ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ 1η
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σήμερα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου του έτους 2010 και ώρα 2:30 μ.μ., στην αίθουσα καθηγητών των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. και Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, μετά από τον ορισμό της σύμφωνα με το από 17/02/2010ν έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, με θέματα Ημερήσιας διάταξης:
 1. Ενημέρωση για την πορεία της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε Χαλκιδικής μέχρι και σήμερα.
 2. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και προκήρυξη εκλογών για το νέο Δ.Σ., την Ε.Ε. και αντιπροσώπων για το Συνέδριο – Τακτική Γενική Συνέλευση Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
 3. Τροποποίηση καταστατικού.
 4. Διάφορα θέματα λειτουργίας της Ένωσης.
Η προσωρική Διοικούσα Επιτροπή μετά από την ενημέρωση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση
α π ο φ ά σ ι σ ε    ο μ ό φ ω ν α
1.    Την πραγματοποίηση Τακτικής Γενική Συνέλευσης την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:30 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών και θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
2.      Ανασκόπηση της πορείας της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής. Ενημέρωση πεπραγμένων.
3.      Δημιουργία καταλόγου προς συζήτηση θεμάτων και κατάστασης ομιλητών.
4.      Τροποποίηση Καταστατικού. Προτάσεις και καθορισμός της ημερομηνίας
         Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
5.      Υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ομιλίες.
6.      Υποψηφιότητες αντιπροσώπων – συνέδρων στη Γενική Συνέλευση – Συνέδριο της
         Ομοσπονδίας.
7.      Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
8.      Αρχαιρεσίες.

 1. Τη διενέργεια αρχαιρεσιών μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο – Τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Προτείνεται σαν ώρα λήξης της ψηφοφορίας η 6η μ.μ.
 2. Την κατά άρθρο συζήτηση του καταστατικού στη Γενική Συνέλευση και τη λήψη απόφασης με καθορισμό ημερομηνίας για καταστατική Γενική Συνέλευση. Προτείνεται η Τετάρτη 26 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών.
 3. Νέα μέλη μπορούν να εγγράφονται και την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλοντας τη σχετική τυποποιημένη αίτηση που θα χορηγεί η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Παλαιά μέλη θα ανανεώνουν την εγγραφή υποβάλλοντας την ίδια αίτηση για την επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Τα νέα μέλη αποκτούν άμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δηλώσεις υποψηφιότητας, με το τυποποιημένο έντυπο που θα χορηγεί η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μπορούν να κατατίθενται στο Προεδρείο της Συνέλευσης μέχρι την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Το ύψος της συνδρομής καθορίσθηκε, για το 2010, στα δώδεκα ευρώ (12,00 €). Τα νέα αλλά και τα παλαιά μέλη αποκτούν ταμειακή ενημερότητα με την καταβολή της συνδρομής για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Την προμήθεια βιβλίων και συγκεκριμένα Βιβλίο Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αρχείου Μελών, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, τριπλότυπο μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και διπλότυπο μπλόκ αποδείξεων πληρωμής.
 6. Το άνοιγμα – δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικτυακό κόμβο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με διεύθυνση: elteechal@oltee.gr
 7. Το πρόγραμμα συναντήσεων – ενημέρωσης, αντιπροσωπίας της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής με τους συναδέρφους στα σχολεία του Νομού:
-        ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. Πολυγύρου την Τετάρτη 17 Μαρτίου και ώρα 11:45 π.μ.
-        ΕΠΑ.Λ Κασσάνδρας την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. και
-        ΕΠΑ.Λ.–ΕΠΑ.Σ.–Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 11:45 π.μ.
 1. Την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να υπογράψουν κάθε άλλο έγγραφο όπως η ανακοίνωση – πρόσκληση, η λήψη συνδικαλιστικής άδειας, η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, Δελτίο Τύπου αλλά και την γενική εκπροσώπηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής με κάθε άλλο τρόπο (Μ.Μ.Ε., συνέντευξη, κλπ), που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών.
Μετά τα παραπάνω λύθηκε η Συνεδρίαση αφού διαβάστηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε όπως παρακάτω:
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              Ηλιάδης Άγγελος
                                                                                                       Παπαβασιλείου Γεώργιος
Σταματιάδης Σταμάτιος          Ροδίτης Αναστάσιος                  Μαρίνης Ευάγγελος

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   

    Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

            ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ              Αθήνα, 17/02/2010
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399
         6932798177 
FAX: 210 5202798  - 210 5121399
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                        
                         E-mail: oltee@otenet.gr

  ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΤΕΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΕ 1205, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ, ΠΕ 1205, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΕ 1204, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΕ 01, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕ 1204, ΕΠΑ.Λ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