ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ      Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 20/02/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                         Αριθμ. Πρωτ.: 179
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 6977456957 & 6976288325

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Σ Η Σ   2012

                        Α. Αναφορά και σύνδεση με το 2011.
α) Εκπαιδευτική δράση ¨Διαμόρφωση – δενδροφύτευση παρτεριού Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών¨. Με πρωτοβουλία και οργάνωση της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, στο δημοτικό παρτέρι στην είσοδο των Ν. Μουδανιών (διασταύρωση Λεωφ. Ελευθερίας με οδό Θεσσαλονίκης – παραπλεύρως ΚΤΕΛ), πραγματοποιούσαν οι μαθητές της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μουδανιών, τα διδακτικά έτη 2009–10 και 2010-11, εργαστηριακή - πρακτική άσκηση. Οι πραγματοποιηθείσες εκπαιδευτικές εργασίες – δραστηριότητες των μαθητών αναφέρονται στις ανακοινώσεις της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής (αριθμ. πρωτ 63/6-5-2010 και 117/10-6-2011), επιγραμματικά δε είναι: κατασκευή μεταλλικής περίφραξης, κατασκευή πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτισμού, κατασκευή και εγκατάσταση φωτιζόμενων ταμπελών – πινακίδων ανάδειξης και προβολής των συμμετεχόντων στη δράση, κατασκευή σιντριβανιού με πίδακα και φωτισμό, κατασκευή προγραμματιζόμενου δικτύου άρδευσης, φύτευση δένδρων, φυτών και σπορά γκαζόν, εγκατάσταση δοχείων απορριμάτων και σχεδιασμός για τη δημιουργία χώρου ανάπαυσης – αναψυχής όπου είχε ήδη δρομολογηθεί η χορηγεία 5 παγκακιών από το Δήμο Νέας Προποντίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκαν από τους μαθητές στο παρτέρι, πέραν της συνδρομής και συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένες εργασίες, προήλθαν από χορηγείες και δωρεές επαγγελματιών. Στις 27 Ιουνίου 2011 η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής οργάνωσε, επί τόπου του παρτεριού, με τη συμμετοχή και της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, γιορτή – εκδήλωση παρουσίασης των πεπραγμένων με προσφορά κερασμάτων τιμώντας και ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές της δράσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής με έγγραφό της (αριθμ. πρωτ 101/21-1-2011) πρότεινε στις Δ/νσεις και τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών αλλά και στην Δημοτική Αρχή την υιοθέτηση του δημοτικού παρτεριού. Ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών με απόφασή του (Πράξη 9/8-2-2011) αιτήθηκε την υιοθέτηση και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4967/3-3-2011 έγγραφό του την ενέκρινε – αποδέχθηκε. Έχει ακόμη σημασία και πρέπει να είναι γνωστό ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, με απόφασή του (Πράξη 15/6-4-2011) ένταξε αυτή τη Δράση – Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαμόρφωση του Παρτεριού της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών» στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας κατά την υλοποίηση του εκπονούμενου προγράμματος Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ).
            Παρ’ όλα τα παραπάνω η νέα Δ/νση και ο νέος Σύλλογος Διδασκόντων της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών (από το Σεπτέμβριο του 2011) απεφάσισαν – αρνήθηκαν τη συνέχιση του προγράμματος Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδος, που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά και διέκοψαν την παραπάνω δράση.
            Έτσι, επειδή οι προβλεπόμενες για αυτή τη διδακτική χρονιά εργασίες (διαμόρφωσης, επενδύσεων, δημιουργίας χώρου αναψυχής, συμπληρωματικές φυτεύσεις και αρδεύσεις, κλπ εργασίες ολοκλήρωσης) στο δημοτικό παρτέρι εκ των δεδομένων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, ούτε ακόμη και αυτές οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, άλλωστε και η υιοθέτηση στερείται πλέον αντικειμένου – ουσίας – περιεχομένου. Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, εκ των πραγμάτων, αναστέλλει υποχρεωτικά τη συγκεκριμένη δράση επιφυλλασσόμενη να επανέλθει, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε επόμενο χρόνο.
            β) Δράση ¨Εκπαίδευση με Ποδήλατο¨. Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2011 να διοργανώνει ποδηλατικούς περιπάτους για τη συνύπαρξη εκπαιδευτικών – μαθητών - πολιτών εκτός σχολείου, με σκοπό τη δημιουργία και καλλιέργεια των σχέσεων σχολείου και κοινωνίας. Συγκεκριμένος και ειδικός στόχος είναι η προώθηση του ποδηλάτου σαν, οικονομικού μέσου μετακίνησης, μέσου άθλησης, συντήρησης - διατήρησης καλής φυσικής κατάστασης, μέσου διασκέδασης – ψυχαγωγίας αναπτύσσοντας παράλληλα την ιδιαίτερη – φιλική σχέση και επαφή με το περιβάλλον. Για την επίτευξη του στόχου έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση και επαφές συζητήσεις με τις Δ/νσεις των σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Μουδανιών, την Κοινοτική Αρχή Ν. Μουδανιών, τη Δημοτική Αρχή Νέας Προποντίδας, τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Προποντίδας, την Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής και την Τροχαία Ν. Μουδανιών, τον Εμπορικό Σύλλογο Ν. Μουδανιών κ.α. φορείς, στα πλαίσια δε της διαβούλευσης της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέας Προποντίδας που αφορά τον ¨Στρατηγικό Σχεδιασμό¨ υποβλήθηκε πρόταση με κύριο θέμα τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα των Ν. Μουδανιών.
Με χρηματοδότηση του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Προποντίδας πρόκειται σύντομα να εγκατασταθούν θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στον αυλόγυρο των σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Μουδανιών (από 20 στα 2 Γυμνάσια, στο ΓΕ.Λ. και στο ΕΠΑ.Λ.).
Έχουν χαραχθεί ποδηλατικές διαδρομές εκτός του αστικού κέντρου των Ν. Μουδανιών και οι προγραμματισμένες – οργανωμένες ποδηλατάδες, καιρού επιτρέποντος, πραγματοποιούνται Τετάρτη (03:00μμ) και Κυριακή (11:00πμ).
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη δράση δημιουργήθηκε αρχικά σελίδα στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook με τίτλο ¨Εκπαίδευση με Ποδήλατο¨, επειδή όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη σελίδας για τη γενική – άμεση και συνεχή ενημέρωση των μελών και φίλων της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής για όλα τα θέματα, δημιουργήθηκε η ομώνυμη (τίτλος ¨Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ¨) κι έτσι η σελίδα της συγκεκριμένης δράσης δεν ενημερώνεται – χρησιμοποιείται πλέον.
                        Β. Πορεία στο 2012.
            α) Στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή μελών και φίλων, συνεστίαση – κοπή βασιλόπιτας και κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς. Ανταλλάχθηκαν ευχές για την καινούργια χρονιά και απόψεις – προβληματισμοί για τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση και τον κλάδο.
            β) Έγιναν όλες οι αναγκαίες επαφές και σχετικές ενέργειες για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα Ν. Μουδανιά, τη λειτουργία Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στη Στρατονίκη και γενικά για να υλοποιηθούν όλες οι προτάσεις για μεταβολές στις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. που υποβλήθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 175/3-2-2012 έγγραφο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής προς τη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής. Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ν. Προποντίδας αποφάσισε ομόφωνα – εισηγήθηκε στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., το οποίο στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου αποφάσισε σχετικά προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες.
γ) Η δράση ¨Εκπαίδευση με Ποδήλατο¨ συνεχίζεται. Με τη βελτίωση του καιρού οι ποδηλατάδες θα ξαναρχίσουν δυναμικά. Οι 81 τουλάχιστον καταγεγραμμένοι φίλοι στη σελίδα του facebook με τίτλο ¨Εκπαίδευση με Ποδήλατο¨ θα πολλαπλασιαστούν και με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις θα ληφθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της δράσης.
δ) Προγραμματίζεται, στο μήνα Μάρτιο, ημερίδα με θέμα ¨Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Τεχνολογικό Λύκειο¨. Θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες στα Ν. Μουδανιά και θα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Φυσικά θα εκδοθεί ανακοίνωση που θα καθορίζει το πρόγραμμα και όλες τις λεπτομέρειες. Μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ακόμη μία ημερίδα.
ε) Με την ευκαιρία του εορτασμού (την 25η Μαρτίου) των 10 ετών λειτουργίας του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών Εργαλείων στα Ν. Μουδανιά, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε διαμόρφωση και φύτευση στο κοινόχρηστο παρτέρι μπροστά από το κτίριο του μουσείου επί της Λεωφόρου Ελευθερίας. Για την οργάνωση της δράσης ήρθαμε σε επαφή και συνεννόηση με το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αντιδήμαρχο παιδείας και τον Αντιδήμαρχο πρασίνου του Δήμου Ν. Προποντίδας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών. Επικοινωνήσαμε, μέσω του Αντιδημάρχου παιδείας και με τον Δασάρχη Πολυγύρου για να παραχωρήσει στο Δήμο όσα από τα δενδρύλλια επιλογής μας είχε τη δυνατότητα. Τις σχετικές - απαραίτητες εργασίες προβλέπεται, σύμφωνα με την απόφαση, να πραγματοποιήσουν μαθητές του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, της ειδικότητας έργων τοπίου και περιβάλλοντος του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών καθώς και της ειδικότητας δενδροκομίας της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών, που στεγάζονται στην ίδια λεωφόρο και σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από το μουσείο. Η δραστηριότητα θεωρείται εκπαιδευτική, εντός του σχολικού ωραρίου και στα πλαίσια – σε προέκταση της εργαστηριακής άσκησης, σαν εργασία σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία και επίβλεψη των εργαστηριακών καθηγητών ειδικότητας του Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών. Στη σχετική, όμως, συζήτησή μας με τους Δ/ντες ΕΠΑ.Λ. και Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών λάβαμε την κοινή απάντηση – απόφασή τους να μην εμπλακούν οι μαθητές. Λυπούμεθα για αυτή την απόλυτη και απορριπτική θέση των Δ/ντων οι οποίοι, ούτε επιφυλλάσσονται προκειμένου να φέρουν το θέμα είτε στον Τομέα Γεωπονίας (καθηγητές και μαθητές) είτε στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΕΠΑ.Λ. – Σ.Ε.Κ.) για να αποφανθεί σχετικά, ούτε διερευνούν τις προθέσεις – επιθυμίες των μαθητών για τους οποίους γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρονται και είναι θετικοί. Είναι ζητούμενο να διοχετεύουμε τέτοια μηνύματα στους μαθητές και από τα σχολεία προς την κοινωνία.
στ) Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής ασπαζόμενη τις αρχές του εθελοντισμού, αναγνωρίζοντας ότι τώρα όσο ποτέ άλλοτε είναι επιβεβλημένη η προσφορά του στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αποτελεσμάτων της πολύπλευρης κρίσης, θεωρώντας ότι είναι το μόνο φάρμακο στην παγιοποιημένη – χρονίζουσα - αρρωστημένη νοοτροπία του ¨ωχαδερφισμού¨ και της κοινωνικής απομόνωσης με όσα επιπλέον προβλήματα δημιουργούν, προχωρά, υπό την αιγίδα του Δήμου Ν. Προποντίδας και όχι μόνον αλλά και με τη συμπαράσταση – σύμπραξη και ενεργό συμμετοχή του, στη σύσταση και δημιουργία μητρώου εθελοντών με την κατ’ αρχή καταγραφή – ένταξη των ενδιαφερομένων – διατιθεμένων είτε φυσικών προσώπων, είτε κοινωνικών ομάδων – φορέων – συλλόγων – σωματείων – ομίλων κλπ. Σε μία πρώτη επαφή εκδηλώθηκε ήδη το ενδιαφέρον και στήριξη – συμμετοχή από την πλευρά του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νέας Προποντίδας. Στόχος της καταγραφής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων που θα προκύπτουν για την επιλογή αυτών των εθελοντικών δράσεων που θα είναι εφικτές, θα μπορούν δηλαδή να οργανωθούν – υποστηριχθούν και υλοποιηθούν. Η δράση – πρωτοβουλία αυτή θα αποκτήσει ¨σάρκα και οστά¨ μέσα από ιδιαίτερη ανακοίνωση που θα δει το φως της δημοσιότητας στο άμεσο μέλλον.
ζ) Το Δεκέμβριο, πριν τις εορτές των Χριστουγέννων, αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. επισκέφθηκε τα σχολεία Τ.Ε.Ε. της Χαλκιδικής και συζήτησε στους Συλλόγους Διδασκόντων τα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα. Σε αναμονή της, σύμφωνα με τα λόγια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ψήφισης των όσων θα ορίζουν τα της Δ/θμιας Τ.Ε.Ε., αλλά και των επιπλέον νέων – πρόσφατων πληγμάτων αλλά και των όσων ακόμη φημολογούνται ότι θα επιφέρει η οικονομική κρίση στον εκπαιδευτικό, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής πρόκειται να επισκεφθεί εκ νέου, εντός του Μαρτίου, τα σχολεία, για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων αλλά και για τον καθορισμό της μορφής και του είδους των μελλοντικών κινητοποιήσεων. Παρακολουθούντες τα γεγονότα και παραμένοντας σε αγωνιστική επαγρύπνηση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ           Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 20/02/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 178
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ          
ΤΗΛ: 6977456957 & 6976288325                                           ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
E-mail : elteechal@oltee.gr                             ΚΟΙΝ: 1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Site : http://elteechal.blogspot.com                          ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Facebook : Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                        2) ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Σ.Ε.Κ.
                                    ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                                                                                                                                             3) Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: « Δράση διαμόρφωσης και φύτευσης κοινόχρηστου παρτεριού επί της Λεωφόρου Ελευθερίας στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών. »
  
            Παρακαλούμε για τη συναίνεση, σύμπραξη και συμβολή σας στην υλοποίηση της προγραμματισμένης δράσης διαμόρφωσης και φύτευσης του κοινόχρηστου παρτεριού επί της Λεωφόρου Ελευθερίας, μπροστά από το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών Εργαλείων στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μουδανιών, από τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών (Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ειδικότητας έργων τοπίου και περιβάλλοντος) και της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών ειδικότητας δενδροκομίας. Η δράση αυτή, με την ευκαιρία του εορτασμού (την 25η Μαρτίου) των 10 ετών λειτουργίας του Μουσείου, μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτική δραστηριότητα για τους συγκεκριμένους μαθητές, να πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού ωραρίου και στα πλαίσια – σε προέκταση της εργαστηριακής άσκησης - εργασίας σε πραγματικές συνθήκες, υπό την εποπτεία πάντα των εργαστηριακών καθηγητών ειδικότητας του Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει συμβολικό χαρακτήρα, εντάσσεται στα πλαίσια των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επιβαλλόμενη αισθητική αλλά και ουσιαστική αλλαγή του τόπου μας μέσα από συγκεκριμένα σημειολογικού χαρακτήρα περιβαλλοντολογικά μηνύματα προς τους μαθητές και από τα σχολεία προς την κοινωνία.
Με τις εκ των προτέρων ευχαριστίες μας, στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ



Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 28/02/2012
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                     Αριθμ. Πρωτ.: 182
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3              ΠΡΟΣ: Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ                          Δια του Δ/ντη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής
ΤΗΛ: 6977456957 & 6976288325
E-mail : elteechal@oltee.gr                    ΚΟΙΝ: 1) ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Site : http://elteechal.blogspot.com               ΚΕΝΤ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Facebook : Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      2) ΣΧΟΛΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ
                                                                       ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                              3) Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


ΘΕΜΑ: « Υπηρεσιακές μεταβολές συναδέλφου εκπαιδευτικού. »

            Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 181/20-2-2012 εγγράφου μας, επανερχόμενοι στο ίδιο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
            Με την πράξη υπ’ αριθμ. 4/23-2-2012 αποφασίσατε – ανακαλέσατε – τροποποιήσατε – διαθέσατε – αποσπάσατε εκπαιδευτικούς ειδικότητας πληροφορικής εμπλέκοντας αρκετά σχολεία στην προσπάθειά σας, για μια ακόμη φορά, να εξεύρετε λύση στο πρόβλημα της ανάθεσης των ωρών πληροφορικής που προέκυψαν στο Γυμνάσιο Κασσάνδρας.
Με την παραπάνω πράξη σας αποσπάσατε στο Γυμνάσιο Κασσάνδρας την εκπαιδευτικό Χατζηγιάννη Ακριβή. Η εν λόγω εκπαιδευτικός με την επιστροφή της από την άδεια λοχείας θα έπρεπε να παρουσιαστεί (31/1/2012) και να αναλάβει υπηρεσία στο σχολείο οργανικής της, το ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών και να της ανατεθεί ωράριο διδασκαλίας που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, δεδομένου ότι και η σειρά οργανικής τοποθέτησης της έδινε τη δυνατότητα αυτή, αλλά και η ημερομηνία επανόδου της στην υπηρεσία ήταν εκ των προτέρων γνωστή. Παρά ταύτα την τοποθετήσατε (πράξη 3η/17-2-2012) στο 1ο Γυμνάσιο Μουδανιών, με πλήρες τελικά ωράριο, χωρίς η ίδια να έχει επ’ αυτού αντίρρηση.
Επειδή η εκπαιδευτικός Χατζηγιάννη Ακριβή, δικαίως και νομίμως ενίσταται στην απόφασή σας για απόσπασή της στο Γυμνάσιο Κασσάνδρας, επιθυμώντας τη συνέχιση της άσκησης των διδακτικών της καθηκόντων στο 1ο Γυμνάσιο Μουδανιών.
Παρακαλούμε να επανεξετάσετε και να ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη απόφαση απόσπασής της στο Γυμνάσιο Κασσάνδρας.
Παρακαλούμε ακόμη για την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος καθεστώτος πραγματοποίησης των διαθέσεων και αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία εκπαιδευτικών και σχολείων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                            ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Έρχονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών για όλους τους δανειολήπτες - Οικονομία

Έρχονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών για όλους τους δανειολήπτες - Οικονομία

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ...

Πρώτο ΘΕΜΑ online : Αλλάζουν όλα στους μισθούς - Οικονομία

Πρώτο ΘΕΜΑ online : Αλλάζουν όλα στους μισθούς - Οικονομία

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ...

Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΟΛΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΔΒΜΘ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Ι.Ε.Κ.

ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΔΒΜΘ: ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στον Τύπο της Κυριακής: Το Μνημόνιο

Στον Τύπο της Κυριακής: Το Μνημόνιο

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

''ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ''

ΣΑΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                       ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 23/02/2012
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Της προέδρου: Τσουλναρά Άννα - 6986679562
Toυ γραμματέα: Τάμπου Βασίλειου - 6977567031


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Νέων Μουδανιών και οι μαθητές του σχολείου,

διοργανώνουν εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Νέων Μουδανιών,
στις 11/03/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα έναρξης 7 μ.μ.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ

Με τα έσοδα από την εκδήλωση θα ενισχύσουμε οικονομικά μαθητή του σχολικού μας συγκροτήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ενδεικτική είσοδος 5 ευρώ και
θα συμμετέχουν οι εξής παρακάτω:
1) Μαθητικά μουσικά γκρουπ.
2) Η χορευτική ομάδα του πολιτιστικού Συλλόγου «Φάρος» που
απαρτίζεται από μαθητές του ΓΕΛ Νέων Μουδανιών.
3) Η χορευτική ομάδα του πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων « Αλέξανδρος
Υψηλάντης» που απαρτίζεται από μαθητές του ΓΕΛ Νέων Μουδανιών.
4) Οι «Sinavlites». και
5) Ο Θάνος Πατραλέξης και η Μαρία Άρνη.

Επίσης έχει ανοιχτεί στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμός με αριθμό 421/614152-88.

«Στηρίξτε την προσπάθεια του Συλλόγου και των μαθητών, σκεπτόμενοι ότι στην εποχή μας, που οι αξίες αλλοιώθηκαν και τείνουν να εξαλειφθούν, τα παιδιά μας είναι η ελπίδα και η ανάσα του μέλλοντος, η ανθρωπιά μας είναι το φωτεινό παράδειγμα και σίγουρα σκεπτόμενοι ότι στη θέση αυτού του παιδιού μπορεί να ήταν το δικό μας παιδί ανατριχιάζουμε όλοι.»

Η παρουσία και η συνδρομή όλων, έστω και στο ελάχιστο είναι αναγκαία και πολύτιμη.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Νέων Μουδανιών.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. ΝΕΟ ΑΛΑΛΟΥΜ

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – ερευνητής
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Σωρεία εύλογων ερωτημάτων προκύπτει από την πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας κ. Γ. Ζαφειρακίδη για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.
Η πρόταση περιλαμβάνει για τη λυκειακή βαθμίδα μία μόνο συγχώνευση ΓΕ.Λ. και τέσσερις συγχωνεύσεις σε ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.
Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής συγχωνεύσεις:
3ο – 4ο ΓΕ.Λ. Ιλίου με στέγαση στο κτίριο του 4ου ΓΕ.Λ. Ιλίου.
1ο – 3ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου με στέγαση στο κτίριο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου.
2ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων – 1ο ΕΠΑ.Λ. Καματερού με στέγαση στο κτίριο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καματερού.
ΕΠΑ.Σ. Περιστερίου – ΕΠΑ.Σ. Ιλίου με στέγαση στο κτίριο της ΕΠΑ.Σ. Ιλίου.
ΕΠΑ.Σ. Χαϊδαρίου – ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω με στέγαση στο κτίριο της ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω.
Η πρόταση γίνεται τώρα που είναι υπό ψήφιση ο Νόμος για το Τεχνολογικό Λύκειο, σύμφωνα με τον οποίο θα γίνουν δομικές αλλαγές, τα ΕΠΑ.Λ. και οι ΕΠΑ.Σ. θα μετατραπούν σε Τεχνολογικά Λύκεια οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. πιθανόν να αλλάξουν από σχολείο σε σχολείο, θα γίνει αλλαγή ωραρίων λειτουργίας σε σχολεία, στις ΕΠΑ.Σ. θα διδάσκονται και μαθήματα γενικής παιδείας, θα δοθεί διέξοδος στους μαθητές προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα προστεθεί ένα επιπλέον έτος εξειδίκευσης κλπ.
Με δεδομένες τις επερχόμενες σημαντικές δομικές αλλαγές είναι άκαιρο και παρακινδυνευμένο να συγχωνευτούν σχολικές μονάδες της ΤΕΕ εκτός και αν οι μαθητές τους είναι ελάχιστοι. Στην προκειμένη περίπτωση οι υπό συγχώνευση σχολικές μονάδες έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και τα τρία τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΕΠΑ.Σ. Χαϊδαρίου η οποία λειτουργεί τρία χρόνια και στις εγγραφές του τρέχοντος σχολικού έτους παρουσιάστηκε αύξηση μαθητών κατά 110%. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι επίσης η περίπτωση της προτεινόμενης συγχώνευσης ΕΠΑ.Σ. Περιστερίου (180 μαθητές) με την ΕΠΑ.Σ. Ιλίου (280 μαθητές).
Το πρώτο εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι με δεδομένη την αύξηση μαθητών της ΤΕΕ, κατά τα επόμενα σχολικά έτη και την αντίστοιχη μείωση των μαθητών στα ΓΕ.Λ., λόγω των ευοίωνων προοπτικών που δίνονται στους μαθητές με το Τεχνολογικό Λύκειο, κυρίως όμως λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής Γ΄ Αθήνας (Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιο, Καματερό κλπ) πως είναι δυνατόν να γίνονται προτάσεις για συρρίκνωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης; Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες της πρότασης ότι η συγχώνευση ή η κατάργηση μιας σχολικής μονάδας είναι εύκολη αλλά η ίδρυση της είναι πολύ δύσκολη δεδομένου ότι απαιτείται συνυπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο όταν ελέγξει την απαιτούμενη δαπάνη (η οποία στα τεχνικά σχολεία είναι αυξημένη) είναι υποχρεωμένο να την απορρίψει; Μήπως η Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας προβλέπει ότι οι μαθητές της ΤΕΕ θα μειωθούν και ως εκ τούτου καλώς προβαίνει σε συγχώνευση των σχολικών μονάδων;
Η πρόταση για συγχωνεύσεις στην Τεχνική Εκπαίδευση είναι προφανώς άκαιρη και διαμετρικά αντίθετη με την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση του Υπουργείου Παιδείας για προτεραιότητα στην ΤΕΕ με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα κλπ.
Εδώ όμως προκύπτει και ένα άλλο εύλογο ερώτημα πως ο εν λόγω Δ/ντής τηρεί τέτοια γραμμή όταν ο ίδιος έχει επιλεγεί μεταξύ των Διευθυντών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει τοποθετηθεί από την Υπουργό Παιδείας ως πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ;
Μια άλλη κωμικοτραγική περίπτωση είναι η προτεινόμενη συγχώνευση του 1ου και του 3ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου με στέγαση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου. Η περίπτωση αυτή δημιουργεί πολλά ερωτήματα και δικαιολογεί τον τίτλο του παρόντος για αλαλούμ στις συγχωνεύσεις.
Πριν λίγους μήνες το 3ο ΕΠΑ.Λ. στεγαζόταν σε ένα πολεοδομικά ακατάλληλο νοικιασμένο κτίριο ενώ υπήρχε ένα άδειο δημόσιο κτίριο που προήλθε από τη συγχώνευση του 3ου και 4ου Γυμνασίων Περιστερίου. Η μεταστέγαση του 3ου ΕΠΑ.Λ. στο κενό κτίριο ήταν αυτονόητη. Για τη μεταστέγαση αυτή είχε σύμφωνη γνώμη ο Δ/ντής κ. Γ. Ζαφειρακίδης αλλά ο Δήμος Περιστερίου προέβαλε σθεναρή άρνηση, άγνωστο για ποιους λόγους, μολονότι ο ίδιος ο Δήμος πλήρωνε το ενοίκιο σε ιδιώτη.
Ο σύλλογος των καθηγητών του 3ου ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου κατήγγειλε ενυπόγραφα το γεγονός στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Κουμέντο, στην Υπουργό Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου, στην τοπική ΕΛΜΕ (η οποία αντιτάχθηκε στη μεταστέγαση) και στο Σώμα ελεγκτών Δημόσιας για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Παρά ταύτα η μεταστέγαση καθυστερούσε γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία των καθηγητών και των μαθητών οι οποίοι θα προέβαιναν σε κατάληψη του σχολείου τους. Η τελευταία ενέργεια, η οποία αποδείχθηκε καταλυτική, ήταν η παρουσίαση του όλου θέματος στην εκπομπή «Ζούγκλα» του δημοσιογράφου κ. Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Μετά από την εκπομπή και σε διάστημα τριών ημερών δόθηκε η εντολή (4-10-2011) να γίνει αμέσως η μεταστέγαση!!!
Η μετακόμιση έγινε χωρίς ουσιαστική βοήθεια από τους αρμόδιους φορείς και κάποιοι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να εκτελέσουν εργασίες αχθοφόρου, βαψίματος αιθουσών, απεγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματιστικών, νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. παραμένοντας στο σχολείο μέχρι και 12ώρες ημερησίως προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα και να λειτουργήσει σωστά το σχολείο τους στο νέο κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στο σταθμό του μετρό «Άγιος Αντώνιος». Σήμερα το σχολείο λειτουργεί ικανοποιητικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Η νέα πρόταση του Δ/ντή Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία και έφερε τα πάνω κάτω διότι προβλέπει το 3ο ΕΠΑ.Λ. να φύγει από το κτίριο που στεγάζεται (όπου πριν λίγους μήνες ο ίδιος συνηγόρησε να στεγαστεί) και να μεταφερθεί στο κτίριο του 1ου ΕΠΑ.Λ. το οποίο διαθέτει 13 αίθουσες και δεν μπορεί να στεγάσει όλους τους μαθητές οι οποίοι θα ανέλθουν συνολικά σε 460, περίπου, με πρόβλεψη του χρόνου να ξεπεράσουν κατά πολύ τους 500.
Η πρόταση αυτή προωθήθηκε στη ΔΕΠ και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου όπου και απορρίφθηκε … Κατά της πρότασης μεταστέγασης τάχθηκε αυτή τη φορά και η τοπική ΕΛΜΕ. Ιδού το αλαλούμ.
Σε ότι αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια) επικρατεί άλλο πνεύμα, μολονότι οι συγχωνεύσεις εκεί είναι απλούστερες (διότι δεν υπάρχουν ειδικότητες μαθητών, ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, ούτε βαρύς και δυσκίνητος εργαστηριακός εξοπλισμός κλπ).
Θα αναφέρουμε και εδώ την περίπτωση της Γ΄ Αθήνας όπου στο Δήμο Πετρούπολης λειτουργούν 6 Λύκεια, 5 ΓΕ.Λ. με Μ.Ο. 200 μαθητές και 1 ΕΠΑ.Λ. με 700 μαθητές. Το ίδιο συμβαίνει στο Δήμο Χαϊδαρίου, 1ΕΠΑ.Λ. με σχεδόν 700 μαθητές, στο Δήμο Αιγάλεω 1 εσπερινό ΕΠΑ.Λ. με πάνω από 500 μαθητές κλπ.
Συμπέρασμα τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια, τα οποία θεωρούνται ως «καλά σχολεία» έχουν λίγους μαθητές, σε σχέση με τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. που είναι πολλοί και γίνεται προσπάθεια να «τσουβαλιαστούν» ει δυνατόν ακόμη περισσότερο.
Η λεπτομερής αναφορά σε σχολεία της Γ΄ Αθήνας έγινε για να φανεί το ανάγλυφο της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή και δε διαφέρει σημαντικά από άλλες περιοχές τουλάχιστον, σε ότι αφορά την επικρατούσα νοοτροπία στα διάφορα κέντρα διοίκησης της εκπαίδευσης.
Παρά τις εύλογες απορίες που δημιουργούνται στον καθένα για τις περιπτώσεις των σχολείων Γ΄ Αθήνας, ένα είναι γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να δηλώσει ότι αναστέλλονται οι συγχωνεύσεις στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ μέχρις ότου αναπτυχθεί πλήρως το Τεχνολογικό Λύκειο για να μπορεί να γίνει μια τεκμηριωμένη αποτίμηση της κατάστασης.
Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε ένα ράβε-ξήλωνε, με τελικό αποτέλεσμα οι εξαγγελίες υπέρ της Τεχνικής Εκπαίδευσης να αποδειχθούν λόγια του αέρα και βέβαια θα συνεχίσει να υπάρχει η κοινωνική αίσθηση ότι στα σχολεία της Τεχνικής Εκπαίδευσης φοιτούν «παιδιά ενός κατώτερου θεού» η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από την ανάρμοστη συμπεριφορά της πολιτείας προς αυτό το κομμάτι της σπουδάζουσας νεολαίας μας και τις οικογένειές τους που είναι κυρίως βιοπαλαιστές με χαμηλά εισοδήματα. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να αφυπνιστεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η οποία καλώς έθεσε ψηλά τον πήχη της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά τώρα πρέπει και να τον διατηρήσει ψηλά.
Ίδωμεν.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΟΛΜΕ - ETUCE, ΔΟΕ - ΙΠΕΜ

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ETUCE) με την συμμετοχή της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ


ΟΛΜΕ - ETUCE ΑΓΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ" ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ!

            Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών (ETUCE), παράρτημα της γνωστής για τον αντεργατικό της ρόλο Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), πραγματοποιεί έρευνα με θέμα:

«Πρόσληψη και παραμονή στον εκπαιδευτικό τομέα, ένα θέμα κοινωνικού διαλόγου»
(“Recruitment and Retention in the education sector, a matter of social dialogue”)

Για το σκοπό αυτό, απέστελλε ερωτηματολόγια στις Ομοσπονδίες-μέλη της, ανάμεσά τους και στην ΟΛΜΕ.
Το ΚΕΜΕΤΕ, πρωτοστατούντος των στελεχών του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (ο υπεύθυνος της ETUCE στην ΟΛΜΕ είναι του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ), ανέλαβε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του στις 13/2 αποφάσισε, με την σύμφωνη γνώμη όλων των δυνάμεων (πλην του ΠΑΜΕ) να στείλει εκπρόσωπο, στις 28/2 στη Μαδρίτη, στο «περιφερειακό σεμινάριο» της ETUCE για το θέμα αυτό.
Πρόκειται για έρευνα όπου, μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα, που έχουν σχέση με τον κοινωνικό διάλογο των κοινωνικών εταίρων (έτσι βαφτίζουν την εργοδοσία και το καπιταλιστικό κράτος που ρημάζουν τις ζωές μας) στην «πολιτική πρόσληψης και παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο», καθώς και στην «βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής»! Να σημειωθεί ότι η έρευνα, σύμφωνα με την ίδια την ETUCE γίνεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών στην Εκπαίδευση (EFEE) και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Δηλαδή με αυτούς που ρημάζουν τη ζωή του εκπαιδευτικού κάθε μέρα, του φορτώνουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης.
«Κοινωνικός διάλογος» με τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες λοιπόν για το «πώς θα μπαίνουν και πώς θα παραμένουν οι εκπαιδευτικοί στη δουλειά τους»! Κι όλα αυτά την ώρα που το μνημόνιο απαιτεί απολύσεις εκπαιδευτικών κι η κυβέρνηση εξαγγέλλει απολύσεις μέσω αξιολόγησης. Όλα αυτά, όταν μόλις πριν λίγες μέρες οι εργαζόμενοι ένιωσαν για μια ακόμα φορά από πρώτο χέρι τι πάει να πει «κοινωνικός διάλογος των εταίρων», με την συμμετοχή των ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
          Αποτελεί πρόκληση! Ετοιμάζουν χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο και οι προδοτικές ηγεσίες τύπου ΣΕΣ-ETUCE, τα παραμάγαζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εργοδοσίας, τα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια τους λειαίνουν το έδαφος. Όπως έκανε και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για να περάσει το Μνημόνιο 2.

Οι ευθύνες της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, Παρεμβάσεις) είναι τεράστιες!
Η ETUCE είναι ένα κατ’ όνομα συνδικάτο, που στο καταστατικό της αναφέρεται ότι στόχος της είναι: «Η προώθηση της πολιτικής της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη»! Τονίζει δε «ότι είναι υπόθεση συνευθύνης για όλες τις χώρες της Ε.Ε. η εφαρμογή της απόφασης της Λισσαβόνα στην εκπαίδευση»! «Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.» (!) και «έχει καλό όνομα και αναγνωρισιμότητα από τις Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) και την Ε.Ε»!!! Δηλώνει «κοινωνικός εταίρος της Ε.Ε.» και γι' αυτό τα πιο πολλά από όσα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες για την παιδεία τα εισηγείται η ETUCE! Για παράδειγμα ο ν. 3848/2010 για το νέο σχολείο έχει αποδεδειγμένα την υπογραφή της.
Έτσι και τώρα, με αυτές τις δήθεν έρευνες ετοιμάζουν το έδαφος για απολύσεις!
Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών έχει προτείνει κατ' επανάληψη στα Δ.Σ. αποχώρηση των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ από την ETUCE, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε.
Σε αυτό πρωτοστατούν οι Παρεμβάσεις και ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, που όποτε ακούνε για αποχώρηση από την ETUCE βγαίνουν από τα ρούχα τους!
Ανάμεσα στα άλλα, η ΟΛΜΕ δίνει 20 χιλιάδες και η ΔΟΕ 30 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για συνδρομές στην ETUCE, από τα λεφτά των συναδέλφων, την ίδια δηλαδή στιγμή που ο εκπαιδευτικός στενάζει κυριολεκτικά, του φορτώνουν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης και σφίγγει κάθε μέρα το ζωνάρι! Πέρσι, στην ΟΛΜΕ τα στελέχη του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στο σημείο να προτείνουν τον διπλασιασμό της συνδρομής στην ETUCE!!!
Και η ιστορία δεν σταματά εδώ! Πριν λίγο καιρό οι ΟΛΜΕ και ΔΟΕ συμμετείχαν σε σύσκεψη υποτίθεται των συνδικάτων των χωρών του ΟΟΣΑ (του γνωστού ιμπεριαλιστικού οργανισμού) στο Βερολίνο. Τελικά, αποδείχτηκε πως δεν ήταν σύσκεψη συνδικάτων, αλλά διάλεξη του ίδιου του ΟΟΣΑ προς στα συνδικάτα! Μάθημα κανονικό δηλαδή!
Αποτελεί πρόκληση και ένα άλλο γεγονός.
Δεν χάνουν ταξίδι για ταξίδι τα στελέχη των Δ.Σ. ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. Μέχρι την Κεϋλάνη έχουν φτάσει πάντα για το καλό του κινήματος… Τα προηγούμενα δύο χρόνια, ξοδεύτηκαν 100 χιλιάδες ευρώ για συμμετοχές στο εξωτερικό! Και φέτος συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο. Τα στελέχη του ΠΑΜΕ δεν έχουν πάει συνειδητά ούτε σε ένα!
          Απαιτούμε την άμεση αποχώρηση της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ από την ETUCE! Απαιτούμε να μην πάρει η ΟΛΜΕ μέρος σε κανένα σεμινάριο, που σχεδιάζει την σφαγή μας.
Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ να πάρουν σχετικές αποφάσεις! Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να ξεσηκωθούν. Να πετάξουν από πάνω τους την σκουριά του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού, με όποιο κουστούμι και αν εμφανίζεται, «ευρωπαϊκό ή ντόπιο».

ΙΠΕΜ/ΔΟΕ: Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της ΔΟΕ ή αλλιώς Ενσωμάτωσης και Παραμόρφωσης Εκπαιδευτικών!
Χρηματοδοτείται πλέον κι από την Ευρωπαϊκή Ένωση!!!
Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ χρηματοδοτείται πλέον κι από τα ΕΣΠΑ, δηλαδή κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης!! Συγκεκριμένα, αφού πρώτα πιστοποιήθηκε, επιχορηγήθηκε με 2 εκατομμύρια ευρώ για «επιμόρφωση» 1300 εκπαιδευτικών μέσω 65 προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν σε Ήπειρο, Δυτ. Μακεδονία και Θεσσαλία. Η ΔΟΕ δηλαδή, δια μέσου του ΙΠΕΜ, χρηματοδοτείται απ’ τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. του κεφαλαίου, από αυτούς που ρημάζουν τη ζωή μας! Το ίδιο κάνουν και τα διάφορα ινστιτούτα των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ.
Είναι ολοφάνερο ότι τα συνδικάτα αυτά δεν υπηρετούν τους εργαζόμενους, Υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, διαφορετικά δε θα τα χρηματοδοτούσε η Ε.Ε. Μέσα από τα ινστιτούτα τους προωθούν, με το αζημίωτο, την πολιτική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου, καθαγιάζουν τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς.
Το ΙΠΕΜ και με κονδύλια της Ε.Ε. θα ντύνει "επιστημονικά" το ταξικό σχολείο, το σφαγιασμό των μορφωτικών δικαιωμάτων, την πολιτική που εξυπηρετεί την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και για το σκοπό αυτό θα "επιμορφώσει" εκπαιδευτικούς που θα την υπηρετήσουν. Θα "επιμορφώσει" επίσης και "συνδικαλιστές" (βλ. εργατοπατέρες), που θα χρησιμοποιηθούν για να διαβρώσουν παραπέρα το συνδικαλιστικό κίνημα που κινείται στη γραμμή της συναίνεσης και της υποταγής.
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση στοχεύει στη δημιουργία αλλά και στην παγίωση του ΄΄νέου΄΄ εκπαιδευτικού, άξιου πλασιέ της επιχειρηματικότητας, της δεξιότητας, της αντιεπιστημονικότητας και της υποταγής. Τον θέλουν καλολαδωμενο γρανάζι στη μηχανή του καπιταλιστικού συστήματος για να ετοιμάσει καλύτερα τον αυριανό υποταγμένο ευέλικτο εργαζόμενο.
Την ώρα που το σύνολο των εκπαιδευτικών δέχεται άγρια επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, την ώρα που τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας στερούνται και των στοιχειωδών αγαθών στην εκπαίδευση (όπως τα βιβλία), την ώρα που η παιδεία προετοιμάζεται να γίνει ξέφραγο αμπέλι-βορά στις επιχειρήσεις, το ινστιτούτο της υποταγής ΙΠΕΜ/ΔΟΕ δίνει χείρα βοηθείας στο ΥΠΔΒΜθ να προωθήσει την πολιτική του.
Το παρελθόν του ΙΠΕΜ βρίθει παραδειγμάτων ερευνών οι οποιες δίνουν στο Υπουργείο το απαραίτητο δήθεν θεωρητικό πάτημα για την υλοποίηση των επαίσχυντων μέτρων. Να θυμίσουμε την έρευνα για τις συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, έρευνα η οποία καθαγιάζει κάθε αντιδραστική αλλαγή (π.χ. αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς); Την έρευνα που έβγαλε λάδι τα καινούργια βιβλία της αμάθειας; Την έρευνα για τα 800 πιλοτικά σχολεία, που, με βάση το ερωτηματολόγιο που έθεταν, δεν υπήρχε το περιθώριο διαφωνίας με το θεσμό αλλά μόνο ο βαθμός συμφωνίας χωρίς να θίγεται ο θεσμός του ΄΄νέου΄΄ σχολείου;
Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα η εξέλιξη του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχαμε προειδοποιήσει για το ρόλο αυτών των ινστιτούτων κι επιβεβαιωθήκαμε.
Να καταργηθούν τώρα τα ινστιτούτα της ενσωμάτωσης (το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ, το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, το ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ και το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ)! Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε κανένα ευρωπαϊκό "επιμορφωτικό" πρόγραμμα του ΙΠΕΜ. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν το ίδιο. Να το ακυρώσουμε στην πράξη! Να συμπορευτούν με το ταξικό σ.κ. για ανατροπή της συγκυβέρνησης, να μην εφαρμοστούν τα μνημόνια, για αποδέσμευση από την Ε.Ε. και μονομερή διαγραφή του χρέους, με το λαό στο τιμόνι της εξουσίας. Αυτή είναι σήμερα η μόνη διέξοδος για τους εργαζόμενους.

500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                           Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 20/02/2012
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 180
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ          
ΤΗΛ: 6977456957 & 6976288325                    ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
E-mail : elteechal@oltee.gr                                ΚΟΙΝ:   1) ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Site : http://elteechal.blogspot.com                                ΚΕΝΤ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Facebook : Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                 2) ΣΧΟΛΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ
                                                                                                      ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                                                  3) Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. & ΑΛΛΕΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
                                                                                                  4) Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: « Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών. »
            Είναι βέβαιο, σας είναι σίγουρα γνωστό, ότι οι μισθολογικές καταστάσεις μηνός Μαρτίου, με την έλευσή τους στα σχολεία και μόνο με το πρώτο κοίταγμα προκάλεσαν έκπληξη και στη συνέχεια από απλό σοκ μέχρι θυμό και νευρικές κρίσεις στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Ενημερωθήκαμε ότι η πολύ μεγάλη αυτή μείωση αποδοχών οφείλεται στην παρακράτηση των διαφορών από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και οι οποίες προγραμματίσατε, στο σύνολό τους, να πραγματοποιηθούν ισόποσα στους τρείς μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο.
Πληροφορηθήκαμε ακόμη ότι σε άλλες Δ/νσεις Εκπ/σης πραγματοποιείται η παρακράτηση αυτή σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ακόμη και σε 7 μήνες.
Επειδή η παρακράτηση των μεγάλων αυτών ποσών σε τόσους λίγους μήνες δημιουργεί αφόρητες, δυσβάστακτες μειώσεις που προκαλούν αδυναμία αντιμετώπισης ακόμη και των απαραίτητων – στοιχειωδών αναγκών διαβοίωσης,
Παρακαλούμε για τη διερεύνηση της δυνατότητας επιμήκυνσης του χρόνου πραγματοποίησης των κρατήσεων.
Στη βάση ότι οι έχοντες υψηλότερες αποδοχές έχουν μικρότερη παρακράτηση θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και ευκαιρία σ’ αυτούς που πλήττονται περισσότερο ν’ ανταπεξέλθουν και να το υπομείνουν αυξάνοντας, όσο περισσότερο αυτό είναι δυνατό, το χρόνο εφαρμογής.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                   ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