ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.- ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 19-4-2013
 Αριθμ. Δ.Τ.: 043
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η Πρόταση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ενημέρωσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και διαβούλευσης με υπηρεσιακούς παράγοντες της εκπαίδευσης, τις επιτροπές παιδείας κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και φορείς, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. παρουσιάζει τα βασικά σημεία της πρότασης της για το νέο σχολείο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σκοπό την ουσιαστική και τεκμηριωμένη συμβολή στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων:
1. Διττός ο σκοπός του Σχολείου, με ισόρροπη παροχή Επαγγελματικών εφοδίων και συνολικής Παιδείας.
2. Ο τίτλος του πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και το περιεχόμενό του και γι’ αυτό προτείνεται το «Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο» (Τ.Ε.Λ.).
3. Το Τ.Ε.Λ. διαρθρώνεται σε τρείς κλάδους:
– Ο «Κορμός», που αποτελεί το κυρίως σώμα του Λυκείου, με Α΄τάξη «Προσανατολισμού», Β΄τάξη «Τομείς» και Γ΄τάξη «Ειδικότητες».
– Ο «Ακαδημαϊκός κλάδος» αποτελείται από τη Γ΄τάξη στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της «Τεχνολογικής Κατεύθυνσης» του σημερινού ΓΕ.Λ.
– Ο «Επαγγελματικός κλάδος» με Β΄, Γ΄ και Δ΄τάξη (Τομείς, Ειδικότητες και Εμβάθυνση – Εξειδίκευση αντίστοιχα). Λειτουργεί με συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα τεχνικών μαθημάτων, σε ωράριο που ευνοεί την παράλληλη εργασία.
4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στα Α.Τ.Ε.Ι. εισάγονται με Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις, στις αντίστοιχες με τις ειδικότητές τους σχολές, σχεδόν αποκλειστικά (σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων) οι απόφοιτοι του Κορμού και όσοι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Κλάδου έχουν απολυτήριο Λυκείου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται κατά 10% από τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. και του «Ακαδημαϊκού κλάδου» του Τ.Ε.Λ. της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕ.Λ., Τ.Ε.Λ., ΤΕ.Λ., Ε.Π.Λ., Εξατάξιο Γυμνάσιο, κλπ) ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις ίδιες Πανελλαδικές εξετάσεις.
Στα Α.Ε.Ι. εισάγονται οι απόφοιτοι του Ακαδημαϊκού Κλάδου (Τεχνολογικής κατεύθυνσης) του Τ.Ε.Λ., συμμετέχοντας στις Γενικές Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους του ΓΕ.Λ. (Θεωρητικής και Θετικής Κατεύθυνσης), σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των εισακτέων. Το υπόλοιπο 20% θα καλύπτεται από τους αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ανεξάρτητα από χρονιά αποφοίτησης.
5. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, επίπεδα πτυχίων (προσόντων).
– Οι απόφοιτοι του Κορμού και της Γ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 (κατά HQFQF) [1].
– Οι απόφοιτοι της Δ΄τάξης του Επαγγελματικού Κλάδου λαμβάνουν Δίπλωμα Τέχνης (Επαγγελματική Πιστοποίηση) επιπέδου 5  (κατά HQFQF), μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ενιαίας ύλης με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων της μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης αντίστοιχου επιπέδου (Ι.Ε.Κ., εργασιακής εμπειρίας, κλπ).
6. Ο νέος τύπος σχολείου επιτρέπει την άμεση μετατροπή όλων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε Τ.Ε.Λ. χωρίς κραδασμούς, με την εν δυνάμει λειτουργία όλων των υφιστάμενων Τομέων και Ειδικοτήτων (ενιαίο «ιδρυτικό» για ΟΛΑ τα Τ.Ε.Λ.). Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πολυμορφικής ανάπτυξης του σχολείου και λειτουργίας όλων των κλάδων ταυτόχρονα. Παρέχεται ένα πολλαπλών δυνατοτήτων θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από το οποίο θα ενεργοποιείται κάθε φορά το κομμάτι εκείνο που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικό προσωπικό) και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ακολουθεί πίνακας παρουσίασης της Πρότασης.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.[1] HQF: Hellenic Qualification Framework – Ελληνικό (Εθνικό) Πλαίσιο Προσόντων
  ΕQF: European Qualification Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων