ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4ου ΕΤΟΥΣ

        Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                 Αθήνα, 29/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 360
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455
         6974000033                                              ΠΡΟΣ:
FAX: 210 5202798 - 2742024361                 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                                κα Άννα Διαμαντοπουλου
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                       2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                      κα Έφη Χριστοφιλοπούλου
                               oltee.oltee@gmail.com


  1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι πιστώσεις που κατανέμονται στα Συμβούλια των Σχολικών κοινοτήτων μέσω των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με το ν.1566/1985, άρθρο 44 και την υπ’ αριθμ.8440/24-2-2011 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι οι σχολικές μονάδες της ΤΕΕ έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές.
Ως εκ τούτου για την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι στον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ και να υπολογίζεται ο τριπλάσιος αριθμός των φοιτούντων μαθητών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν πρόκειται να κατανεμηθούν πιστώσεις 100.000,00 για λειτουργικά έξοδα σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν συνολικά 12.500 μαθητές, από τους οποίους οι 10.000 φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και 2.500 σε σχολεία ΤΕΕ, οι πιστώσεις που αναλογούν κατά μαθητή θα πρέπει να είναι:

100.000,00 / [10.000,00 + (2.500 Χ 3)]=100.000,00 / 17.500 = 5,71 Ευρώ / ανά μαθητή

Θα δοθούν λοιπόν στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ τα εξής χρήματα:

          (2.500 Χ 3 ) Χ 5,71 = 7.500 Χ 5,71 = 42.825,00 Ευρώ.

και στις σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης

          100.000,00 – 42825,00 = 57.175,00 Ευρώ.

Παρακαλούμε για την τήρηση των παραπάνω αναλογιών για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαίδευση των μαθητών της ΤΕΕ.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4ου ΕΤΟΥΣ

Το 4ο έτος, το αποκαλούμενο και Τμήμα Ειδίκευσης Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Τ.Ε.Ε.), προτείνουμε όπως λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά 2012-13
με εγγραφές Αποφοίτων Πτυχιούχων σχολείων ΤΕΕ προγενέστερων ετών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ Δ/ΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠ/ΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ.

       Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                 Αθήνα, 29/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 359
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455
         6974000033                                                ΠΡΟΣ:
FAX: 210 5202798 - 2742024361                   1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                              κα Άννα Διαμαντοπούλου
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                          2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                       κα Έφη Χριστοφιλοπούλου
                               oltee.oltee@gmail.comΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔ/ΝΤΕΣ ΣΕΚ

  1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ άριθμ Γ2/4321/26-10-83 Απόφαση που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΕΚ – τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) χαρακτηρίζονται ως Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως Σ χ ο λ ι κ έ ς μονάδες συμπληρώνοντας το ν.1566/1985.
Με την ανωτέρω τροποποίηση, όσον αφορά την επιλογή του Υποδιευθυντή άμεσα προκύπτει ότι τα ΣΕΚ εμπίπτουν (ως Σχολικές Μονάδες πλέον) στην παράγραφο 7, άρθρο 11 του νόμου 1566/1985 όπου ρυθμίζεται ο τρόπος επιλογής των Υποδιευθυντών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων.
Οι θέσεις των υποδιευθυντών ορίζονται όπως παρακάτω:
·         (1) υποδ/ντή για αριθμό τμημάτων πάνω από (8) μέχρι και (12) και
·         (2) υποδ/ντές για αριθμό τμημάτων πάνω (12).
Λαμβάνοντες υπ’ όψη στη συνέχεια το ν. 3848/2010, άρθρο 11, παράγραφος 5, όπου στα ΣΕΚ ορίζεται υποδ/ντής με την προϋπόθεση ότι το ΣΕΚ λειτουργεί σε πρωινό και απογευματινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές, προτείνουμε:
·         Να ορίζεται ένας (1) υποδ/ντης στα ΣΕΚ εάν λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο ανεξάρτητα αριθμού τμημάτων και μαθητών.
·         Να ορίζονται δύο (2) υποδ/ντες εάν στο ΣΕΚ λειτουργούν περισσότερα από 12 τμήματα και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές.
·         Να δύναται να οριστεί και 3ος υπδ/ντης στα ΣΕΚ όπου λειτουργούν περισσότερα από 24 τμήματα σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 500 μαθητές.

