ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΟΛΤΕΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 22-2-2013
 Αριθμ. Πρωτ.: 152
ΠΡΟΣ :
1.   κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
2.   Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ :
1.   τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2.   τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
3.   τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων Κολλεγίων
Από δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό μέσο εκπαιδευτικής ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) το οποίο θα έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων των Κολλεγίων στην Ελλάδα.
Η συγκρότηση του Συμβουλίου προβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του ΠΔ 38/2010, ΦΕΚ 78/25-5-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκαν από τις υποπαραγράφους 20 και 21, της παρ. Θ16, του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/12-11-2012, τ.Α΄. Σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού, το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου απαρτίζεται από 31 μέλη και το Τμήμα Β΄ από 29 μέλη. Στο Συμβούλιο, πέραν την Υπηρεσιακών παραγόντων, συμμετέχουν εκπρόσωποι πλήθους Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Σωματείων, Συνδέσμων, Συλλόγων, κλπ.
Η Ομοσπονδία μας, που εκπροσωπεί τους Εκπαιδευτικούς – Λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παρά το ότι έχει άμεση σχέση με την αποφασιστική αρμοδιότητα (επαγγελματικά προσόντα και ισοδυναμίες) του Συμβουλίου, δεν περιλαμβάνεται στην σύνθεσή του. Κατόπιν αυτών, διαμαρτυρόμαστε για την παράλειψη εκπροσώπησης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο εν λόγω Συμβούλιο και
ζητούμε
την τροποποίηση της σχετικής αναφερόμενης απόφασης συγκρότησης με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στο Σ.Α.Ε.Π.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης