ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΟΛΤΕΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 22-2-2013
 Αριθμ. Πρωτ.: 152
ΠΡΟΣ :
1.   κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
2.   Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ :
1.   τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2.   τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
3.   τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων Κολλεγίων
Από δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό μέσο εκπαιδευτικής ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) το οποίο θα έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων των Κολλεγίων στην Ελλάδα.
Η συγκρότηση του Συμβουλίου προβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του ΠΔ 38/2010, ΦΕΚ 78/25-5-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκαν από τις υποπαραγράφους 20 και 21, της παρ. Θ16, του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/12-11-2012, τ.Α΄. Σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού, το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου απαρτίζεται από 31 μέλη και το Τμήμα Β΄ από 29 μέλη. Στο Συμβούλιο, πέραν την Υπηρεσιακών παραγόντων, συμμετέχουν εκπρόσωποι πλήθους Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Σωματείων, Συνδέσμων, Συλλόγων, κλπ.
Η Ομοσπονδία μας, που εκπροσωπεί τους Εκπαιδευτικούς – Λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παρά το ότι έχει άμεση σχέση με την αποφασιστική αρμοδιότητα (επαγγελματικά προσόντα και ισοδυναμίες) του Συμβουλίου, δεν περιλαμβάνεται στην σύνθεσή του. Κατόπιν αυτών, διαμαρτυρόμαστε για την παράλειψη εκπροσώπησης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο εν λόγω Συμβούλιο και
ζητούμε
την τροποποίηση της σχετικής αναφερόμενης απόφασης συγκρότησης με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στο Σ.Α.Ε.Π.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΟ.Λ.Τ.Ε.Ε.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798


ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 21-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 150

ΠΡΟΣ :

1.   Τις Περιφερειακές Δ/σεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης

2.   Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

1.   κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.

2.   τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3.   τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4.   την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5.   Τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια

6.   τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

7.   τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Υποδομές για την Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής στα Σχολεία

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 135/28-1-2013 επιστολή μας προς τον Υπουργό με θέμα «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής», β) Το με αρ. 35/15-2-2013 Δελτίο Τύπου μας με θέμα «Κινητά Εργαστήρια – Αεικίνητος Παραλογισμός»

Σχετικά την Προκήρυξη του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση 1.760 Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» και τα αναπτυσσόμενα στα ως άνω σχετικά,

παρακαλούμε

να μας γνωρίσετε σχετικά με τα Δημοτικά σχολεία και τα Γυμνάσια της περιοχής σας:

α) εάν επιθυμούν την παραλαβή τέτοιων Κινητών Εργαστηρίων, και

β) εάν δύνανται να τα αξιοποιήσουν, ενημερώνοντάς συγκεκριμένα για το εάν:

1.   Διαθέτουν ήδη εργαστήριο πληροφορικής (σε καταφατική περίπτωση, πόσες θέσεις εργασίας έχουν και εάν λειτουργούν ικανοποιητικά οι υπολογιστές).

2.   Διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες χωρούν (πλέον του μόνιμου εξοπλισμού των τάξεων, με τα θρανία, έδρα, βιβλιοθήκες, κλπ) τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, χωρίς την ριζική τροποποίηση της διαρρύθμισης της αίθουσας, και με δεδομένο τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου (1 μαθητής ανά 1,5 m2 αίθουσας).

3.   Διαθέτουν επαρκείς σε διάσταση διαδρόμους, και θύρες αιθουσών για την κίνηση και διέλευση των Κινητών Εργαστηρίων.

4.   Διαθέτουν κενή αποθήκη φύλαξης των Κινητών Εργαστηρίων και – σε περίπτωση που δεν έχουν – πού σκοπεύουν να φυλάσσουν τα εργαστήρια αυτά.

5.   Εφόσον δεν λειτουργούν σε εντελώς ισόγεια κτήρια, εάν διαθέτουν ανελκυστήρα μεταφοράς των Κινητών Εργαστηρίων από όροφο σε όροφο, διαστάσεων θύρας και θαλάμου, όπως στα σκαριφήματα.

