ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο παρελθόν βιώσαμε πολλές αποτυχημένες εκπαιδευτικές "μεταρρυθμίσεις". Η επερχόμενη "Αναβάθμιση" - "Πρώτα ο Μαθητής", όπως αναφέρεται, θα αφορά και το "Νέο Σχολείο" - "Τεχνολογικό Λύκειο" της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε., σχεδιάζεται δε με "πρωταγωνιστή" και "κυρίαρχο" τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο για την "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση ...".

Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επαναλειτούργησε και δραστηριοποιείται με σκοπό την καταγραφή των σχετικών τοπικών, σε επίπεδο νομού, ιδιαιτεροτήτων και την επίλυση των εδώ συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και τη δημιουργία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) σε επίπεδο επικράτειας, αυτού του μετώπου που όχι μόνο θα αποκρούσει την πολύπλευρη και πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, μισθολογικό και όλα τα άλλα δικαιώματα - κεκτημένα με αγώνες των εκπαιδευτικών, αλλά και θα στοχεύει στη διασφάλιση μιας Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη και χρειάζεται ο τόπος, αξίζει στον Έλληνα πολίτη και τιμά την Ελληνική κοινωνία.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ                                            Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/09/2010
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 76


ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
                                                                                             ΥΠΟΨΗ Δ/ΝΤΗ Δρ Θ. ΤΑΠΑΝΙΔΗ
ΚΟΙΝ: ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                                                                              ΥΠΟΨΗ Δ/ΝΤΗ Δρ Θ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ


ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

            Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής καταγγέλλει τη μη καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009.
Όπως προκύπτει από έγγραφο της οικείας Υ.Δ.Ε., προς τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής (αρ. πρωτ. 2478/21-05-2010), η αδυναμία ενταλματοποίησης της παραπάνω αποζημίωσης οφείλεται στην υπέρβαση των ορίων πίστωσης, που υπήρχε στις 31/12/2009 (ΚΑΕ 0516), ενώ δε μπορεί να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2010 διότι δεν έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο οικονομικό έτος 2009. Σημειωτέον ότι το έγγραφο αυτό της Υ.Δ.Ε., με τα επιστρεφόμενα δικαιολογητικά, παρελήφθη από τη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής στις 25/05, το προώθησε δε συνημμένο, με διαβιβαστικό της, το μήνα Ιούλιο.
Μετά τα παραπάνω καλούμε το Δ/ντή Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής να εξετάσει διοικητικά την ύπαρξη ολιγωρίας, αδράνειας, παραλείψεων ή όποιων άλλων αδικημάτων, η τέλεση των οποίων κατέστησε τη δαπάνη μη σύννομη, με το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003, προκειμένου να καταλογιστούν και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες. Παρακαλούμε ακόμη το Δ/ντή Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής να μεριμνήσει για την εξεύρεση δυνατότητας – λύσης προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς οι οφειλόμενες αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης, διότι δεν είναι δυνατό να αποδεχθούμε, πέραν των μειώσεων και των περικοπών, από υπαιτιότητα κάποιων, να αρχίσουν και να χάνουν χρήματα οι εκπαιδευτικοί από το δημόσιο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                                           ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