ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΔΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2008-2009 & 2009-2010

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                     Αθήνα, 6/10/2010
             ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                              Αριθ Πρωτ : 11
          Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ  37
Τ.Κ  10436    -   ΑΘΗΝΑ                          ΠΡΟΣ :1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5238973  - 210 5121399                        ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
         6932798177                                                  & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
FAX: 210 5202798  - 210 5121399                  κα Άννα Διαμαντοπούλου
   2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr                              ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
                         E-mail: oltee@otenet.gr                                            & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                oltee.oltee@gmail.com                        κα Παρ. Χριστοφιλοπούλου
                                                                                    ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                     κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου


«Αποζημίωση Αξιολογητών – Σχεδιαστών και καταχωρητών του προγράμματος ΠΔΣ σχολικών ετών 2008-2009 & 2009-2010»


Η εξόφληση της αποζημίωσης των Αξιολογητών – Σχεδιαστών και Καταχωρητών του προγράμματος της ΠΔΣ για τα σχολικά έτη 2008-2009 & 2009-2010 καθυστερεί σημαντικά και φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς τον τρόπο πληρωμής μέσω συγκεκριμένου ΚΑΕ.
Μέχρι και το σχολικό έτος 2007-2008, οπότε έχουν εξοφληθεί πλήρως οι οφειλές προς τους Αξιολογητές – Σχεδιαστές και Καταχωρητές, η αποζημίωση επιβάρυνε τον κωδικό ΚΑΕ 0516 των υπερωριών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Μέχρι την περίοδο αυτή η αποζημίωση των Αξιολογητών – Σχεδιαστών εκφραζόταν σε αριθμό υπερωριών την εβδομάδα ανάλογα με τα λειτουργούντα τμήματα της ΠΔΣ στα σχολεία. Η αποζημίωση όμως των καταχωρητών ήταν συγκεκριμένο ποσό κατ’ αποκοπή ανά μήνα ανάλογα με τον αριθμό των σχολείων που λειτούργησαν ΠΔΣ στο Γραφείο ή την Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Για τις παραπάνω δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε διαφοροποίηση ως προς την πληρωμή μέσω του ΚΑΕ 0516. Τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009–2010 η κατ’ αποκοπή αποζημίωση ανά μήνα εφαρμόστηκε και για τους Αξιολογητές – Σχεδιαστές πέραν των καταχωρητών ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων ΠΔΣ στο σχολείο.
Είναι προφανές λοιπόν ότι η απασχόληση των Αξιολογητών – Σχεδιαστών και Καταχωρητών στα προγράμματα ΠΔΣ, αποτελεί υπερωριακή εργασία και αποζημιώνεται μέσω του ΚΑΕ 0516 όπου πρέπει να ενταχθούν άμεσα τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 και να εξοφληθούν άμεσα πριν την λήξη του 2010, ώστε να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος παραγραφής τους λόγω της παρέλευσης διετίας για το έτος 2008.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπ.Δ.Β.Μ.Θ να λύσει άμεσα το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζομένους.
Αν δεν δοθεί άμεση λύση, οι απασχοληθέντες Αξιολογητές – Συντονιστές και Καταχωρητές, με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Δ.Β.Μ.Θ, θα καταθέσουν αγωγές για την καταβολή των δεδουλευμένων και μάλιστα εντόκως.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΤΕΕ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