Δεδομένου του ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο κάποιο σχέδιο αυτού του τροχήλατου ερμαρίου, αναγκαζόμαστε να επισυνάψουμε σχετικό σκαρίφημα πιθανής κάτοψής του για να διευκολύνουμε τους υπολογισμούς:

Α. Σε ανάπτυξη (κατά την εργασία των μαθητών). Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος εντός των αιθουσών διδασκαλίας ελάχιστων διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 5,45x4,20 μέτρων

Β. Σε σύμπτυξη (κατά τη μεταφορά και αποθήκευση). Ελάχιστες διαστάσεις 4,95x1,00 μ.


Υπενθυμίζουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας να λάβουμε γνώση όλων των παραμέτρων υλοποίησης της ως άνω Προμήθειας, τόσο ως φορολογούμενοι πολίτες, όσο και ως εκλεγμένοι Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: Η ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Σήμερα κληρώνει


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 18-2-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 036
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η αύξηση ωραρίου σε Σχέδιο Νόμου: σήμερα κληρώνει…
Νέα ήθη Κοινοβουλευτισμού και Δημοκρατίας!
Στο εξής, δεν θα χρειάζεται να κατατίθενται ξεχωριστά πολυσέλιδα Νομοσχέδια για κάθε θέμα, πρακτική που τόσο ταλαιπωρεί τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αφού τελικώς όλα έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό, θα περιλαμβάνονται ως υποσημειώσεις σε αυτόν, και τέλος οι αδιέξοδες συζητήσεις, αιτιολογικές εκθέσεις, κλπ.
Για παράδειγμα, η αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, έγινε «σημείο 14», υποπαραγράφου 3 «Μισθολογικές Παρεμβάσεις», παραγράφου Α «Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών», Πίνακα 4 «Επικαιροποιημένες Δημοσιονομικές Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2013-2016», του «άρθρου Μόνου», του σχεδίου Νόμου «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» ([1]).
Και το Σχέδιο Νόμου ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα στην Ελληνική Βουλή…
Το όλο θέμα αναπτύσσεται στην προτασούλα «Μείωση αναπληρωτών καθηγητών μέσω αύξησης ωρών διδασκαλίας» και από δίπλα αναφέρονται τα …εκατομμύρια που θα εξοικονομηθούν: 41,2 το 2013, 61,8 το 2014… Απορίας άξιο είναι ότι η …εξοικονόμηση αυτή δεν θα συνεχιστεί στα μετέπειτα χρόνια. Ίσως επειδή δεν θα υπάρχει πια καθόλου … Δημόσια Δωρεάν Παιδεία ;;;
Στο «κουτάκι» του Πίνακα βέβαια δεν …χωρούν:
·     Η πρόσφατη μελέτη της UNESCO (2012) ([2]) ότι «κάθε ώρα διδακτικού έργου ενός καθηγητή αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου», δηλαδή ότι 21 ώρες διδασκαλίας ισοδυναμούν με 84 ώρες δουλειάς (16,8 ώρες καθημερινά).
·     Ότι οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί εργάζονται πάνω από το Μ.Ο. της Ευρώπης.
·     Ότι στις ώρες «διδακτικού έργου» δεν περιλαμβάνεται το διοικητικό έργο που επιβαρύνει επιπλέον τον εκπαιδευτικό για τη λειτουργία του σχολείου.
·     Ότι οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί αμείβονται κάτω από το Μ.Ο. της Ευρώπης.
·     Οι χιλιάδες των ανέργων που θα προκύψουν από το μέτρο.
·     Η υποβάθμιση της Παιδείας, απλώς σε «απασχόληση των παιδιών στο σχολείο».
·     Οι αλυσιδωτές αρνητικές παρενέργειες όλων των παραπάνω στην οικονομία του κράτους και στο αναπτυξιακό μέλλον της χώρας.
Ειδικά στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εντοπίζονται κυρίως σε ειδικότητες τεχνικών ειδικοτήτων, που το μόνιμο προσωπικό είναι ελάχιστο έως μηδαμινό λόγω των μηδενικών διορισμών εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων αυτών τα τελευταία χρόνια.
Συγνώμη όμως, το ξεχάσαμε: η «βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί με το επόμενο νομοσχέδιο, με την …Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού!!
Κατόπιν αυτών, τα γνωστά σλόγκαν που χρησιμοποίησε κατά καιρούς το Υπουργείο «Όλα είναι θέμα Παιδείας», «Πρώτα ο Μαθητής» και «Ο Εκπαιδευτικός Πρωταγωνιστής» θα αντικατασταθεί από το πλέον σύγχρονο:
«Its the economy, stupid
Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, που «όλα είναι θέμα οικονομίας», προκαλεί εντύπωση, ότι ενώ θα εξοικονομηθούν 9.726,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2016, καμιά …«εξοικονόμηση» του Χρέους της Χώρας δεν προβλέπεται, το οποίο, παρά την αναστολή πληρωμών μέχρι το 2022, θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη τετραετία από 318.829 σε 322.329 εκατομμύρια ευρώ !!

Είναι οι αριθμοί σας, Φωστήρες !!
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013


  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

                                                 Αθήνα, 18.02.2013

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 81

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

Η μεγάλη ώρα της αναμέτρησης, για τους Δημόσιους Υπαλλήλους, έφτασε!

Η Γενική Απεργία της 20ης Φλεβάρη 2013, θα αποτελέσει την εκκωφαντική απάντηση των εργαζόμενων στο Δημόσιο, ενάντια στην υλοποίηση των σχεδίων της Κυβέρνησης, η οποία καθ' υπόδειξη της Τρόικας, αδιαφορεί για την κατάρρευση των Υπηρεσιών του Δημοσίου, αδιαφορεί για τις ανάγκες της ελληνικής Κοινωνίας σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, αδιαφορεί για τη δραματική επίπτωση στα ποσοστά της ανεργίας και ασχολούμενη μόνο με το πώς θα δοθούν οι αρμοδιότητες του Δημοσίου, βορρά στους ιδιώτες επιχειρηματίες, επισπεύδει τις απολύσεις δεκάδων χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι  νέες απολύσεις εργαζομένων  στο Δημόσιο Τομέα  είναι προ των πυλών, ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ! Αποτελούν   συνέχεια της διαδικασίας της "εφεδρείας", της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, καθώς και των απολύσεων των διοικητικών υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αορίστου Χρόνου. Με όχημα, αυτή τη φορά, τη διαδικασία αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών  και Δομών του Κράτους, προχωρούν σε καταργήσεις  και συγχωνεύσεις Υπηρεσιών και απολύσεις εργαζομένων. Η Συγκυβέρνηση είναι έτοιμη να απολύσει 25.000 Δημοσίους Υπαλλήλους -τους μισούς μέχρι τον Ιούνιο- περικόπτοντας μέχρι και 50% των θέσεων εργασίας σε πολλές από τις Δομές του Δημοσίου Τομέα.

Στην απεργία της Τετάρτης οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων, Δημόσιου, Ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στέλνουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στα νέα βάρβαρα μέτρα που «γονατίζουν» την Κοινωνία. Στέλνουν το δικό τους μήνυμα απέναντι στο κυβερνητικό δόγμα που επιδιώκει τη δραστική κατάργηση των απεργιών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Δίνουν την απάντηση του κόσμου της εργασίας στο "λάθος" που με περίσσιο θράσος παραδέχονται τώρα δανειστές και Κυβέρνηση, επιμένοντας όμως ταυτόχρονα στην εφαρμογή του πιο ανάλγητου, του πιο ανελέητου σχεδίου αποσάθρωσης εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, συλλογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, εις βάρος των εργαζόμενων και της Κοινωνίας.

Καλούνται ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ να δώσουμε μεγάλο και δυναμικό παρόν τόσο στην απεργία όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

 

          ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 11:00πμ στο ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε: ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 15-2-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 035
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κινητά Εργαστήρια – Αεικίνητος Παραλογισμός
Η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» κατάντησε ανέκδοτο πια… Στις 28-1-2013 αποστείλαμε το με αρ. πρωτ. 135 έγγραφό μας στο Υπουργείο, όπου εκθέσαμε αναλυτικά τις αντιρρήσεις και τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για το θέμα. Η απάντηση του Υπουργείου ήρθε …διαδικτυακά ([1])αφού …διαβιβάστηκε στη Βουλή! (;;).
Χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα όσα εκθέσαμε στην επιστολή μας, ως προς τους αναφερόμενους ισχυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας για την αιτιολόγηση της επιλογής προμήθειας κινητών εργαστηρίων πληροφορικής, αντί της προμήθειας σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και των δυνατοτήτων των φορητών υπολογιστών, σχολιάζουμε:
Τα ευφάνταστα περί «ένταξης στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία Ψηφιακού Σχολείου», με τη δημιουργία «κινητών τάξεων» και «μετατροπή οποιασδήποτε αίθουσας σε διαδραστική πολυμεσική τάξη» για την «εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», όπου «θα μπορεί να γίνει χρήση όλων των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών!(;) και του διαθέσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού!(;)», αλλά και να πραγματοποιηθούν «ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες», συνιστούν προκλητική ειρωνεία, εμπαιγμό και κοροϊδία, όταν μάλιστα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια και όχι τα σχολεία της Τ.Ε.Ε., που με το τελευταίο τους σχήμα (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ., κλπ) λειτουργούν εδώ και έξι (6) χρόνια:
·     Χωρίς να έχουν συγγραφεί βιβλία (τα ΕΠΑ.Λ. χρησιμοποιούν τα βιβλία του ΓΕ.Λ. και των Τ.Ε.Ε., ενώ οι ΕΠΑ.Σ. των Τ.Ε.Ε. και του εμπορίου).
·     Με αναλυτικά προγράμματα και προγράμματα σπουδών ανεφάρμοστα, στημένα στο πόδι, ανίκανα να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ακατάλληλα για το εκπαιδευτικό έργο που πρέπει να παραχθεί.
Τα όρια της όποιας καλής διάθεσης εξαντλούνται όταν προσβάλλεται απροκάλυπτα η στοιχειώδης νοημοσύνη, με τον ισχυρισμό του Υπουργείου ότι το ερμάριο με τους 15 φορητούς υπολογιστές θα κινείται και θα φιλοξενείται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, η επιφάνεια των οποίων αναλογεί κατά 1,5 τετρ. μέτρο σε κάθε μαθητή (σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο) χωρίς να συνυπολογίζονται εκπαιδευτικός, έδρα, θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκη, κλπ…
Για τη αδυναμία μετακίνησης του ερμαρίου στους ορόφους των σχολείων έχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά, ενώ για την «παροχή καλύτερης ασφάλειας» επειδή «κλειδώνονται» και «μπορούν να φυλαχθούν σε προστατευόμενους χώρους του σχολείου» θα μας επιτραπεί να αμφιβάλουμε αν υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιου μεγέθους αποθήκες, αλλά και να επισημάνουμε ότι με αυτό τον τρόπο τα κινητά εργαστήρια στοχοποιούνται εύκολα και μπορούν να γίνουν ακόμα πιο «κινητά» (βγάζοντας «φτερά») ευκολότερα...
Η κατάσταση οδηγείται σε πλήρη παραφροσύνη όταν στο έγγραφο του Υπουργείου «βαφτίζεται» «ισάξιο» το κόστος επένδυσης που «καλύπτει μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων μαθητών». Δηλαδή, στον ίδιο χρόνο εργάζονται περισσότεροι μαθητές στο φορητό υπολογιστή από ότι στο σταθερό; Και με ποιο τρόπο διευκολύνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων του σχολείου η χρήση κινητού συστήματος, αντί της χρήσης μιας αίθουσας πληροφορικής; Σε κάθε περίπτωση, ένα μόνο τμήμα θα κάνει μάθημα κάθε φορά! Αντίθετα, η απίστευτη αναστάτωση που θα δημιουργείται σε κάθε αίθουσα, πριν και μετά το μάθημα με το «κινητό» εργαστήριο, σε βάρος ποιου χρόνου θα γίνεται; Του μαθήματος ή του διαλλείματος;
Απευθύνουμε έκκληση, Κύριοι του Υπουργείου.
Επιδείξτε σοβαρότητα.
Εκτίθεστε.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 

