ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ CEDEFOP


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr
πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284
Αθήνα, 8-4-2013
 Αριθμ. Πρωτ.: 189
ΠΡΟΣ :

Mrs. Mara Brugia, Acting Deputy Director of European Centre for the Development of Vocational Training – CEDEFOP, υπόψιν κ. Λουκά Ζαχείλα, Senior expert.

ΚΟΙΝ :
Tα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με εκπρόσωπο του CEDEFOP
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια,
Ενόψει των επερχομένων αλλαγών στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η Ομοσπονδία μας έχει επεξεργασθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο.
Στην πρόταση αυτή παρουσιάζεται:
1. η προτεινόμενη δομή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
2. η σχέση της Τυπικής Εκπαίδευσης (του Υπουργείου Παιδείας) με την μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση,
3. η εναρμόνιση της κατάταξης των τίτλων σπουδών των βαθμίδων με τα διεθνή πρότυπα (UNESCO-ISCED),
4. η Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Προσόντων κατά EQF (European Qualification Framework).
Επειδή όλα τα παραπάνω θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας, προσβλέποντας στην δημιουργική και ουσιαστική συμβολή σας, με παρατηρήσεις αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης