø  Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί, στην κατ’ αρχήν λειτουργία του Τεχνολογικού Λυκείου, καμία σχολική μονάδα της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε.και να παραμείνουν όλοι οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή πάντα των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, σοβαρές, υπεύθυνες, μελετημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις, με βαρύνουσας σημασίας την άποψη της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τις Περιφερειακές Επιτροπές και τα Συμβούλια.
Ø  Οι ώρες των μαθημάτων υποστήριξης να πραγματοποιούνται πέραν του 35ώρου.
Ø  Νέα Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
Ø  Απολυτήριο και Πτυχίο σε όλους τους αποφοίτους της Γ΄τάξης.
Ø  Στα Τμήματα Ειδίκευσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), της Δ΄ - μεταλυκειακής - τάξης, να μην διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, να καθοριστεί με σαφήνεια η πρακτική άσκηση και η πιστοποίηση του πτυχίου (επίπεδο 3) να πραγματοποιείται μέσα από τις εκπαιδευτικές ενδοσχολικές διαδικασίες και εξετάσεις.
Ø  Να ορισθούν ξεκάθαρα και χωρίς αοριστολογίες τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων.
Ø  Σχεδιασμό, οργάνωση και προγραμματισμό επιτέλους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Ø  Επαρκή χρηματοδότηση και δημιουργία υποδομών σε κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Ø  Ουσιαστικό διάλογο με τον πρωταγωνιστή της εκπαίδευσης, τον εκπαιδευτικό.
Έτσι και μόνο θα καταξιωθεί το Τεχνολογικό Λύκειο σαν σχολείο πρώτης επιλογής όπως δηλώνει ότι επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί άραγε Κε Υφυπουργέ Παιδείας, Κε Γ. Πανάρετε, ο Υπουργός Παιδείας της Ελβετίας έστειλε τα 5 από τα 6 παιδιά του στην Τεχνική Εκπαίδευση;
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, απάντηση στο ερώτημα μπορεί να δίνει, γράμμα Φινλανδού μαθητή σε Έλληνα φίλο του που μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://elteechal.blogspot.com/2011/06/blog-post_08.html

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                            ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΔΡΑΣΗ: "ΠΑΡΤΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ"

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                          Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/06/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 117
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

            Με πρωτοβουλία και οργάνωση της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής υλοποιήθηκε πέρσι (03-06/05/2010), από τους μαθητές ειδικότητας δενδροκομίας της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, η δράση διαμόρφωσης – δενδροφύτευσης του δημοτικού παρτεριού στη συμβολή της Λ. Ελευθερίας με την οδό Θεσσαλονίκης, παραπλεύρως του ΚΤΕΛ, στην είσοδο των Ν. Μουδανιών.
            Τη φετινή σχολική χρονιά η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, με νέα πρωτοβουλία, προέτρεψε (αριθμ. πρωτ. 101/21-01-2011) τις Δ/νσεις και τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών για τη συνέχιση της δράσης, προτείνοντας μια σειρά από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθώντας προς την Δημοτική Αρχή και την ιδέα - σκέψη της υιοθέτησης του δημοτικού παρτεριού.
            Ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, σε συνεδρίαση του στις 08/02/2011, αποφάσισε (αριθμ. πράξης 9) να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας την υιοθέτηση του παρτεριού για την πραγματοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και την ένταξη της δράσης στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας κατά την υλοποίηση του εκπονούμενου προγράμματος Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ).
            Η Δημοτική Αρχή Νέας Προποντίδας με την απάντησή της (αριθμ. πρωτ. 4967/03-03-2011) αποδέχτηκε το αίτημα της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών για την υιοθέτηση του παρτεριού, χαιρετίζοντας τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, δηλώνοντας ανοιχτή σε κάθε συνεργασία στην πρόθεση - προσπάθειά της να συμβάλλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου.
            Οι εργασίες – εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εξάσκησης στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων, ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου 2011, με τη συμμετοχή των μαθητών όλων των ειδικοτήτων υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των εκπαιδευτικών, διήρκεσαν περίπου 3 μήνες και ολοκληρώθηκαν (όπως προκύπτει από το σχετικό – συνημμένο ημερολόγιο) στις 8 Ιουνίου 2011.
            Επιγραμματικά οι πραγματοποιηθείσες εργασίες είναι:
1) Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης.
2) Κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με έλεγχο και προστασία μέσω ηλεκτρικού πίνακα τοποθετημένου σε ερμάριο τύπου PILLAR.
3) Εγκατάσταση 7 φωτιστικών σωμάτων (μπάλλες) επί ισάριθμων ιστών, με ανεξάρτητη ηλεκτροδότηση από τον πίνακα και έλεγχο της λειτουργίας τους μέσω αισθητήρα ημέρας – νύκτας.
4) Εγκατάσταση ταμπελών – πινακίδων ανάδειξης και προβολής των συντελεστών της δράσης, φωτιζόμενων από 2 προβολείς που ελέγχονται από τον αισθητήρα ημέρας – νύκτας.
5) Κατασκευή σιντριβανιού με διάταξη αυτοματισμού πλήρωσης – επιτήρησης της στάθμης του νερού, με ανεξάρτητο προγραμματισμό της λειτουργίας του πίδακα και του φωτισμού του σιντριβανιού.
6) Κατασκευή πλήρους και αυτόματου – προγραμματιζόμενου δικτύου άρδευσης.
7) Φύτευση δένδρων, φυτών και σπορά γκαζόν.
8) Εγκατάσταση 3 κάδων – δοχείων απορριμάτων.
Έχει ακόμη προβλεφθεί και πρόκειται να χορηγήσει ο Δήμος 5 παγκάκια τα οποία και θα τοποθετηθούν στο παρτέρι για τη δημιουργία χώρου ανάπαυσης.
            Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκαν, από τους μαθητές στο παρτέρι, πέραν της συνδρομής και συμμετοχής του Δήμου, προήλθαν από χορηγείες και δωρεές επαγγελματιών κυρίως των Ν. Μουδανιών αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όπως φαίνεται στο σχετικό και συνημμένο αρχείο χορηγών. Στη δύσκολη αυτή, οικονομικά, συγκυρία και με τις αξίες όλες να αμφισβητούνται είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η κοινωνία πιστεύει στην εκπαίδευση, ελπίζει, επενδύει και περιμένει πολλά από αυτήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε ούτε ένας επαγγελματίας να αρνηθεί τη συμμετοχή και συμβολή του στην προσπάθειά μας. Οφείλουμε θερμά ευχαριστήρια σε όλους τους χορηγούς, ήταν άκρως εντυπωσιακή η πρόθεση και επιθυμία τους να βοηθήσουν και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να δικαιώνει τις προσδοκίες τους. Από τη θέση αυτή,
Ø  να συγχαρούμε όλους τους μαθητές που ασχολήθηκαν με όρεξη, ζήλο, φιλότιμο και μεράκι, το θεώρησαν δική τους υπόθεση και δικαιούνται να καμαρώνουν. Θεωρούμε ότι στους μαθητές με έντονη καθημερινή και εκτός, πολλές φορές, του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου παρουσία και συμμετοχή οφείλουμε ιδιαίτερη και οναμαστική αναφορά, χωρίς φυσικά να μειώνεται η συνολική προσφορά των υπολοίπων.
Ø  να ευχαριστήσουμε το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών και το Σύλλογο Διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. για την ευαισθησία, το ενδιαφέρον και την προθυμία ν’ αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής με την ομόφωνη απόφαση – πρόταση προς το Δήμο για την υιοθέτηση του παρτεριού και την ένταξη της δράσης με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαμόρφωση Παρτεριού Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών» στο πρόγραμμα ΑΕΕ του σχολείου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την επόμενη σχολική χρονιά, η δράση θα συνεχιστεί και θα υπάρξει έτσι η δυνατότητα υλοποίησης των επιπλέον σκέψεων – προτάσεων για την τελειοποίησή του. Πρέπει ακόμη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που, κατά την υλοποίηση της δράσης, ανέδειξαν μοναδικά προσόντα, γνώσεις και ικανότητες, τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο εκπαιδευτικό πεδίο.
Να ευχαριστήσουμε ακόμη τη Δημοτική Αρχή Νέας Προποντίδας για την αποδοχή της πρότασης υιοθέτησης του παρτεριού, για τη συμμετοχή και στήριξη της δράσης με μέσα, προσωπικό και υλικά και να την παρακαλέσουμε να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για την προστασία (μέριμνα φύλαξης - προστασίας και καθαριότητας) και συντήρησής του με τις απαραίτητες κηπευτικές εργασίες πρασίνου κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών της εκπαίδευσης, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να το παραλάβουμε σε κατάσταση που θα επιτρέπει τη συνέχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 22 Ιουνίου και από 20:30 μέχρι 22:30, σε συνεργασία με την ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, θα πραγματοποιήσουμε, στο χώρο του παρτεριού γιορτή – εκδήλωση παρουσίασης των πεπραγμένων με προσφορά αναψυκτικών και κερασμάτων στους παρευρισκόμενους. Προσκαλούνται οι αρχές του τόπου και της εκπαίδευσης, φορείς, όλοι οι συντελεστές αλλά και κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμμετάσχει. Ευχόμαστε η σπορά χόρτου, που πραγματοποιήθηκε στις 03/06 και παρά την καταρρακτώδη βροχή της επομένης ημέρας αλλά και τις όχι ιδανικές μέχρι σήμερα καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη της φύσης να δημιουργήσει το επιθυμητό πράσινο.
Εμείς, η Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής υποσχόμαστε πολλές παρόμοιες δράσεις, από το πρόγραμμά μας, τις οποίες ήδη οργανώνουμε και πρόκειται να υλοποιήσουμε το επόμενο διδακτικό έτος, δημιουργώντας και διαβιβάζοντας κάθε φορά ένα μήνυμα συνείδησης. Το επίκαιρο και σχετικό με τη συγκεκριμένη δράση είναι:
«Εκπαίδευση και Παιδεία διαμορφώνουν το Περιβάλλον και προάγουν τον Πολιτισμό».
Τέλος, επαναλαμβάνουμε, θεωρούμε και αρχή μας είναι ότι μόνο με την εξωστρέφεια και το άνοιγμα προς την κοινωνία, με παρόμοιες καινοτόμες δράσεις στις οποίες καλούμε μιμητές, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ουσιαστικά το έργο του εκπαιδευτικού αναβαθμίζοντας πραγματικά το ρόλο του καθώς και των σχολείων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Τότε μόνο, χωρίς θεωρίες και λόγια κενά περιεχομένου, αλλά στην πράξη, θα γίνει πραγματικότητα το «Νέο Σχολείο» και θα είναι «Πρώτα ο Μαθητής».
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ


./.


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»
07/03 - 01/04/2011
Σχεδιασμός του προς υλοποίηση έργου. Κατασκευή μακέτας και φωτορεαλιστική αποτύπωση του έργου.
Επαφές με το Δήμαρχο - αρμόδιους Αντιδημάρχους και πιθανούς - υποψήφιους χορηγούς.
Χωροθέτηση, προπαρασκευαστικές εργασίες οργάνωσης και προγραμματισμού του έργου.
04/04/2011
Με μηχανικά μέσα εκσκαφή της θέσης του σιντριβανιού και των θέσεων για τα κολωνάκια της περίφραξης και μεταφορά χωμάτων. Τεμαχισμός και μεταφορά, από το χώρο στάθμευσης πίσω από το σχολείο, στο παρτέρι βράχων για διακοσμητική χρήση.
Εργασίες διαμόρφωσης των μαθητών ειδικότητας δενδροκομίας.
05/04/2011
Τοποθέτηση 2 πλεγμάτων για οπλισμό και σκυροδέτηση (4m3) του σιντριβανιού με την προσθήκη ειδικού μονωτικού στεγανοποίησης.
Εργασίες περίφραξης από μαθητές ειδικότητας θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και συντηρητών κεντρικής θέρμανσης.
Εργασίες μαθητών δενδροκόμων.
07/04/2011
Εκσκαφή – διάνοιξη με καδένα αυλάκων διέλευσης – υπογειοποίησης αγωγών ηλεκτροφόρων, ύδρευσης και άρδευσης.
Εργασίες εγκατάστασης - υπογειοποίησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης από τους μαθητές δενδροκομίας.
08/04/2011
Εγκατάσταση - υπογειοποίηση ηλεκτροφόρων αγωγών από μαθητές ειδικότητας τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών.
Εργασίες διαμόρφωσης από τους δενδροκόμους.
11/04/2011
Επί τόπου του έργου εργασίες από μαθητές ηλεκτρολόγους και δενδροκόμους.
12/04/2011
Κατασκευή τσιμεντοκονίας – επένδυσης σιντριβανιού με ψιλή άμμο και τσιμέντο με προσθήκη μονωτικής ρητίνης.
Συνέχεια της εγκατάστασης καλωδίων, διευθέτηση - διέλευση μέσω σπιράλ και τσιμεντάρισμα της βάσης των 6 ιστών φωτισμού από τους μαθητές ηλεκτρολόγους.
Εργασίες διαμόρφωσης και επίχωσης αυλάκων από τους μαθητές δενδροκόμους.
14/04/2011
Κατασκευή βάσης από μπετόν για την τοποθέτηση του ερμαρίου τύπου PILLAR. Προετοιμασία στο εργαστήριο ηλεκτρολόγων του προς εγκατάσταση PILLAR και του ηλεκτρικού πίνακα με τη συναρμολόγηση των υλικών – εξοπλισμού.
15/04/2011
Ολοκλήρωση όλων των επί τόπου του έργου εργασιών υπογειοποίησης (ηλεκτρικές παροχετεύσεις, ύδρευση, άρδευση), εγκατάσταση των φρεατίων ύδρευσης και άρδευσης με τις ηλεκτροβάνες και τα περιεχόμενα σ’ αυτά υλικά – εξοπλισμό, παροχή νερού και δοκιμές από τους μαθητές δενδροκόμους.
Ολοκλήρωση στο εργαστήριο της προετοιμασίας του PILLAR και του ηλεκτρικού πίνακα από τους μαθητές ηλεκτρολόγους.
Συνέχιση των επί τόπου εργασιών περίφραξης από τους μαθητές θερμοϋδραυλικούς.
Παραλαβή νοβοπάν θαλάσσης και καδρονιών για την κατασκευή ξύλινης πινακίδας – ταμπέλας προβολής και υλικών (βερνίκι ξύλου, λαδομπογιά, πινέλα) προκειμένου να φιλοτεχνηθούν από μαθητή δενδροκόμο τις ημέρες – αργίες των διακοπών του Πάσχα.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
02/05/2011
Παραλαβή φυτών και έναρξη φύτευσης.
1η παραλαβή φορτηγού χώματος και έναρξη επίστρωσης του.
Αστάρωμα του σιντριβανιού.
Εγκατάσταση PILLAR - ηλεκτρικού πίνακα και εργασίες ηλεκτροδότησης. Ηλεκτρική σύνδεση βανών ύδρευσης – άρδευσης, προγραμματιστή άρδευσης και μετασχηματιστή για τη λειτουργία των φωτιστικών του σιντριβανιού.
03/05/2011
1η στρώση βαφής του σιντριβανιού.
Ολοκλήρωση επίστρωσης χώματος και συνέχεια φύτευσης.
Γειώσεις PILLAR – ηλεκτρικού πίνακα και ηλεκτροδότηση. Προετοιμασία για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του σιντριβανιού και άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες – λεπτομέρειες στον πίνακα.
04/05/2011
Χωροθέτηση βράχων γύρω από το σιντριβάνι.
Συνέχιση κατασκευής της περίφραξης.
Παραλαβή 4 ιστών ύψους 2,20 μ. και φωτιστικών τύπου μπάλλας Φ400. Προμήθεια υλικών εγκατάστασής τους (στριφώνια – βύζματα).
Κατασκευή σύνδεσης των καλωδίων των φωτιστικών του σιντριβανιού με το καλώδιο ηλεκτροδότησής τους, σε κυτίο με έγχυση κατάλληλου αδιάβροχου μονωτικού υλικού προϊόντος πίσας.
Τοποθέτηση σίτας – φίλτρου στην αντλία του σιντριβανιού.
06/05/2011
2η στρώση και ολοκλήρωση βαφής του σιντριβανιού.
Εγκατάσταση τριών ιστών φωτισμού, ηλεκτρική σύνδεση.
Ολοκλήρωση κατασκευής της περίφραξης και έναρξη ασταρώματος.
Προμήθεια μικροϋλικών (λαμπτήρων, βερνικιού ξύλου, γυαλόχαρτων σιδήρου).
09/05/2011
Παραλαβή 3 ιστών ύψους 1,20 μ. και φωτιστικών τύπου μπάλλας Φ300. Προμήθεια υλικών εγκατάστασης τους (στριφώνια – βύζματα).
Εγκατάσταση του τελευταίου ιστού φωτισμού ύψους 2,20μ και ενός 1,20μ, ηλεκτρική σύνδεση.
Οριστική χωροθέτηση των βράχων γύρω από το σιντριβάνι.
10/05/2011
Εγκατάσταση 2ου ιστού ύψους 1,20μ, υπογειοποίηση του καλωδίου για την παροχή του τρίτου και τελευταίου, εργασίες στον ηλεκτρικό πίνακα, δοκιμές και λειτουργία του φωτισμού.
Εργασίες στο υπέργειο δίκτυο άρδευσης.
Παραλαβή της ξυλείας για την εγκατάσταση των πινακίδων – ταμπελών.
11/05/2011
Κοπή, τρίψιμο και βαφή της ξυλείας για την εγκατάσταση των πινακίδων – ταμπελών.
Προεργασίες για την εγκατάσταση της αντλίας στο σιντριβάνι.
12/05/2011
Παραλαβή 3ων κάδων – δοχείων απορριμάτων και εγκατάστασή τους.
Κοπή και τοποθέτηση καδρονιών πίσω από τις πινακίδες.
Ολοκλήρωση ασταρώματος περίφραξης.
Παραλαβή υδραυλικών εξαρτημάτων για την αντλία του σιντριβανιού.
13/05/2011
Υδραυλική σύνδεση εξαρτημάτων αντλίας και εγκατάσταση σωλήνας – tuborama για τον καταράκτη.
1ο χέρι βαφής της περίφραξης.
Διάνοιξη οπών για τη φύτευση δένδρων και αύλακος για την υπογειοποίηση της σωλήνας παροχής στους σταλλάκτες.
2η παραλαβή φορτηγού χώματος.
16/05/2011
Παραλαβή δένδρων και φύτευσή τους.
Εργασίες άρδευσης των δένδρων και άλλες.
Επίστρωση χώματος.
Διάνοιξη οπών στο έδαφος για την εγκατάσταση κολώνων και αντηρίδων των πινακίδων.
2ο χέρι και ολοκλήρωση βαφής της περίφραξης.
17/05/2011
Επάλοιψη πίσας και τύλιγμα με νάυλον των ξύλων, εγκατάστασης των πινακίδων, κατά το υπόγειο τμήμα τους. Τοποθέτηση μεταλλικών γωνιών στα καδρόνια των πινακίδων για τη στήριξή τους στις κολώνες.
Τοποθέτηση πασσάλων για τη στήριξη 2 δένδρων.
18/05/2011
Επίστρωση χώματος.
Εφαρμογή 2 στρώσεων βερνικιού με χρώμα στα ξύλα εγκατάστασης πινακίδων.
19/05/2011
Οριστική διευθέτηση εδάφους.
Τσιμεντάρισμα βάσης κολώνων και αντηρίδων (στήριξης των πινακίδων) σε τενεκέδες με μπετόν.
24/05/2011
Στήσιμο – εγκατάσταση της όλης κατασκευής πινακίδων – ταμπελών και τσιμεντάρισμα κολώνων.
3η παραλαβή φορτηγού χώματος και επίστρωση του.
25/05/2011
Τσιμεντάρισμα αντηρίδων στήριξης κατασκευής ταμπελών.
Επίστρωση χώματος.
26/05/2011
Φωτισμός των πινακίδων με 2 προβολείς επί του εδάφους.
Επίστρωση χώματος.
27/05/2011
Οριστική διαμόρφωση εδάφους.
Ρυθμίσεις στο δίκτυο άρδευσης.
30/05/2011
Εγκαταστάσεις στο σιντριβάνι: αντλίας, 2 φωτιστικών και του φλοτέρ επιτήρησης της στάθμης του νερού. Πλήρωση του σιντριβανιού.
Αποκατάσταση της καταστροφής στο tuborama του καταράκτη από σκύλο.
31/05/2011
Εργασίες στον ηλεκτρικό πίνακα. Ηλεκτροδότηση αντλίας, φλοτέρ, ηλεκτροβάνας, λειτουργία φωτισμού σιντριβανιού και ρύθμιση πίδακα και καταράκτη. Προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτροβάνας.
Επανάλλειψη της καταστροφής στο tuborama του καταράκτη από σκύλο και διαπίστωση της ανάγκης για την περίφραξη του σιντριβανιού.
01/06/2011
Αποκατάσταση της λειτουργίας της ηλεκτροβάννας και ρύθμιση του φλοτέρ. Αφαίρεση της σωλήνας του καταράκτη λόγω καταστροφής του από σκύλο. Εκκένωση και καθαρισμός του συντριβανιού. Νέες ρυθμίσεις. Περίφραξη του σιντριβανιού με ανοξείδωτο πλέγμα.
03/06/2011
Σπορά γκαζόν. Έλεγχος και ρυθμίσεις στην άρδευση.
Αντικατάσταση ρελέ στον ηλεκτρικό πίνακα για τη λειτουργία του φλοτέρ σε τάση 12V.
06/06/2011
Αντικατάσταση ενός μπεκ – pop up. Αδυναμία παροχής εντολών του προγραμματιστή στις ηλεκτροβάνες.
08/06/2011
Αντικατάσταση προγραμματιστή άρδευσης λόγω προβληματικής λειτουργίας.

./.


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ»

ΧΟΡΗΓΟΙ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΥΛΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: διάθεση μηχανικών του μέσων για την εκσκαφή χώρου για το σιντριβάνι, για τη θραύση – μεταφορά και τοποθέτηση βράχων, για τη μεταφορά χώματος από και προς το παρτέρι καθώς και σωλήνων, προσωπικού για τη διαμόρφωση του χώρου εκσκαφής και τη σκυροδέτηση του σιντριβανιού με τη χορηγία 4 κ.μ. μπετόν και ακόμη τη χορηγία 3 δοχείων – καλαθιών απορριμάτων και προσεχώς 5 παγκακιών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤ’ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
1) ΑΝΟΙΞΑΣ. ΚΩΝ. ΝΙΚ. & Σια Ο.Ε., Ύδρευση – Άρδευση, Ν. Μουδανιά, αποκλειστικά και πλήρως όλα τα υλικά των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης πλην της ηλεκτροβάνας πλήρωσης (σωλήνες tuborama (Φ18, Φ36) και λάστιχα ποτίσματος (Φ25, Φ20 και Φ20 σταλλακτοφόρο), εξαρτήματα ύδρευσης (ταφ, νίπελ, ρακόρ κλπ) – άρδευσης (σύνδεσμοι, γωνίες, γαντζάκια, κλπ), συλλέκτης άρδευσης με 4 ηλεκτροβάνες, 2 φρεάτια (ύδρευσης και άρδευσης), προγραμματιστής άρδευσης εξωτερικού χώρου 4 στάσεων, 3 μπεκ – pop-up, υδραυλικά εξαρτήματα αντλίας, κ.λ.π.).
2) ΒΑΛΑΤΣΟΣ Α. – ΤΡΟΥΛΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε., Υδρευση – Θέρμανση – Κλιματισμός, Θεσσαλονίκη, ορειχάλκινη ηλεκτροβάνα ύδρευσης ¾ ίντσας.
3) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Ν. & Υιοί Ο.Ε. – ΚΥ.ΒΑ., Ηλεκτρικοί Πίνακες, Γαλαρινός, γαλβανιζέ ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου PILLAR και στεγανός επίτοιχος μεταλλικός ηλεκτρικός πίνακας.
4) ΒΙΤΛΗΣ ΦΩΚΙΩΝ, Υδρευση – Θέρμανση, Ν. Μουδανιά, σωλήνα σπιράλ τύπου νεροσώλ μήκους 4 μ.).
5) ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Δ. & Σια Ο.Ε., Υλικά Σιδήρου, Ελαιοχώρια,, αποκλειστικά και πλήρως όλα τα υλικά για την κατασκευή μεταλλικής περίφραξης, δηλ. μαύρη σωλήνα πάχους 1,5 χιλ., 120 τρ.μ. διαμέτρου 1,5 ίντσας και 60 τρ.μ. διαμέτρου 1 ίντσας, καμπύλες 1,5 ίντσας 14 τεμ. και κουτί ηλεκτρόδια.
6) ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χρώματα – Σιδηρικά, Ν. Μουδανιά, βερνίκι, λαδομπογιά, αστάρι και πινέλα.
7) ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οικοδομικά Υλικά, Ν. Μουδανιά, αποκλειστικά και πλήρως όλα τα χρησιμοποιηθέντα οικοδομικά υλικά, δηλ. 470 κιλά τσιμέντο, 1,5 κυβικό ψιλή άμμο, 0,5 κυβικό αμμοχάλικο και 2 πλέγματα – σχάρες.
8) ΚΑΪΒΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έμπορος, Θεσσαλονίκη, μακέτα έργου.
9) ΚΑΡΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Θεσσαλονίκη, φωτορεαλιστική αποτύπωση έργου.
10) ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ ΑΝΝΑ, Χρώματα, Ν. Μουδανιά, πίσα και πινέλο επάλοιψης ξυλείας εγκατάστασης πινακίδων.
11) ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π., Δομικά Υλικά, Ν. Μουδανιά, μονωτικά - στεγανωτικά υλικά πρόσμιξης στο σκυρόδεμα και την τσιμεντοκονία, αστάρι και χρώμα βαφής σιντριβανιού, μονωτικό – στεγανωτικό αδιάβροχο προϊόν πίσας για κυτίο διακλάδωσης φωτιστικών σιντριβανιού.
12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, Γεωπόνος, Πορταριά, εξοπλισμός σιντριβανιού (αντλία, ακροφύσιο, 2 φωτιστικά σώματα με μετασχηματιστή) και σπόροι γκαζόν.
13) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνταξιούχος, Ν. Μουδανιά, εργασία – κατασκευή τσιμεντοκονίας επένδυσης σιντριβανιού και κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για το ερμάριο τύπου PILLAR.
14) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ, Ξυλεία, Ν. Μουδανιά, 2 πεντάμετρα και 2 τετράμετρα ξύλα για την εγκατάσταση των ταμπελών - πινακίδων.
15) ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & Σια Ο.Ε., Ξυλεία, Ν. Μουδανιά, κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 1,8 χιλ. διαστάσεων 1,25Χ2,5 μ. και 2 καδρόνια 6Χ12 μήκους 5 μ. έκαστο για την κατασκευή ταμπελών - πινακίδων.
16) ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΝΟΠΗ, Διονυσίου, αποκλειστικά και πλήρως όλα τα φυτά (συνολικά 83 φυτά: φασκόμηλο (8), θυμάρι (8), δενδολίβανο (8), λεβάντα (8), διμορφοθήκη (6), τούγια (3), πυξάρι (2), γρεβιλέα (2), γιουνίπερο έρπων (3), αγγελική νάνα (3), κυδωνίαστρο (2), βερβερίδα (3), λαντάνα νάνα (4), γκαζάνια (4), βέρβενα (4), μαστιχιές (15)).
17) ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΡΑΤΣΕΛΑ, Ν. Μουδανιά, αποκλειστικά και πλήρως όλα τα δένδρα (23 leyland, 1 κέδρος και 2 διακοσμητικές δαμασκηνιές - προύνοι).
18) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανήματα Έργου, Πορταριά, εργασία διάνοιξης αυλάκων με γεωργικό ελκυστήρα και καδένα.
19) ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε., Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Ν. Μουδανιά, αποκλειστικά και πλήρως όλο το χρησιμοποιηθέν ηλεκτρολογικό υλικό, δηλ. ηλεκτρικά καλώδια τύπου ΝΥΥ 3Χ4τ.χ. μήκους 100μ και 3Χ1,5τ.χ. μήκους 200μ., πλήρης εξοπλισμός του ηλεκτρικού πίνακα από διακόπτη, ασφάλειες βιδωτή και αυτόματες, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ, χρονοδιακόπτες, αισθητήρα – φωτοκύτταρο ημέρας – νύχτας, φλοτέρ στάθμης, 2 προβολάκια φωτισμού πινακίδων, κλπ.
20) ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – Θράσος Γηρούσης, Πορταριά,, 4 ιστοί ύψους 2,20 μ με ισάριθμα φωτιστικά σώματα – μπάλλες Φ400 και 3 ιστοί ύψους 1,20 μ με ισάριθμα φωτιστικά σώματα – μπάλλες Φ300.
./.