ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 29-3-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 178

ΠΡΟΣ :

τους Εκπαιδευτικούς,ιδιαίτερα της Β’/θμιας Τ.Ε.Ε.

ΚΟΙΝ :

– κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.

– κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τους αιρετούς των

– τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., τα ΓΕ.Λ., τα Γυμνάσια

– τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Νόμος και Τάξη

Η γνωστή έλλειψη μονίμων αλλά και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα πολλών των τεχνικών ειδικοτήτων, δημιούργησε την τρέχουσα σχολική χρονιά τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Το Υπουργείο, αφού απάντησε ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις καταναλώθηκαν, «καθοδηγεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες» του «…ώστε να κατανείμουν με το βέλτιστο τρόπο … το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους», αποποιείται των ευθυνών και κάθε υποχρέωσής του για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων, σημειώνοντας μάλιστα απροκάλυπτα και με περρισή θρασύτητα ότι «η μη κάλυψη των λειτουργικών κενών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών, δεν αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης».

Καθοδηγούνται λοιπόν από το Υπουργείο, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων αλλά και οι Εκπαιδευτικοί, να προβούν σε παράνομες πράξεις, σε εκτέλεση προφορικών ως επί το πλείστον εντολών και χωρίς αποφάσεις και έγγραφες εντολές, όπως:

1. Κλείσιμο τμημάτων και αποστολή των παιδιών σε άλλο σχολείο (το οποίο όμως είναι επίσης πλήρες...).

2. Τροποποίηση του Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων εν μέσω της σχολικής χρονιάς.

3. Τερματισμός διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονταν και ανάθεση άλλων που δεν διδάχθηκαν καθόλου.

4. Συνολική βαθμολόγηση τετραμήνου των μαθημάτων που έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος, ενώ αυτά δεν διδάχθηκαν καθόλου στο ένα από τα δύο σκέλη, και τοποθέτηση ως συνολικού βαθμού, του βαθμού που έχει καταχωρηθεί μόνο στο ένα σκέλος, αυτού που διδάχθηκε.

5. Επίπληξη των Διευθυντών που είχαν την …απρονοησία να εγγράψουν τους μαθητές στην αρχή της χρονιάς, χωρίς να έχουν όλο το προσωπικό που απαιτείτο με οργανική θέση στο σχολείο.

6. Τηλεφωνικές εντολές σε εκπαιδευτικούς, από τα κατά τόπους Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Δ.Δ.Ε., να μετακινηθούν από ένα σχολείο σε άλλο, εγκαταλείποντας τμήματα και μαθητές, για να καλύψουν τις ανάγκες άλλων σχολείων όπου υπάρχει μεγαλύτερη ή παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Τα παραπάνω στοιχεία τα έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σε έγγραφά μας. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αναστατωμένη. Διευθυντές σχολείων, Σύλλογοι διδασκόντων και Εκπαιδευτικοί, «εκβιάζονται» να αποδεχθούν παράνομες πράξεις, τεχνάσματα και πρακτικές της Διοίκησης υπό το κράτος πιέσεων και με το φόβο της επερχόμενης «αξιολόγησης». Όσοι συνάδελφοι ενίστανται και διαφωνούν, κατηγορούνται ότι κάνουν πολιτική στις πλάτες των μαθητών και ότι αυτοί θα είναι υπαίτιοι και υπόλογοι αν οι μαθητές δεν προαχθούν ή δεν πάρουν απολυτήριο ή πτυχίο.

Πολλοί από αυτούς που εκ της θέσεώς τους όφειλαν να αντιδράσουν στις μνημονιακές επιταγές και τις εξ’ αυτών εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη των πολλών εκατοντάδων ελλείψεων εκπαιδευτικών, παρουσιάζονται τώρα ως αυτόκλητοι συνήγοροι της εφαρμοζόμενης πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης των σχολείων και όψιμοι «γιαλαντζί μαθητοπατέρες». Εμφανίζονται ως κατήγοροι όλων εκείνων που υπερασπίζονται το δικαίωμα των μαθητών να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, απολυτήρια και πτυχία με αντίκρισμα, όσων απαιτούν από το Κράτος να τηρεί την συνταγματική υποχρέωσή του για Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, και όσων προσπαθούν να σταματήσουν την περαιτέρω υποβάθμιση και τη διάλυση των σχολείων και της εκπαίδευσης.

Σχετικά με τα παραπάνω, δεχθήκαμε πολλά ερωτήματα και αιτήματα για παροχή πληροφόρησης, είτε από Ενώσεις και Συλλογικά Όργανα, είτε από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς. Αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τα πραγματικά συμφέροντα των μαθητών αλλά και να προστατεύσουμε τους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνοντας πλήρως και συνδικαλιστικά την ευθύνη, αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων εν μέσω της σχολικής χρονιάς, ως προς την ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ και ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι ανεπίτρεπτη, επιλήψιμη και απαράδεκτη. Θίγει βάναυσα την εκπαιδευτική διαδικασία, παραποιεί και κακοποιεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, μειώνει την υπόσταση του εκπαιδευτικού λειτουργού και προκαλεί ζημία στον μαθητή, στερώντας του βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Πέραν των ανωτέρω, είναι και καταφανώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ !

Υπενθυμίζουμε ότι «Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του… Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου» (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/ Δ1, ΦΕΚ 1340/16-10-2002, άρθρο 37, παρ.15). «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος» (άρθρο 39, παρ.1), «…παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον χρειασθεί, παρεμβαίνει διορθωτικά» (παρ.2), «…αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα» (παρ.4).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, δεν αποτελεί έργο του Συλλόγου να αποφασίσει εάν ένα μάθημα έχει διδαχθεί «επαρκώς» και να αποφασίσει τη διακοπή της διδασκαλίας του, προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία ενός άλλου μαθήματος που δεν διδάχθηκε καθόλου (το οποίο επίσης θα διδαχθεί «ανεπαρκώς» μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς). Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτέα ύλη και η «επαρκής» διδασκαλία της, ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποφανθεί για αυτά ο Σύλλογος με το πρόσχημα της δήθεν «διορθωτικής παρέμβασης» επί του «προγραμματισμού», διότι στην περίπτωση αυτή καλείται να λάβει απόφαση όχι επί θεμάτων προγραμματισμού, αλλά επί της ουσίας και του περιεχομένου του διδασκόμενου μαθήματος και της διδακτέας ύλης!

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων και προσυπογράφει παράνομες πράξεις όπως οι παραπάνω, δεν απαλλάσσεται από την προσωπική του ευθύνη λόγω της συλλογικότητας του Οργάνου, διότι «…ο Σύλλογος καθηγητών είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο, μαζί με τη διεύθυνση, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι νομικά δυνατό, γι` αυτό ούτε επιτρεπτό, ο σύλλογος καθηγητών να παίρνει αποφάσεις παρά τον νόμο… Γίνεται έτσι φανερό ότι τα μέλη συλλόγων καθηγητών ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για ενδεχόμενα παράνομες αποφάσεις των συλλόγων τους. Οι διευθυντές έχουν υπηρεσιακό καθήκον να μην εφαρμόσουν παράνομες αποφάσεις συλλόγων» (Εγκύκλιος Ε1/573/20-03-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στην περίπτωση που ο ίδιος ο Διευθυντής του σχολείου εισηγείται στο Σύλλογο τη λήψη παράνομης απόφασης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ, και – εφόσον αποτελούν μειοψηφία στο Σύλλογο – να καταγράψουν στα Πρακτικά τη διαφωνία τους.

Επισημαίνουμε λοιπόν στους συναδέλφους, ότι όταν έρθει η «δύσκολη ώρα», η ίδια Διοίκηση που τώρα πιέζει για παράνομες πράξεις, τότε θα «νίπτει τα χείρας» της και θα επιρρίψει όλο το βάρος στους εκπαιδευτικούς, οι δε συνάδελφοι είναι εκτεθειμένοι σε τυχόν κακόβουλες ενέργειες, που μπορεί να προέλθουν από την ίδια τη Διοίκηση!!

Υπενθυμίζουμε την παράλογη περίπτωση του 2ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών, που έφτασε στις δικαστικές αίθουσες ύστερα από καταγγελία του ίδιου του …(πρώην) Διευθυντή του σχολείου, και οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στο Σύλλογο καταδικάστηκαν, με ποινές φυλάκισης από 12 ως 24 μήνες με αναστολή, για παράβαση καθήκοντος και έκδοση ψευδούς δικαιολογητικού, επειδή …δέχθηκαν έγγραφα δικαιολόγησης απουσιών μαθητών μετά την παρέλευση 10ημέρου…

3. Δεν μπορεί να γίνεται «ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ» ή «υποκατάσταση» ελλείποντος εκπαιδευτικού, ούτε προσωρινά, από εκπαιδευτικό που δεν έχει τις απαραίτητες αναθέσεις. Ακόμα και εάν ο εκπαιδευτικός αυτός διαθέτει «προσόντα» που καλύπτουν τις προδιαγραφές διδασκαλίας του μαθήματος, θα πρέπει πρώτα να έχουν αξιολογηθεί τα προσόντα αυτά, να έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που χρειάζεται, να έχει γίνει μετάταξη του υπαλλήλου. Πριν να ολοκληρωθούν αυτές οι πράξεις, κάθε ανάθεση διδασκαλίας που δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ !!

4. Καμία ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ εκπαιδευτικού δεν μπορεί να γίνεται με προφορικές εντολές, ακόμη και εάν αυτές προέρχονται από «εκπροσώπους» Δ/νσεων Εκπαίδευσης ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ζητούν έγγραφη εντολή πριν από την εκτέλεση της απόφασης, η οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Σε άλλη περίπτωση, θα είναι αδικαιολογήτως απόντες από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.

5. Στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ μαθήματα που προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερου εκπαιδευτικού (π.χ. για δυναμικό 13 μαθητών και άνω), οι συνάδελφοι θα πρέπει να απαιτούν την εφαρμογή του Νόμου. Εάν δεν υπάρχει 2ος εκπαιδευτικός, τότε ο συνάδελφος που διδάσκει το μάθημα οφείλει να αναφέρει το θέμα στο Διευθυντή του Σχολείου και να ζητήσει να επιλέξει εκείνος σε ποιους π.χ. 12 μαθητές θα διδάσκει κάθε φορά. Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει τους υπόλοιπους μαθητές κατά τις ώρες που δεν θα κάνουν μάθημα. Στο θέμα αυτό εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των συναδέλφων, διότι φέρουν βαρύτατες ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

6. Σε περίπτωση που ζητηθεί από Εκπαιδευτικό να εφαρμόσει παράνομες αποφάσεις και εντολές, είτε αυτές προέρχονται από το Σύλλογο, είτε από τα Υπηρεσιακά Όργανα, αυτός οφείλει πριν την εκτέλεση ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και στη συνέχεια ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ τις (έγγραφες) αυτές εντολές χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (παρ.2, άρθρο 25, Ν.3528/2007 ΦΕΚ26/9-2-2007).

7. Σε περίπτωση όμως που η εντολή αυτή είναι ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, και μάλιστα άπτεται της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των μαθητών, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει εγγράφως χωρίς αναβολή. Ύστερα από μια τέτοια ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ, και εφόσον η Διοίκηση επανέλθει με δεύτερη εντολή (στην οποία θα πρέπει να εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος), τότε ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει, αναφέροντας συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε (παρ.3).

Συνάδελφοι,

Η τήρηση της νομιμότητας είναι η μόνη που μπορεί να διαφυλάξει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να διατηρήσει την ηρεμία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο να επιχειρηματολογούμε για τα στοιχειώδη και για την ανάγκη πιστής τήρησης των Νόμων!!

Είναι προφανές ότι η Διοίκηση παραπαίει και για αυτό διολισθαίνει με σπασμωδικές κινήσεις σε όλο και πιο παράνομες ενέργειες, που προδίδουν τα βαθιά αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει υπό το κράτος πρωτοφανών πολιτικών της Μνημονιακής Κυβέρνησης και της Ηγεσίας του Υπουργείου.

Διαφυλάξτε τους εαυτούς σας.

Μη συμμετέχετε σε παράνομες ενέργειες και μη συναινείτε σε αυθαίρετες, επιλήψιμες και ανεπίτρεπτες πράξεις, κατ’ εντολή της Διοίκησης.

Προασπίστε τη Δημοκρατική Λειτουργία των σχολείων.

Αγωνιστείτε για τη Δημόσια Δωρεάν Παιδείας της Πατρίδας μας.

Στα χέρια μας κρατάμε το μέλλον και την ελπίδα των παιδιών μας.

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ !

Η Ομοσπονδία μας είναι διαθέσιμη για κάθε συμβουλή και συνδικαλιστική κάλυψη σχετικά με τα παραπάνω.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε Α΄ΑΘΗΝΑΣ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 29-3-2013
 Αριθμ. Πρωτ.: 177
ΠΡΟΣ :
– κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
ΚΟΙΝ :
– κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
– κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
– τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης
– τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης
– τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
– τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε.
– τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας
Σχετ: Η με αρ. 120/27-3-2013 επιστολή της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας προς τον Περιφ. Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής με θέμα: «Κενά εκπαιδευτικών και ελλιπής εκπαίδευση στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας».
Κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική επιστολή της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Α΄ Αθήνας, στην οποία περιγράφεται η δραματική κατάσταση που εξακολουθεί να υφίσταται στην μεγαλύτερη Διεύθυνση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (Α΄ Αθήνας), με σοβαρότατα κενά εκπαιδευτικών ορισμένων ειδικοτήτων, που εξακολουθούν να μένουν ακάλυπτα, παρά το ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες συμπλήρωσης ωραρίου, ανάθεσης υπερωριών, διάθεσης, απόσπασης και έχουν εκλείψει πλέον και οι τελευταίες πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών.
Λίγες μόνο εβδομάδες μαθημάτων πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας ότι κάποιοι μαθητές δεν θα λάβουν πτυχίο ή δεν θα προαχθούν. Τα κενά αυτά επιχειρείται να συγκαλυφθούν με αυθαίρετες και παράνομες τροποποιήσεις του πρακτικού αναθέσεων μαθημάτων, σταματώντας την διδασκαλία των μαθημάτων που διδάχθηκαν και ξεκινώντας την διδασκαλία μαθημάτων που δεν διδάχθηκαν καθόλου, όχι για να καλυφθεί η διδακτέα ύλη (πράγμα αδύνατον αυτή τη στιγμή), αλλά για να καλυφθούν στο ελάχιστο οι τυπικές και μόνο προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές αυτοί να γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις προαγωγής ή απόλυσης – λήψης πτυχίου.
Επιδεικνύεται λοιπόν από την Διοίκηση πλήρης αδιαφορία για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και επιχειρείται με τεχνάσματα της τελευταίας στιγμής, όχι να διορθώσει το πρόβλημα, αλλά να το κουκουλώσει και να το διώξει από πάνω της όπως – όπως, μετερχόμενη ακόμη και παρανόμων διαδικασιών, στις οποίες εξωθεί τους Εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των σχολείων, χωρίς η ίδια να τους δίνει ρητές και έγγραφες εντολές.
Επιχειρείται δηλαδή το ΤΕΛΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
Ξεφορτώνεστε το «πτώμα» (τους μαθητές της Τ.Ε.Ε.) εκτός σχολείου, δίνοντάς τους ένα πτυχίο «μαϊμού», το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται σε καμιά βασική γνώση και δεξιότητα, όπως αυτές προβλέπονται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών.
– Τις παράνομες αποφάσεις τις έχουν λάβει οι Σύλλογοι Διδασκόντων, χωρίς έγγραφη εντολή από κανένα Υπηρεσιακό παράγοντα, οπότε εάν αναζητηθούν ευθύνες, αυτές θα επιπέσουν στην κεφαλή εκείνων που …«παρανόμησαν» με δική τους …πρωτοβουλία!
Οι «τεθλιμμένοι συγγενείς» (γονείς και κηδεμόνες) θα παρηγορηθούν ότι μπορεί τα παιδιά τους να μην έμαθαν τίποτε, αλλά πήραν «ένα χαρτί» τέλος πάντων, και δεν θα αντιδράσουν…
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για μια ακόμη φορά για τις απαράδεκτες και πρωτάκουστες αυτές μεθοδεύσεις, που δεν έχουν στόχο την επίλυση, αλλά την συγκάλυψη του προβλήματος.
Διαμαρτυρόμαστε για την πάγια πλέον και προκλητική αδιαφορία της Πολιτείας για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και τους μαθητές της.
Διαμαρτυρόμαστε για την πλήρη απαξίωση της Τ.Ε.Ε. στην πράξη, παρά τις στομφώδεις εξαγγελίες σας για αναβάθμισή της, που αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά «έπεα πτερόεντα».
Σας αποδίδουμε την ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για την κατάσταση στην οποία έχετε φέρει τα σχολεία και τους μαθητές της Δημόσιας Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., για την απελπισία στην οποία έχουν περιέλθει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί και για την έντονη μαθητική διαρροή που είναι συνέπεια των παραπάνω, και
 ΔΕΝ παρακαλούμε
«για τις ενέργειές σας» αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα κάνετε τίποτε !
Και …ζητούμε συγγνώμη για τον περισπασμό που πιθανόν να σας δημιουργήσαμε από το κυρίως έργο που έχετε αναλάβει, την …«βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης» μέσω της «αξιολόγησης», από την οποία ασφαλώς θα προκύψει ότι για την ως άνω δραματική κατάσταση ευθύνεται ο …εκπαιδευτικός !!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος ΣταματιάδηςΟ.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 19-3-2013
 Αριθμ. Πρωτ.: 169
ΠΡΟΣ :
– κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
– κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
ΚΟΙΝ :
– κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
– τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας υποψηφίων τομέων των ΕΠΑ.Λ. στο Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013
Οι  Πανελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχουν θεωρητικά  ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψήφιους. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να δημιουργούνται μορφές ανισότητας μεταξύ των υποψηφίων σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα των εξετάσεων και μάλιστα χωρίς προφανή λόγο και αιτία. Φαίνεται όμως ότι τα αυτονόητα δεν ισχύουν πάντα και θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε και να τα αναδεικνύουμε.
Στο φετινό Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α΄& Β΄) που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν υποψήφιοι δύο τομέων που θα εξεταστούν σε διαδοχικές ημέρες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν σε μη διαδοχικές ημέρες.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους υποψηφίους,
ζητούμε
την ΑΜΕΣΗ αλλαγή του προγράμματος των εξετάσεων ως εξής:
Α. Τομέας Ηλεκτρονικής
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Δευτέρα 3-6-2013
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Τετάρτη 5-6-2013 (αντί για 4-6-2013)
Β. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ειδικότητα  Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Τρίτη 4-6-2013 (αντί για 5-6-2013)
Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων Πέμπτη 6-6-2013
Σημειώνουμε ότι σε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα των εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων δεν υφίσταται εξέταση μαθημάτων σε διαδοχικές ημέρες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης 

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1821 - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 20-3-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 040
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1821 - ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ τότε και τώρα
Σχεδόν 200 χρόνια μετά την Μεγάλη Επανάσταση των Ελλήνων, των υποτελών και των κατατρεγμένων, η πατρίδα μας υποδουλώνεται ξανά στις ίδιες δυνάμεις. Την άπληστη δίψα των Ολίγων για άμετρο Πλούτο, Εξουσία και Δύναμη.
Η επιδίωξη της οικονομικής ολιγαρχίας για παγκόσμιο έλεγχο είναι πανάρχαια. Κάποτε, συνδέονταν και με κατά τόπους «εθνικά» συμφέροντα ή θρησκευτικά «πιστεύω», όχι επειδή το Κεφάλαιο έχει πατρίδα ή πιστεύει σε αξίες, αλλά γιατί έπρεπε να προβληθεί κάποια Ιδέα, ώστε οι πολίτες να είναι πρόθυμοι να θυσιαστούν για αυτήν…
Τώρα, οι μέθοδοι ελέγχου και καταδυνάστευσης έχουν αλλάξει. Δεν χρησιμοποιούνται πια στρατιωτικά μέσα, ούτε στοχεύουν στην κατάληψη του «εδάφους» μιας Πατρίδας. Αρκεί ο απόλυτος οικονομικός έλεγχος του λαού της. Η υπόλοιπη «διακυβέρνηση» της χώρας μπορεί να ασκείται από τους τοπικούς «άρχοντες»… Άλλωστε, η πλουτοκρατία έχει να ασχοληθεί με πολύ πιο σοβαρά θέματα!! Τις «λεπτομέρειες» μπορούν να τις διεκπεραιώσουν οι …δημοκρατικά εκλεγμένοι, ντόπιοι «κοτζαμπάσηδες»…
Το σύγχρονο μεγάλο πείραμα της διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας για απόλυτο παγκόσμιο οικονομικό έλεγχο ξεκίνησε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τυχαίο;
«Οι Έλληνες είναι δυσκολοκυβέρνητοι και δύσκολα δαμάζονται. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμικές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να τους κάνουμε να συμμορφωθούν. Εννοώ, βέβαια, να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, την Θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να ουδετεροποιήσουμε την δυνατότητά τους να αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυτούς τους, ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να νικούν…»
Παρά τις σοβαρές ενστάσεις για την αυθεντικότητα και την πατρότητα της δήλωσης, παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο πόλεμος εναντίον της Ελλάδος έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, με συστηματική διάβρωση αυτών ακριβώς των αξιών που περιγράφονται στη δήλωση, ακόμη και αν αυτή δεν έγινε ποτέ...
Ο Ελληνισμός είναι επικίνδυνος, γιατί συνδύαζε πάντοτε επιτυχημένα το «εθνικό» με το «οικουμενικό», την βαθειά θρησκευτική του πίστη με την ανοχή και την αποδοχή του διαφορετικού, την προσωπική οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ανταπόδοση. Οι Έλληνες έπρεπε να «μαζοποιηθούν», να «εξατομικευθούν», να καταλήξουν «καταναλωτικές μονάδες». Το πείραμα πέτυχε σε όλη τη Δύση, γιατί όχι και στη χώρα μας!
Η επίθεση που δέχθηκε η πατρίδα μας εντάθηκε τα τελευταία χρόνια με την προβολή και την επιβολή της υπερκατανάλωσης. Στόχος ήταν, εκτός από τη διάβρωση των «ηθών» και των κοινωνικών δομών, να υπερδανειστεί η χώρα και τα νοικοκυριά. Μας δάνειζαν ως κράτος για να αγοράζουμε τα οπλικά συστήματα και τα προϊόντα των εργοστασίων τους, για να τους αναθέσουμε τα μεγάλα έργα, αεροδρόμια, επικοινωνίες, Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι εγχώριες Τράπεζες, που τώρα αρνούνται να διοχετεύσουν κεφάλαια στις επιχειρήσεις, πριν από λίγα χρόνια πολιορκούσαν τους πολίτες για τη λήψη κάθε μορφής «δανείου»!
Είναι αδύνατο να μην ήξερε κανείς από οικονομικά σε ολόκληρη την Ευρώπη... Είναι προφανές ότι το οικονομικό αδιέξοδο ήταν προμελετημένο! Ακόμη, δεν πείθουν κανένα ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στοχεύουν στην έξοδο από την κρίση. Στοχεύουν καθαρά στην απόλυτη εξαθλίωση του λαού και στο ξεπούλημα της Εθνικής κυριαρχίας. Το πείραμα γίνεται εδώ, για να αντιμετωπιστούν τα μικροπροβλήματα που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του και μετά να επεκταθεί «τελειοποιημένο» στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι επιλογές μας δεν είναι πολλές. Ή θα αποδεχθούμε παθητικά το νέο τύπο του «ραγιά», ή θα επαναστατήσουμε! Οι Κύπριοι ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ !!
