ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 22-4-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 044
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) παρουσιάζει συνοπτικά με το παρόν κείμενο, το περίγραμμα, τις γενικές κατευθύνσεις και το διάγραμμα της Πρότασής της για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.), με στόχο να συμβάλλει στη θεσμική διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας με τους φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, για τη μορφή, τη δομή και τη διάρθρωση του νέου σχολείου.
1. Εισαγωγικά
Η Πρόταση κινείται στους βασικούς άξονες της αρχικής πρότασης που είχε καταθέσει η Ομοσπονδία από το 2004 και αναμόρφωσε (με την προσθήκη της Δ΄τάξης) το 2008. Ως βάση εκκίνησης χρησιμοποιείται το σχέδιο για το «Τεχνολογικό Λύκειο» που παρουσίασε η πρώην υπουργός Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου.
2. Γενικές Κατευθύνσεις
2.1 Ο σκοπός του σχολείου θα πρέπει να είναι διττός, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας, για την ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ενεργών πολιτών εμφορούμενων από δημοκρατικές αξίες, και ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά Τεχνικές – Επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ως ικανοί Τεχνικοί - Επαγγελματίες.
2.2 Ο τίτλος του Σχολείου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του και επομένως προτείνουμε το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.). Δημιουργεί σχέσεις περιέχοντος – περιεχομένου,  που όχι απλά παραπέμπουν, αλλά προσδιορίζουν καθοριστικά το περιεχόμενο και τους στόχους του.
3. Οι διαφοροποιήσεις από το σχέδιο «Διαμαντοπούλου»
3.1 Η Α΄ τάξη – Προσανατολισμός.
Προτείνεται να έχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με την Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. με τη σημαντική επισήμανση ότι στα μαθήματα προσανατολισμού θα διδάσκονται και στους δύο τύπους σχολείων, τόσο μαθήματα Τομέων του Τ.Ε.Λ. (8 ώρες), όσο και μαθήματα Κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ. (4 ώρες).
3.2 Κλάδοι. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:
–  Ο «Κορμός» αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου.
Στη Β΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Τομέων.
Στη Γ΄τάξη του «Κορμού» διδάσκονται μαθήματα Ειδικότητας.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλοι προσόντων επιπέδου 4 κατά HQFQF) [1].
Ο απόφοιτος του «Κορμού» έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, για να εισαχθεί μόνο στα αντίστοιχα της ειδικότητάς του τμήματα των Α.Τ.Ε.Ι. Η πρόσβαση στα Α.Τ.Ε.Ι. θα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τα Τ.Ε.Λ., με ιδιαίτερα υψηλή ποσόστωση, 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Α.Ε.Ι., για το 20% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου παρελθόντων ετών.
–  Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία θα διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης».
Η Τεχνολογική κατεύθυνση (του σημερινού ΓΕ.Λ.) θα λειτουργεί αποκλειστικά στο Τ.Ε.Λ., ενώ στο ΓΕ.Λ. θα λειτουργούν οι άλλες δύο κατευθύνσεις, η Θεωρητική και η Θετική. Αποτελεί ενσυνείδητη επιτελική επιλογή να έχουν κοινή βάση εκκίνησης ο αυριανός «επιστήμονας» με τον αυριανό «τεχνίτη», μέσω του ενιαίου προγράμματος σπουδών στη Β΄τάξη του «Κορμού» (μαθήματα Τομέων).
Με βάση αυτή την στρατηγική, θα πρέπει μελλοντικά να ενσωματωθεί στο Τ.Ε.Λ. και η Θετική κατεύθυνση, ενώ στο ΓΕ.Λ. θα παραμείνει μόνο η Θεωρητική κατεύθυνση.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Απολυτήριο Λυκείου (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQFQF).
Ο απόφοιτος του «Ακαδημαϊκού κλάδου» (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Γενικών Πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), για την κάλυψη του 80% των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει μια θέση και στα Α.Τ.Ε.Ι., για το 10% των εισακτέων, μαζί με τους αποφοίτους των άλλων κατευθύνσεων του ΓΕ.Λ.
–  Ο «Επαγγελματικός κλάδος» φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο καινοτόμο και αναπτυξιακό κομμάτι του Τ.Ε.Λ.
