ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΩΣ  31-12-1992)
Ο.Π.Α.Δ.2,55%+5,10%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Μ.Τ.Π.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ.
1%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Π.Μ.
2%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
Τ.Π.Δ.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Π.Μ.
1%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Π.Μ.
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΑΠΟ  1-1-1993)
Ο.Π.Α.Δ.2,55%+5,10%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Μ.Τ.Π.Υ.4%ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. + ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ + 140,80 € ΤΟΥ Ν.Μ.
1%ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
Τ.Π.Δ.Υ.4%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Κ.Α. ΤΟΥ  Π.Μ.
1%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ + 140,80 € - Κ.Α.  ΤΟΥ  Π.Μ.
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  (ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Μ.Τ.Π.Υ.  1/12ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  12  ΜΗΝΕΣ
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/48ΕΠΙ  ΤΟΥ  Β.Μ. ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  24  ΜΗΝΕΣ
ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  (ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)
Μ.Τ.Π.Υ.  1/12ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  12  ΜΗΝΕΣ
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/48ΕΠΙ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΤΟΥ  Ν.Μ.  ΓΙΑ  24  ΜΗΝΕΣ
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΚΤΑΚΤΗ)
(ΟΤΑΝ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΛΛΑΓΗ  Β.Μ.)
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.  1/2 EΠΙ  ΝΕΟΣ  Β.Μ.  -  ΠΑΛΑΙΟΣ  Β.Μ.  
ΔΩΡΟ  ΠΑΣΧΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ  ΑΔΕΙΑΣΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΕΩΣ  31-12-1992)
Ο.Π.Α.Δ.0%  
Μ.Τ.Π.Υ.0%  
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.0%  
Τ.Π.Δ.Υ.5%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € +  70,40 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € 
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΝΕΟΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ  (ΑΠΟ  1-1-1993)
Ο.Π.Α.Δ.0%  
Μ.Τ.Π.Υ.0%  
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.3% + 3%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
Τ.Π.Δ.Υ.5%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € 
ΚΥΡ. ΣΥΝ.6,67%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € +  70,40 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 € + 140,80 € 
ΕΙΣΦ.ΑΛΛ.2%ΕΠΙ ΤΩΝ 250 € ΕΠΙ ΤΩΝ 500 €