Όμως, η Επανάσταση δεν είναι – ούτε υπήρξε ποτέ – στιγμιαίο γεγονός. Περνάει από μυστικές διεργασίες ψυχής και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές έχει η Παιδεία. Περνάει από κοινωνικές ζυμώσεις και «αποτυχημένες» προ-επαναστάσεις ! Και αυτά προϋποθέτουν ανάταση ψυχής, εσωτερική επανατοποθέτηση, αλλαγή τρόπου σκέψης (μετά-νοια), νέα «στάση» ζωής (Ανά-σταση) και τέλος, προσωπική και κοινωνική ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να πρωταγωνιστήσουν στη νέα Επανάσταση που έχει ανάγκη ο τόπος:
– ΝΑΙ στη      Συλλογικότητα    – ΟΧΙ στην   «Ιδιωτεία»
– ΝΑΙ στη      Συμμετοχή           – ΟΧΙ στην   Απομόνωση
– ΝΑΙ στη      Δράση                  – ΟΧΙ στην   Εγκατάλειψη
– ΝΑΙ στους   Αγώνες                – ΟΧΙ στην   Μοιρολατρία
– ΝΑΙ στον     Άνθρωπο             – ΟΧΙ στην   Μάζα
– ΝΑΙ στο      Πρόσωπο             – ΟΧΙ στο     Νούμερο
– ΝΑΙ στα      «Πιστεύω»          – ΟΧΙ στην   Κατανάλωση
– ΝΑΙ σε        Τρόπο ζωής         – ΟΧΙ στο     «Life style»
– ΝΑΙ στην     Αυθεντικότητα    – ΟΧΙ στο     Δήθεν
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 19-3-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 039
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαδραστικοί Πίνακες και Κινητά Εργαστήρια
Η επιμονή, η …γκρίνια και η δημοσιοποίηση, έφεραν κάποιο (μικρό) αποτέλεσμα…
ΟΛΑ τα ΣΧΟΛΕΙΑ της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.) θα λάβουν από ένα Διαδραστικό Σύστημα ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ της Α΄ ΤΑΞΗΣ τους, όπως έχουν καταχωρηθεί και επικαιροποιηθεί στο survey (τα Γυμνάσια θα λάβουν για όλα τα τμήματα όλων των τάξεων και τα Δημοτικά για όλα τα τμήματα της Στ΄ τάξης).
Αυτό αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε στα σχολεία η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. [1], σε απάντηση του τελευταίου εγγράφου μας, το οποίο μνημονεύει. Η Ομοσπονδία μας βέβαια δεν περιλαμβάνεται στους αποδέκτες της επιστολής (!), αλλά μας δόθηκε προφορικά η διαβεβαίωση ότι θα λάβουμε εν καιρώ αναλυτική απάντηση του Υπουργείου στις θέσεις μας.
«…στην παρούσα φάση οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια σχετική ενέργεια…»
Υπενθυμίζουμε ότι οι Προκηρύξεις των έργων «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» και «Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων» δημοσιοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2012<! [2].
Η Ομοσπονδίας μας διατύπωσε τις θέσεις της σε σειρά εγγράφων [3].
Τεκμηριωμένες αντιρρήσεις για την επιλογή κινητών εργαστηρίων και λογισμικού κλειστού κώδικα διατύπωσαν, αρμοδιότεροι από εμάς όπως, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (στην οποία συμμετέχουν 29 Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα), η Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ και άλλοι [4]. Οι απόψεις αυτές «ταξίδεψαν» και στην Ευρώπη [5].
Επιμένουμε λοιπόν, στο αίτημά μας να τροποποιηθεί η Προκήρυξη και να επιλεγεί η προμήθεια σταθερών υπολογιστών αντί των laptops, όπως και η επιλογή λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα αντί του προκαθορισμένου κλειστού λογισμικού, ώστε με τα ίδια χρήματα να καλυφθούν και οι υφιστάμενες αδήριτες ανάγκες σε εργαστήρια πληροφορικής, τόσο στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.), όσο και στα Δημοτικά.
Επίσης, ζητούμε να συμπεριληφθούν και στα δύο αυτά έργα, τα σχολεία Ειδικής Αγωγής (τα Τ.Ε.Ε. Α΄ & Β΄ βαθμίδας, καθώς και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).
Πάντως, από όλη την «αναστάτωση» που προκάλεσαν τα έγγραφά μας, προέκυψε αδιαμφισβήτητα το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν ρώτησε τα σχολεία, ούτε συμβουλεύτηκε τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με την προτίμησή τους για κινητά ή σταθερά εργαστήρια, για λογισμικό κλειστού ή ανοικτού κώδικα, αλλά και δεν έχει αποτιμήσει και αξιολογήσει τη λειτουργία των κινητών εργαστηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί ορισμένα σχολεία από προηγούμενα προγράμματα!!
Τέλος, διευκρινίζουμε, ότι ουδέποτε επιχειρήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία απευθείας από τα σχολεία, στα οποία απλώς κοινοποιήσαμε προς γνώσιν τους τις επιστολές με τις απόψεις μας όπως και τα ερωτήματα που θέσαμε στη Διοίκηση, στην οποία (και μόνο) απευθυνθήκαμε. Για απαντήσεις, στα πολλά ερωτήματα που δεχθήκαμε, παραπέμψαμε στους αρμοδίους …
Σε αναμονή λοιπόν της αναλυτικής απάντησης του Υπουργείου, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τα λογικά και να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


[1] βλ. http://dide.las.sch.gr/site/index.php/32-keplhnet/650-plhnet11