Απευθύνεται σε μαθητικό δυναμικό που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αποτυπώθηκε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Οι μαθητές αυτοί είναι κατά βάση ενήλικες (σε ποσοστό 70% περίπου), απόφοιτοι Λυκείου (σε ποσοστό 60% περίπου) και εργαζόμενοι, ή σε αναζήτηση εργασίας (σε ποσοστό 80% περίπου).
Στον Επαγγελματικό κλάδο φοιτούν οι Απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου, καθώς και οι προαγόμενοι της Α΄τάξης Λυκείου που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Αποτελεί ουσιαστικά την ενσωμάτωση των υφισταμένων «ΕΠΑ.Σ.» στο νέο τύπο σχολείου, με ουσιαστικές όμως βελτιώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού είναι:
α) Συμπαγές ημερήσιο πρόγραμμα πέντε (5) ωρών διδασκαλίας.
β) Ωράριο λειτουργίας που να διευκολύνει την παρακολούθηση των μαθημάτων παράλληλα με την εργασία των μαθητών (πρωϊνό ή απογευματινό, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε ειδικότητας).
γ) Διάρθρωση του κλάδου σε Β΄τάξη (Τομείς) και Γ΄τάξη (Ειδικότητες).
δ) Οι Τομείς και οι Ειδικότητες είναι οι ίδιες, τόσο στον «Κορμό», όσο και στον «Επαγγελματικό κλάδο», ώστε ο κάθε μαθητής να έχει δυνατότητα να επιλέξει τον κλάδο και την Ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, χωρίς περιορισμούς, σε αντίθεση με την αυθαίρετη και ανορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων που υφίσταται σήμερα ανάμεσα στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., και τους απαράδεκτους αποκλεισμούς που αυτή επιφέρει.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο Ειδικότητας (τίτλος προσόντων επιπέδου 4 κατά HQFQF).
Ο απόφοιτος του «Επαγγελματικού κλάδου», εφόσον κατέχει ΚΑΙ απολυτήριο Λυκείου, έχει δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Πανελλαδικών εξετάσεων, μαζί με τους αποφοίτους του «Κορμού».
3.3 Η Δ΄ τάξη – Εμβάθυνση - Εξειδίκευση.
Η Δ΄τάξη εντάσσεται στον «Επαγγελματικό κλάδο», καθώς ο μαθητικός πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μαθητών του κλάδου αυτού. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών εντάσσεται οργανικά και η Πρακτική άσκηση – Μαθητεία.
Ο μαθητής που αποφοιτά λαμβάνει Πτυχίο – Δίπλωμα Τέχνης – Επαγγελματική Πιστοποίηση (τίτλος προσόντων μεταλυκειακής μάθησης επιπέδου 5 κατά HQFQF) μετά από επιτυχή συμμετοχή στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις πιστοποίησης. Το αντικείμενο της τελικής εξέτασης οφείλει να είναι ενιαίο με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακή εμπειρία, κλπ) που διενεργούνται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές.
Η Δ΄τάξη έχει σαφή προσανατολισμό την εμβάθυνση στο αντικείμενο της τέχνης, την εξειδίκευση όπου χρειάζεται και την αποτελεσματικότερη ένταξη του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, ο απόφοιτός της δεν κατευθύνεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4. Απαραίτητες Θεσμικές προβλέψεις και ρυθμίσεις
Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα πρέπει:
4.1 Να συσταθεί Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και να επαναλειτουργήσουν τα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
4.2 Να καταλογραφηθούν τα Επαγγέλματα, ως προς αντικείμενο και επίπεδο προσόντων (με αναφορά στις Διεθνείς κατατάξεις κατά ISCO-ILO, NACE) και αντιστοίχιση με τους εθνικούς κωδικούς της ΕΛΣΤΑΤ και τους κωδικούς της εθνικής ονοματολογίας οικονομικής δραστηριότητας.
4.3 Οι τίτλοι των ειδικοτήτων να είναι σύντομοι, σαφείς, περιεκτικοί και απολύτως αντίστοιχοι του περιεχομένου και του επιπέδου προσόντων (βοηθός, τεχνίτης, τεχνικός, τεχνολόγος, ειδικός, ειδικευμένος, κλπ).
