ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLOG ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ          Ν. Μουδανιά 18/10/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: 86
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τη δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Χαλκιδικής με διαδικτυακή διεύθυνση:
Είναι μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο, γενικά για τη Β΄/θμια εκπαίδευση αλλά και ειδικότερα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.), αλλά και που προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα έκφρασης – έκθεσης απόψεων και θέσεων σε όποιον το επιθυμεί. Αναρτήσεις και σχόλια μπορούν να δημοσιεύονται με ηλεκτρονική αποστολή τους στην ταχυδρομική διεύθυνση (e-mail) της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής:
Το Δ.Σ., λοιπόν, σας καλωσορίζει στην διαδικτυακή του παρουσία, σας προσκαλεί να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, σας διαβεβαιώνει ότι η προσπάθεια ενημέρωσης και προβολής της Τ.Ε.Ε. συνεχίζεται και σας καλεί να την πλαισιώσετε.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Σταματιάδης Σταμάτιος