([1]) Βλ. δημοσίευμα 6-2-2013: “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Γιατί επιλέξαμε κινητά εργαστήρια και όχι σταθερούς Η/Υ για τα Γυμνάσια και Δημοτικά http://www.esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/ypoyrgeio_paideias_epilexame_kinita_ergastiria_oxi_statheroyw_ypologistes_gymnasia_dimotika

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ


  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

                                                    Αθήνα, 15.02.2013

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 80

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 
Οι μάσκες έπεσαν! Η Κυβέρνηση απόλυτα υποταγμένη στις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας, επισπεύδει τις απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο και με αυτόν τον τρόπο υλοποιεί το σχεδιασμό για βίαιη συρρίκνωση του Δημοσίου, αδιαφορώντας πλήρως για το τεράστιο κόστος που θα προκληθεί στην ελληνική Κοινωνία τόσο από τον περιορισμό των Δημοσίων - Κοινωνικών Αγαθών όσο και από την επιπλέον αύξηση της ανεργίας, η οποία ήδη έχει σκαρφαλώσει στο 27%.
Οι νέες απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα είναι προ των πυλών!
Σε συνέχεια των "εφέδρων" της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και των "διαθεσίμων" ΔΕ Διοικητικών Αορίστου Χρόνου και με όχημα, αυτή τη φορά, τη διαδικασία αξιολόγησης Δημοσίων Υπηρεσιών και Δομών του Κράτους, προχωρούν σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις Υπηρεσιών και απολύσεις εργαζομένων.
Είναι αποκαλυπτικό ότι οι νέοι Οργανισμοί των πρώτων Υπουργείων, που είδαν το φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνουν περικοπή σε δομές άνω του 50% και μείωση των θέσεων της εργασίας έως και 30% και πασιφανές ότι χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία για να νομιμοποιήσουν τις απολύσεις που ζητεί η Τρόικα (25.000 απολύσεις μέσα στο 2013, εκ των οποίων τις μισές μέχρι τον Ιούνιο!).
Ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση του Κράτους, σαρώνει τα πάντα!
Πρόκειται για μία απόλυτα συνειδητή επιλογή!
Κι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία χρονική περίοδο, που η ελληνική Κοινωνία -των εκατοντάδων χιλιάδων “λουκέτων” μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του 1,5 εκατ. ανέργων και των 3 εκατ. πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας- έχει ανάγκη την ύπαρξη και παροχή υπηρεσιών εκ μέρους τους Κράτους, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Κι όμως! Η Κυβέρνηση επιμένει να θεωρεί ότι "θα παραμείνει στο Δημόσιο ό,τι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να αναλάβουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες!"
Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί.
Η συλλογική δράση, η συνέχιση και η διεύρυνση του κοινού αγώνα, με τη συμμετοχή όλων όσων πλήττονται από αυτή την πολιτική είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Η καθολική συμμετοχή στη Γενική Απεργία στις 20 του Φλεβάρη, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που ισοπεδώνει την ελληνική κοινωνία, είναι υπόθεση όλων μας.
Όλοι μαζί συνεχίζουμε  τον αγώνα μέχρι την τελική Νίκη!!!
 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.