4.4 Να συνταχθούν τα Εθνικά Επαγγελματικά Περιγράμματα για όλες τις ειδικότητες, με κατεπείγουσα προτεραιότητα στις ειδικότητες των αποφοίτων της Τυπικής Εκπαίδευσης.
4.5 Να εξασφαλιστεί η διαδικασία πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.
4.6 Να νομοθετηθούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες ύστερα από τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων, με ορθολογική απαίτηση ελάχιστης εμπειρίας (αναλόγως του επιπέδου ή πιστοποίησης προσόντων που κατέχει ο υποψήφιος) και ενδεχόμενη διάρκεια ισχύος, για όσες ειδικότητες αυτό κρίνεται απαραίτητο.
4.7 Να αναδιαταχθούν τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών.
4.8 Να ανασυνταχθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
4.9 Να υπάρχει σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.ΣΥ. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, δημιουργία βάσης δεδομένων αποφοίτων και άμεσης διαρκούς ενημέρωσής τους).
4.10 Να υπάρχει αποτελεσματικός και έγκαιρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός (επαναλειτουργία των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με τροποποιημένο θεσμικό πλαίσιο και δομή, αναδιάρθρωση, ανασυγκρότηση και ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Ε.ΣΥ.Π.).
4.11 Να πραγματοποιείται διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην επιστημονική εξέλιξη, στη σύγχρονη τεχνολογία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.
4.12 Να υπάρξει ορθολογική χωροθέτηση των Τ.Ε.Λ. ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά οι πληθυσμιακές ανάγκες.
4.13 Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
5. Μετάβαση από τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. στο Τ.Ε.Λ.
5.1 Όλα τα υφιστάμενα Σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) να μετασχηματιστούν άμεσα σε Τ.Ε.Λ. και σε πρώτη φάση να λειτουργήσουν χωρίς καμιά τροποποίηση των δομών και της κατανομής του προσωπικού:
τα υφιστάμενα ΕΠΑ.Λ. με τον «Κορμό» και τον «Ακαδημαϊκό» Κλάδο,
οι υφιστάμενες ΕΠΑ.Σ. με τον «Επαγγελματικό» Κλάδο.
Η Δ΄τάξη μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα σε οποιοδήποτε από τους δύο υφιστάμενους τύπους σχολείων (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.).
5.2 Να διατηρηθούν όλοι οι Τομείς και οι Ειδικότητες που υφίστανται σήμερα.
5.3 Στο «Ιδρυτικό» όλων των Τ.Ε.Λ. να περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι Τομείς και οι Ειδικότητες. Το ποιες θα λειτουργούν στο κάθε σχολείο, σύμφωνα και με τη βούληση, επιλογή και επιθυμία των μαθητών, θα αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και των Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό).
5.4 Κάθε νέο Τ.Ε.Λ. θα μπορεί να λειτουργεί όποιους από τους κλάδους (Κορμό, Επαγγελματικό, Ακαδημαϊκό) επιλέγει και εκτιμά ότι ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες και στις επιθυμίες ή επιλογές του μαθητικού πληθυσμού στο οποίο απευθύνεται. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας τμημάτων σε διαφορετικό ωράριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τμημάτων και την επιθυμία – απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
5.5 Η Δ΄τάξη να λειτουργήσει άμεσα, από την πρώτη χρονιά μετασχηματισμού.
Ακολουθούν δύο (2) πίνακες παρουσίασης της Πρότασης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.[1] HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων
  ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων


Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.- ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 19-4-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 043
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και διαβούλευσης με υπηρεσιακούς παράγοντες της εκπαίδευσης, τις επιτροπές παιδείας κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και φορείς, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρουσιάζει τα βασικά σημεία της πρότασης της για το νέο σχολείο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σκοπό την ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβολή στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων:
1. Διττός ο σκοπός του Σχολείου, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας.
2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.).
3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:
– Ο «Κορμός», που αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄τάξη «Προσανατολισμού», Β΄τάξη «Τομείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες».
– Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» του σημερινού ΓΕ.Λ.
– Ο «Επαγγελματικός κλάδος» με Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί με συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα τεχνικών μαθημάτων, σε ωράριο που ευνοεί την παράλληλη εργασία.
4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. εισάγονται με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες με τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορμού και όσοι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. και του «Ακαδημαϊκού κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., Εξατάξιο Γυμνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις.
