ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ 13ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                         Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 17/06/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 72

                                                                     ΠΡΟΣ: Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή αντιπροσώπων στο 13ο συνέδριο »,

Σε απάντηση της από 06/02/2010 (αριθ, πρωτ. 119) επιστολής σας, αναφέρουμε ότι η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής αναγεννήθηκε και επαναλειτούργησε φέτος όταν στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εκλέχθηκαν τα μέλη του παρόντος Δ.Σ. Πραγματοποιήθηκε εγγραφή 42 μελών από τα οποία ψήφισαν τα 39. Έχουν υποβληθεί και ικανοποιηθεί 2 αιτήσεις μελών διαγραφής. Η συνδρομή των μελών μας, για το έτος 2010, καθορίστηκε από την απελθούσα προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στο ποσό των 12 με σκοπό να μην αποτελεί, στην παρούσα οικονομική ύφεση, εμπόδιο για την εγγραφή μελών. Το έσοδο που προέκυψε από τις ετήσιες συνδρομές των μελών κάλυψε τα έξοδα συνέλευσης - εκλογών (δικαστικός αντιπρόσωπος κλπ), τη δημιουργία προσωρινού γραφείου - γραμματείας, αλλά και δύο εκδηλώσεις - δράσεις και προβολής που πραγματοποιήσαμε, μία περιβαλλοντική δενδροφύτευσης και μια ενημερωτική για την ΤΕΕ. ήδη στις 18 Μαΐου πραγματοποιήσαμε συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού και απαιτείται, από πρόχειρη έρευνα, δαπάνη 500 - 650 € για την δημοσίευσή του στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, χρήματα τα οποία και δεν υπάρχουν.
Ως εκ τούτου γίνεται κατανοητό ότι η Ένωσή μας αδυνατεί να καταβάλλει στην Ομοσπονδία εισφορές μελών για το τρέχον έτος, από τις οποίες ζητούμε και να μας απαλλάξετε.
Επειδή επιθυμούμε να συμμετέχουμε με τους δύο εκλεγμένους αντιπροσώπους μας στο τακτικό συνέδριο το Σεπτέμβριο στη Λάρισα σας υποβάλλουμε το αίτημα να αποδεχθείτε την εν λόγω συμμετοχή (επίσημη και με δικαίωμα ψήφου), υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες δαπάνες τους θα καλυφθούν από τους ίδιους.
Ελπίζουμε ότι το αίτημά μας θα αντιμετωπισθεί θετικά και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                          ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