  1. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
          Το ωράριο των διευθυντών των ΣΕΚ – λόγω του ότι είναι Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ωράριο των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

  1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
Επειδή ο διευθυντής του ΣΕΚ προΐσταται σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θέσης ευθύνης πρέπει να εναρμονιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΚ.
Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ως προς την κατανομή των μαθημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων που αφορούν τη θεωρία και το εργαστηριακό μέρος σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να διδάξει ο Υποδιευθυντής σε άλλη Σχολική Μονάδα του Συγκροτήματος.
Προτείνουμε ο υποδιευθυντής των ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ να δύναται να διδάξει στο ΣΕΚ και αντίστοιχα ο υποδιευθυντής των ΣΕΚ να δύναται να διδάξει θεωρητικό μέρος μαθημάτων στο ΕΠΑΛ η ΕΠΑΣ.
Διότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Υποδιευθυντής να μην καλύπτει ωράριο μόνο με τα εργαστηριακά μαθήματα και να απαιτείται ένας επί πλέον εκπαιδευτικός να διδάξει τα εργαστηριακά μαθήματα στο ΣΕΚ και ο υποδιευθυντής να πλεονάζει.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

        Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                 Αθήνα, 29/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ : 358
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798 - 2742024361                   ΠΡΟΣ:
                                                                            1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                    κα Άννα Διαμαντοπούλου
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                 2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                         oltee.oltee@gmail.com            κα Έφη Χριστοφιλοπούλου


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι μεταρρυθμίσεις στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχουν αποκτήσει πλέον περιοδικότητα επταετίας και το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις νομοτέλειας. Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζει η κυβέρνηση ή ακόμη και ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, επιχειρείται νέα μεταρρύθμιση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η τελευταία μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2006 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) φαίνεται ότι ολοκληρώνεται το 2012-2013 χωρίς να έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα - όσο μπορεί να αξιολογηθεί μια μεταρρύθμιση σε βάθος επταετίας - και παραχωρεί τη θέση της στη νέα (Τεχνολογικό Λύκειο).
Η μακρόχρονη περιπέτεια της αστάθειας της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται και τα λάθη των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων δεν κατέστησαν σοφότερες τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου παιδείας, που συνεχίζουν να παίρνουν στις πλάτες τους τις εθνικές ευθύνες των αλλαγών χωρίς να καθιστούν συνυπεύθυνους με την ενεργό συμμετοχή τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς που τους εκπροσωπούν.
Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που καλούνται κάθε φορά να υλοποιήσουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση και όταν αυτές δεν είναι οι καταλληλότερες και δεν έχουν γίνει με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, είναι προδιαγραμμένο το μέλλον τους να αποτύχουν. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για άλλη μια φορά όπως κάθε φορά που προαναγγέλλεται μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και μαζί τους αγωνιούν και ανησυχούν χιλιάδες γονείς και μαθητές για το τι μέλει γενέσθαι.
Θεωρούμε ότι εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας υπάρχουν οι καλλίτερες προθέσεις για τη νέα μεταρρύθμιση ώστε να προκύψουν οι καταλληλότερες αλλαγές για μια αναβαθμισμένη ποιοτικά Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα έχει διάρκεια και θα αλλάξει θετικά την πορεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προς το συμφέρον της Παιδείας, της οικονομίας, της κοινωνίας, για ένα ορθολογικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, της μείωσης της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομίας κάθε χώρας.
Καλούμε την υπουργό Παιδείας να συναντήσει τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις τους που είναι θέσεις και απόψεις της ευρύτερης βάσης των εκπαιδευτικών και να τους καταστήσει με τη συνεργασία τους συνυπεύθυνους στην επερχόμενη μεταρρύθμιση ώστε να έχουμε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα.
Δεν είναι φυσικό και καθόλου δημοκρατικό η υπουργός παιδείας να αρνείται συστηματικά να δεχτεί σε συνάντηση τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που είναι το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, για να συζητήσει το σχέδιο νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο ώστε να υπάρξει η δυνατότερη σύνθεση και συναίνεση για μια αποδεκτή μεταρρύθμιση που θα υλοποιηθεί με επιτυχία για να υπάρξουν τα καλλίτερα αποτελέσματα που θα ωθήσουν την ΤΕΕ σε ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση.
Κα υπουργέ περιμένουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας πριν είναι πολύ αργά για την εκπαίδευση και την τύχη της μεταρρύθμισης στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-11-2011

        Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                    Αθήνα, 29/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 357
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455
         6974000033
FAX: 210 5202798 - 2742024361                ΠΡΟΣ:
                                                                 1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr     2) ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ε.Ε.
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                               oltee.oltee@gmail.com


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

Στη σημερινή συνάντηση 29 Νοεμβρίου 2011 με το κόμμα των Οικολόγων που έγινε με δική τους πρωτοβουλία, ενόψει της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας της Τετάρτης 30-11-11 που συμμετέχουν με την υπεύθυνη του τομέα Παιδείας Κα Ιωάννα Κοντούλη την ενημερώσαμε τεκμηριωμένα για τις προτάσεις, θέσεις και παρεμβάσεις που έχουμε κάνει ως Ομοσπονδία προς κάθε κατεύθυνση.
Στη συζήτηση συμμετείχε και η εκπαιδευτικός Ράνια Καλαντζή υπεύθυνη για την ΤΕΕ, των Οικολόγων.
  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι μεταρρυθμίσεις στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση έχουν αποκτήσει πλέον περιοδικότητα επταετίας και το φαινόμενο πλέον να παίρνει διαστάσεις νομοτέλειας. Κάθε φορά λοιπόν που αλλάζει η κυβέρνηση ή ακόμη και ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, επιχειρείται νέα μεταρρύθμιση στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η τελευταία μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2006 (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) φαίνεται ότι ολοκληρώνεται το 2012-2013 χωρίς να έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα - όσο μπορεί να αξιολογηθεί μια μεταρρύθμιση σε βάθος επταετίας - και παραχωρεί τη θέση της στη νέα (Τεχνολογικό Λύκειο).
Η μακρόχρονη περιπέτεια της αστάθειας της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται και τα λάθη των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων δεν κατέστησαν σοφότερες τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου παιδείας, που συνεχίζουν να παίρνουν στις πλάτες τους τις εθνικές ευθύνες των αλλαγών χωρίς να καθιστούν συνυπεύθυνους με την ενεργό συμμετοχή τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς που εκπροσωπούν.
Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που καλούνται κάθε φορά να υλοποιήσουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση και όταν αυτές δεν είναι οι καταλληλότερες και δεν έχουν γίνει με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, είναι προδιαγραμμένο το μέλλον τους να αποτύχουν. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για άλλη μια φορά όπως κάθε φορά που προαναγγέλλεται μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση και μαζί τους αγωνιούν και ανησυχούν χιλιάδες γονείς και μαθητές για το τι μέλει γενέσθαι.
Θεωρούμε ότι εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας υπάρχουν οι καλλίτερες προθέσεις για τη νέα μεταρρύθμιση ώστε να προκύψουν οι καταλληλότερες αλλαγές για μια αναβαθμισμένη ποιοτικά Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα έχει διάρκεια και θα αλλάξει θετικά την πορεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προς το συμφέρον της Παιδείας, της οικονομίας, της κοινωνίας, για ένα ορθολογικότερο επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, της μείωσης της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της οικονομίας κάθε χώρας.
Καλούμε την υπουργό Παιδείας να συναντήσει τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για να ακούσει τις θέσεις και τις απόψεις τους που είναι θέσεις και απόψεις της ευρύτερης βάσης των εκπαιδευτικών και να τους καταστήσει με τη συνεργασία τους συνυπεύθυνους στην επερχόμενη μεταρρύθμιση ώστε να έχουμε τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα.
Δεν είναι φυσικό και καθόλου δημοκρατικό η υπουργός παιδείας να αρνείται συστηματικά να δεχτεί σε συνάντηση τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που είναι το Δ.Σ της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, για να συζητήσει το σχέδιο νόμου για το Τεχνολογικό Λύκειο ώστε να υπάρξει η δυνατότερη σύνθεση και συναίνεση για μια αποδεκτή μεταρρύθμιση που θα υλοποιηθεί με επιτυχία για να υπάρξουν τα καλλίτερα αποτελέσματα που θα ωθήσουν την ΤΕΕ σε ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση.
Κα υπουργέ περιμένουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας πριν είναι πολύ αργά για την εκπαίδευση και την τύχη της μεταρρύθμισης στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ της ΟΛΤΕΕ σας ενημερώνει ότι συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ την 1η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη.
Σας επισυνάπτουμε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ.          Α.Δ.Ε.Δ.Υ.       

                               

 

                                                  Αθήνα 29.11.2011

               ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 411


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η νέα τρικομματική Κυβέρνηση του μνημονίου επιχειρεί να υλοποιήσει τον πλέον αντικοινωνικό και ισοπεδωτικό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα Προϋπολογισμό, που θα διευρύνει περαιτέρω την ύφεση και την ανεργία, οδηγώντας σε απόγνωση και εξαθλίωση εκατομμύρια ανέργους και εργαζόμενους.
Έναν Προϋπολογισμό που βασίζεται στις βάρβαρες προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Πολυνομοσχεδίου και είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, για την υλοποίηση της νέας δανειακής σύμβασης της χώρας, παρ' ότι οι ραγδαίες ευρωπαϊκές εξελίξεις με την επέκταση της κρίσης, ακόμα και στο στενό πυρήνα των χωρών της Ευρωζώνης, είναι φανερό ότι καθιστούν σχεδόν ανέφικτη και μη εφαρμόσιμη και τη συγκεκριμένη Απόφαση.
Με το νέο Προϋπολογισμό τίθενται οι βάσεις εγκλωβισμού της χώρας και των εργαζομένων σε ένα εξοντωτικό πρόγραμμα δεκαετούς λιτότητας. Επί της ουσίας θα επιχειρηθεί η υλοποίηση μέτρων που στοχοποιούν συνολικά τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, αφήνοντας για ακόμη μία φορά στο απυρόβλητο τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, τους οικονομικά ισχυρούς.

Στο Δημόσιο, η κατάργηση της μονιμότητας, η ήδη υλοποιούμενη απόλυση δεκάδων χιλιάδων μονίμων υπαλλήλων και ο προγραμματισμός Τρόικας και Συγκυβέρνησης, να ακολουθήσουν κι άλλες την επόμενη διετία, θα έχουν ανθρώπινο κόστος και δραματικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους που οδηγούνται σε βίαιη αποχώρηση και σε καθεστώς ημιανεργίας, ενώ δραματικές θα είναι οι συνέπειες και για τους πολίτες, καθώς οι Δημόσιες Υπηρεσίες, ήδη, αντιμετωπίζουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, λόγω έλλειψης προσωπικού, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

Επιπλέον, με το νέο μισθολόγιο κατακρεουργούνται για μία ακόμη φορά τα εισοδήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενώ η σύνδεση μισθού με το βαθμό και την αξιολόγηση καταδικάζει την πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογική καθήλωση. Ταυτόχρονα περιορίζονται οι συντάξεις, ενώ η μείωση του αφορολογήτου, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και τα νέα φορολογικά χαράτσια θα οδηγήσουν στην παραπέρα συρρίκνωση των ήδη λεηλατημένων εισοδημάτων μας.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική Απεργία που έχουν εξαγγείλει από κοινού οι δύο τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 και να δώσουν δυναμικό παρόν στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα, καθώς και στην Απεργιακή Συγκέντρωση της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί στο Πεδίο του Άρεως στις 11.00 το πρωί.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Γ.Σ.Ε.Ε.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΟΧΙ

·                  Στις απολύσεις, στη λιτότητα, στην κατακρεούργηση μισθών και συντάξεων, στα χαράτσια
·                  Στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών
·                  Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                              
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                             Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 23/11/2011
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 166
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
                       ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3
                       632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 6977456957 & 6976288325

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Χαλκιδικής , την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011 και τις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν, εκλέχθηκαν τα Όργανα Διοίκησης και ο αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τσαρούχας Ιωάννης,ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6977456957,
                  e-mail: gyiannis@hotmail.com
Αντιπρόεδρος: Όρλης Ανδρέας, ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου, τηλ. 6974064131,
                         e-mail: orlis@in.gr
Γ. Γραμματέας: Ηλιάδης Άγγελος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6976288325,
                          e-mail: iliadisangelo@oltee.gr
Ο. Γραμματέας: Παπαβασιλείου Γεώργιος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6977521260,
                          e-mail: papavas@sch.gr
Ταμίας: Νανούση Αικατερίνη, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6977985284,
              e-mail: knanousi@sch.gr
Μέλος: Ροδίτης Αναστάσιος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, τηλ. 6989390588,
             e-mail: a.roditis@yahoo.gr
Μέλος: Δέρας Κυριάκος, ΕΠΑ.Λ. Αρναίας, τηλ. 6976129286,
             e-mail: deras2@hotmail.gr

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν κατά φθίνουσα, ως προς τη σταυροδοσία, σειρά:
Γιαννιός Δημήτριος, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, Κυριαννάκης Ευθύμιος, ΕΠΑ.Λ. Αρναίας και Φορτούνης Βασίλειος, ΕΠΑ.Λ. Κασσάνδρας.

Αντιπρόσωπος στην Τακτική Γενική Συνέλευση – Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. εκλέχθηκε ο Σταματιάδης Σταμάτιος.

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Σ.Ε.Κ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και όλων των τεχνικών ειδικοτήτων που υπηρετείτε στα σχολεία - υπηρεσίες του Νομού μας, το Δ.Σ. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά, επιβάλλοντας τη δυναμική παρουσία της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, διασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση των στόχων – διεκδικήσεων μας στην επίτευξη του οράματός μας για την Τ.Ε.Ε.
Το Δ.Σ. υπόσχεται συνεπή και αγωνιστική συμμετοχή, έξω και μακριά από δεσμεύσεις, κομματικές και παραταξιακές αγκυλώσεις, παραγοντίστικες τακτικές και συντεχνιακές ή προσωπικές επιδιώξεις, στην εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών, των γονέων τους, των συναδέλφων, των τεχνικών σχολείων και της Τ.Ε.Ε., προς όφελος γενικότερα της κοινωνίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                    ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                 Αθήνα, 22/11/2011
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973 - 2742023455                       ΠΡOΣ
         6974000033                                                           1) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛΤΕΕ
FAX: 210 5202798 - 2742024361                         2) ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr/
                         E-mail: oltee@otenet.gr
                                oltee.oltee@gmail.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΛΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την 22-11-2011 κάναμε παρεμβάσεις για τα παρακάτω θέματα:
  • Το νόμο για το Τεχνολογικό Λύκειο.
  • Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στο Νέο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο.
  • Την οργάνωση διοικητικής δομής της εκπαίδευσης.
  • Σε συνεργασία με την Ένωση Φυσικών για την τροποποίηση του προγράμματος της Β΄ και Γ΄ Τεχνολογικού Λυκείου για τα μαθήματα της Φυσικής – Χημείας,
ενόψει της κατάθεσης του Πολυνομοσχέδιου μέσα στον Δεκέμβριο καταθέτοντας για κάθε ζήτημα ολοκληρωμένες προτάσεις.
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεσμεύτηκαν ότι θα ενημερώσουν την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τις θέσεις μας και ότι θα έχουμε συνάντηση και απάντηση για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει.

Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία τροποποιείται η υπ’ άριθμ Γ2/4321/26-10-83 Απόφαση που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΕΚ – τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) χαρακτηρίζονται ως Εκπαιδευτικές Μονάδες του ΥΠΕΠΘ που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως Σ χ ο λ ι κ έ ς μονάδες συμπληρώνοντας το ν.1566/1985.
Με την ανωτέρω τροποποίηση στα ΣΕΚ, όσον αφορά την επιλογή του Υποδιευθυντή άμεσα εμπίπτουν (Σχολικές Μονάδες πλέον) στην παράγραφο 7, άρθρο 11 του νόμου 1566/1985 όπου ρυθμίζονταν η επιλογή των Υποδιευθυντών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι ορίζει,
·         (1) υποδ/ντή για αριθμό τμημάτων πάνω από (8) μέχρι και (12) και
·         (2) υποδ/ντές για αριθμό τμημάτων πάνω (12).
Λαμβάνοντες υπ’ όψη στη συνέχεια το ν. 3848/2010, άρθρο 11, παράγραφος 5, όπου στα ΣΕΚ ορίζεται υποδ/ντης με την προϋπόθεση ότι το ΣΕΚ λειτουργεί σε πρωινό και απογευματινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές, προτείνουμε:
·         Να ορίζεται ένας (1) υποδ/ντης στα ΣΕΚ εάν λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο ανεξάρτητα αριθμού τμημάτων και μαθητών.
·         Να ορίζονται δύο (2) υποδ/ντες εάν στο ΣΕΚ λειτουργούν περισσότερα από 12 τμήματα και ασκούνται τουλάχιστον 300 μαθητές.
·         Να δύναται να οριστεί και 3ος υπδ/ντης σε ΣΕΚ που λειτουργούν περισσότερα από 24 τμήματα σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο και ασκούνται τουλάχιστον 500 μαθητές.

2. ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
            Το ωράριο των διευθυντών των ΣΕΚ – λόγω του ότι είναι Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ωράριο των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕΚ.
Επειδή ο διευθυντής του ΣΕΚ προΐσταται σε Αυτόνομες Σχολικές Μονάδες Λυκειακής βαθμίδας β/θμιας εκπαίδευσης, το επίδομα θέσης ευθύνης πρέπει να εναρμονιστεί με το επίδομα θέσης ευθύνης των διευθυντών των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΚ.
Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ως προς την κατανομή των μαθημάτων των τομέων και των ειδικοτήτων που αφορούν τη θεωρία και το εργαστηριακό μέρος σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να διδάξει ο Υποδιευθυντής σε άλλη Σχολική Μονάδα του Συγκροτήματος.
Προτείνουμε ο υποδιευθυντής των ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ να δύναται να διδάξει στο ΣΕΚ και αντίστοιχα ο υποδιευθυντής των ΣΕΚ να δύναται να διδάξει θεωρητικό μέρος μαθημάτων στο ΕΠΑΛ η ΕΠΑΣ.
Διότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Υποδιευθυντής να μην καλύπτει ωράριο μόνο με τα εργαστηριακά μαθήματα και να απαιτείται ένας επί πλέον εκπαιδευτικός να διδάξει τα εργαστηριακά μαθήματα στο ΣΕΚ και ο υποδιευθυντής να πλεονάζει.

Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι πιστώσεις που κατανέμονται στα Συμβούλια των Σχολικών κοινοτήτων μέσω των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με το ν.1566/1985, άρθρο 44 και την υπ’ αριθμ.8440/24-2-2011 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι οι σχολικές μονάδες της ΤΕΕ έχουν αυξημένες ανάγκες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, για την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου σε αυτές.
Ως εκ τούτου για την κατανομή των πιστώσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω παράμετροι στον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της ΤΕΕ και να υπολογίζεται ο τριπλάσιος αριθμός των φοιτούντων μαθητών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν πρόκειται να κατανεμηθούν πιστώσεις 100.000,00 για λειτουργικά έξοδα σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν συνολικά 12.500 μαθητές, από τους οποίους οι 10.000 φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και 2.500 σε σχολεία ΤΕΕ, οι πιστώσεις που αναλογούν κατά μαθητή θα πρέπει να είναι:
100.000,00  / [10.000,00 +(2.500 Χ 3)]=100.000,00 / 17.500 =5,71 Ευρώ / ανά μαθητή
Θα δοθούν λοιπόν στις σχολικές μονάδες της ΤΕΕ τα εξής χρήματα,
          (2.500 Χ 3 ) Χ 5,71 = 7.500 Χ 5,71 =42.825,00  Ευρώ.
και στις σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης
          100.000,00   – 42825,00   =57.175,00  Ευρώ.
Παρακαλούμε για τήρηση των παραπάνω αναλογιών για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαίδευση των μαθητών της ΤΕΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