Στα Α.Ε.Ι. εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού Κλάδου (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) του Τ.Ε.Λ., συμμετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης.
5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων (προσόντων).
– Οι απόφοιτοι του Κορμού και της Γ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQFQF) [1].
– Οι απόφοιτοι της Δ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Δίπλωμα Τέχνης (Επαγγελματική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQFQF), μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εμπειρίας, κλπ).
6. Ο νέος τύπος σχολείου επιτρέπει την άμεση μετατροπή όλων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε Τ.Ε.Λ. χωρίς κραδασμούς, με την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων (ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ.). Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κάθε φορά το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ακολουθεί πίνακας παρουσίασης της Πρότασης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.[1] HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων
  ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 17-4-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 042
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στις Επιτροπές Παιδείας των κομμάτων
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πραγματοποίησε σειρά επαφών με τις Επιτροπές Παιδείας των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στα πλαίσια της διαβούλευσης για το νέο σχολείο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.).
1. Νέα Δημοκρατία
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 9-4-2013 στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, Λεωφ. Συγγρού 340. Τη Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος κ. Κωνσταντίνος Ζωντανός. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σεραφείμ Κερασιώτη, τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Αμπόνη και το γενικό ταμία Φώτη Δανάσκο.
Έγινε σύντομη παρουσίαση των θέσεων της Ομοσπονδίας μας για το νέο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Ο κ. Ζωντανός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσπάθεια που καταβάλει η Ομοσπονδία μας και υποσχέθηκε να μας φέρει σε επαφή με τους αρμόδιους για θέματα Παιδείας παράγοντες του κόμματος. Υπήρξε και σύντομη συνάντηση με την κ. Φωτεινή Πιπιλή, βουλευτή Α΄ Αθηνών και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι επαφές θα συνεχιστούν.
2. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.
Καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους βουλευτές κκ. Τάσο Κουράκη (Α΄ Θεσσαλονίκης) και Μιχάλη Κριτσωτάκη (Ηρακλείου), στα γραφεία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη Βουλή, στις 11-4-2013. Τελικώς, λόγω και του βεβαρημένου προγράμματος της ημέρας, θεωρήθηκε σκόπιμο να οριστεί νέα συνάντηση, στην οποία μάλιστα να υπάρξει ευρύτερη αντιπροσώπευση από το κόμμα. Οι συνεννοήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
3. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 5-4-2013 στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, Ιπποκράτους 22. Από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα παρέστησαν όλα τα μέλη του Τμήματος Παιδείας του κόμματος, η βουλευτής Αττικής και πρώην Υφυπουργός Παιδείας κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Κοντογιάννης, πρώην ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Κουμέντος, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Αττικής, ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας κ. Δημήτρης Νικηφόρος, πρώην Αιρετός ΚΥΣΔΕ και έτερος συνεργάτης της κας Υπουργού. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σεραφείμ Κερασιώτη, τον ταμία Φώτη Δανάσκο, ενώ συμμετείχαν οι Τάσος Πασσάς και Παναγιώτης Χανιωτάκης, πρόεδρος της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας και πρώην γενικός ταμίας της Ομοσπονδίας αντίστοιχα.
Η Υπουργός και οι συνεργάτες της επιφύλαξαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στους εκπροσώπους μας, και η συζήτηση υπήρξε ουσιαστική και γόνιμη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βέβαια έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο. Εκκινώντας από αυτή τη βάση, η Ομοσπονδία μας παρουσίασε τις βελτιωτικές προτάσεις της σε σχέση με το σχέδιο αυτό, οι οποίες συνοψίζονται επιγραμματικά:
α) στην οργανική ενσωμάτωση των ΕΠΑ.Σ. στο νέο Τ.Ε.Λ.,
β) στο σαφή προσανατολισμό της Δ΄ τάξης προς την αγορά εργασίας,
γ) στη λειτουργία της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στο φυσικό της χώρο, στο Τ.Ε.Λ.
Ο Γραμματέας του Τμήματος Παιδείας ανέλαβε να επεξεργασθεί τις προτάσεις αυτές, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών του Τμήματος.
4. ΑΝ.ΕΛ.
Με τους εκπροσώπους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις:
α) Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10-4-2013, στο πολιτικό γραφείο της υπεύθυνης του Τομέα Παιδείας του κόμματος κας Σταυρούλας Ξουλίδου, βουλευτού Β΄Θεσσαλονίκης. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Αμπόνη, το γενικό γραμματέα Σταμάτη Σταματιάδη και τον έφορο δημοσίων σχέσεων Κώστα Κωνσταντίνου.
Η βουλευτής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις της Ομοσπονδίας. Εξάλλου, η ίδια είναι εκπαιδευτικός (Θεολόγος) και τα δυο της παιδιά φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ. Είναι από τους ελάχιστους Βουλευτές που ενσυνείδητα επέλεξαν για τα παιδιά τους το σχολείο της Τ.Ε.Ε., τη στιγμή που άλλοι δεν καταδέχονται ούτε το δημόσιο Γενικό Λύκειο … Γνωρίζει επομένως προσωπικά τις ανάγκες τις Τ.Ε.Ε., τις ιδιαιτερότητές της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Υποσχέθηκε να μελετήσει τις προτάσεις μας και να υποβάλλει σχετική εισήγηση στο κόμμα της.
β) Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 11-4-2013. Τους ΑΝ.ΕΛ. εκπροσώπησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος κ. Νότης Μαριάς, βουλευτής Ηρακλείου. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σεραφείμ Κερασιώτη, τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Αμπόνη, το γενικό γραμματέα Σταμάτη Σταματιάδη, τον ειδικό γραμματέα Παναγιώτη Μεγαρίτη και το βοηθό ταμία Πέτρο Κακαζιάνη.
Ο κ. Μαριάς, Πανεπιστημιακός Καθηγητής ο ίδιος, γνωρίζει σε βάθος τα εκπαιδευτικά θέματα και έχει επανειλημμένα υποβάλει επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή για τα θέματα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Υποσχέθηκε να στηρίξει τις θέσεις της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπεύθυνης Παιδείας του κόμματος, που θα μελετήσει και ο ίδιος.
5. ΔΗΜ.ΑΡ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12-4-2013 στα γραφεία του κόμματος στην Βουλή των Ελλήνων. Την Δημοκρατική Αριστερά εκπροσώπησε η Βουλευτής Α΄Πειραιά και υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας και Έρευνας του κόμματος κα Μαρία Ρεπούση. Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο Σεραφείμ Κερασιώτη, τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Αμπόνη, το γενικό γραμματέα Σταμάτη Σταματιάδη, τον ειδικό γραμματέα Παναγιώτη Μεγαρίτη και το βοηθό ταμία Πέτρο Κακαζιάνη.
Η κα Ρεπούση κατέχει πλήρως τα θέματα που αφορούν στην Εκπαίδευση, την οποία έχει υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες της, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ως Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Διήλθε διεξοδικά όλο το περιεχόμενο της πρότασής μας και έκανε καίριες επισημάνσεις. Μας ενημέρωσε επίσης για τις θέσεις της ΔΗΜ.ΑΡ. για το νέο σχολείο της Τ.Ε.Ε., που συνοψίζονται σε 13 «σημεία», μεταξύ των οποίων εντοπίσαμε με ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη, θέσεις, που εδώ και χρόνια αποτελούν πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, όπως:
α) ίδρυση Διεύθυνσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κ.Υ. του Υπουργείου,
β) λειτουργία του 4ου έτους προετοιμασίας για την άμεση άσκηση επαγγέλματος, μετά από επιτυχία σε αδιάβλητες εξετάσεις για την λήψη του πτυχίου,
γ) ανασχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις,
δ) επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τόσο στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους που διαρκώς εξελίσσεται, όσο και σε παιδαγωγικά θέματα και πρακτικές,
ε) σύγχρονη και επαρκής υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων της Τ.Ε.Ε. και των εργαστηρίων της, και πολλά άλλα…
Ενόψει της κατάθεσης των νομοσχεδίων για τα νέα σχολεία της Γενικής και της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε από κοινού να συνεχιστεί η συνεργασία.
6. Κ.Κ.Ε.
Δεν κατέστη δυνατό να οριστεί συνάντηση με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Γενικού Γραμματέα του Κόμματος που εκλέχτηκε πρόσφατα, η Ομοσπονδία μας θα επιδιώξει και πάλι να πραγματοποιηθεί συνάντηση.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.